Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЮ СФЕРОЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЮ СФЕРОЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Назва:
УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЮ СФЕРОЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,43 KB
Завантажень:
305
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОДНИЦЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 658.015 (043.3)
УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЮ СФЕРОЮ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному економічному університеті,
Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – |
кандидат економічних наук, доцент
Гончарова Світлана Юріївна,
Харківський національний економічний університет,
доцент кафедри управління персоналом
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, старший науковий співробітник
Мартякова Олена Володимирівна,
Інститут економіки промисловості НАН України, завідувач відділом проблем економічного регулювання соціальних процесів виробництва
кандидат економічних наук, доцент
Щербак Валерія Геннадіївна,
Харківський національний економічний університет,
доцент кафедри економіки та маркетингу
Захист відбудеться “ 26 ” червня 2008 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, просп. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пров. Інженерний, 1-а.
Автореферат розісланий “ 23 ” травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О. М. Ястремська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В сучасних умовах процес глобалізації охопив світову економіку та привернув особливу увагу до проблем сфери праці та стандартизації соціально-трудових відносин відповідно до міжнародних норм. У рамках цієї теми науковцями активно обговорюються питання теоретико-методичного забезпечення управління трудовою сферою підприємств з урахуванням соціальної відповідальності бізнесу. Не зважаючи на достатньо велику кількість наукових праць у галузі управління підприємством і персоналом, сучасна економічна наука не дає усталених рекомендацій щодо управління трудовою сферою підприємства, розроблених на основі міжнародних норм соціальної відповідальності. Вирішення цього завдання потребує розробки відповідного науково-практичного забезпечення, оскільки промислові підприємства України, у тому числі машинобудівні, є середовищем функціонування трудової сфери і формування трудового потенціалу, використання якого сприяє стійкому економічному зростанню завдяки факторам, що залежать від трудової діяльності персоналу.
Різноманітні аспекти управління трудовою сферою висвітлюються у працях, присвячених питанням управління підприємством, економіки праці, управління персоналом, соціального управління та ін. Суттєвий внесок у дослідження проблеми управління трудовою сферою зробили такі зарубіжні вчені, як М. Волгін,
Р. Колосова, С. Літовченко, М. Мескон, Дж. Пост, Р. Хендерсон та ін. Серед вітчизняних науковців особливо слід відзначити наукові розробки Н. Брюховецької, В. Гриньової, О. Грішнової, М. Дороніної, О. Дороніної, М. Іншина, М. Кизима,
А. Колота, Е. Лібанової, Н. Лук’янченко, О. Мартякової, С. Мельника, Г. Назарової, Р. Пустовійта, В. Щербак, О. Ястремської та ін. У результаті науково-практичних досліджень накопичено теоретичні здобутки та практичний досвід, що відображають соціально-економічні аспекти управління трудовою сферою підприємства, але разом з тим недостатньо повним і систематизованим є підхід до висвітлення сутності й структури трудової сфери, визначення її місця в системі управління підприємством; вимагають уточнення категоріальний апарат компенсаційного пакета як нового інструменту управління соціально відповідальним підприємством, методичні підходи до оцінки стану трудової сфери та рівня соціальної відповідальності підприємств, організаційно-функціональні моделі управління трудовою сферою.
Недостатня розробленість означених проблем, а також їх теоретичне та практичне значення зумовили вибір теми дисертації, її актуальність, мету, завдання, а також логіку викладення матеріалу дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЮ СФЕРОЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок