Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В СИСТЕМІ БРЕНДИНГУ НА РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В СИСТЕМІ БРЕНДИНГУ НА РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

Назва:
УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В СИСТЕМІ БРЕНДИНГУ НА РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,97 KB
Завантажень:
469
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЯЦЮК ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ
УДК 659.1:338.439.5
УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
В СИСТЕМІ БРЕНДИНГУ
НА РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ–2008
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі маркетингу та реклами в Київському національному торговельно-економічному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор наук з державного управління, професор
Ромат Євгеній Вікторович,
Київський національний торговельно-
економічний університет, професор кафедри маркетингу та реклами
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Примак Тетяна Олександрівна,
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, професор
кафедри маркетингу
кандидат економічних наук, доцент
Попова Людмила Олексіївна,
Харківський державний університет харчування та торгівлі, завідувач кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Захист відбудеться 13 червня 2008 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 у Київському національному торговельно-економічному університеті за адресою:
02156, Київ-156, вул. Кіото, 19, ауд. А-227.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою:
02156, Київ-156, вул. Кіото, 19.
Автореферат розісланий “12” травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.І. Морозова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку економіки України демонструє стрімке зростання інтересу до брендингу як до маркетингової технології. Це зумовлено відчутними конкурентними перевагами, що забезпечує використання цієї технології. Серйозним фактором, що прискорює впровадження брендингу в практичну діяльність вітчизняних підприємств, є посилення глобалізаційних процесів.
Серед основних інструментів, що використовуються у процесі формування бренду, є реклама. Крім того, формування бренду пов’язане з великою кількістю чинників зовнішнього та внутрішнього маркетингового середовища підприємства. Як наслідок, великого теоретичного та практичного значення набуває розробка загальних принципів, визначення найбільш значущих зв’язків між основними елементами системи брендингу, що сприяють виникненню ефекту позитивної синергії.
Теоретичні та методичні аспекти проблеми, які досліджувались у дисертаційній роботі висвітлено в працях провідних вітчизняних та зарубіжних вчених і практиків, таких як А.В. Войчак, А.О. Длігач, С.С. Гаркавенко, О.В. Зозульов, В.М. Перція, Т.О. Примак,
В.А. Пустотін, Є.В. Ромат, Е.П. Голубков, В.Н. Домнін, І.В. Крилов, А.К. Кутлалієв, І.Я. Рожков, Д. Аакер, Т. Амблер, Дж.Ф. Джоунс,
Ж.-Н. Капферер, Ф. Котлер, Дж. Россітер, Е. Райс, П. Темпорал,
Д. Траут і багатьох інших.
Необхідно зазначити, що стан і ступінь розробленості основних проблем управління рекламною діяльністю та технології брендингу не відповідають вимогам сучасного рівня розвитку економічної науки. Це обумовлено, по-перше, новизною розглянутого соціально-економічного явища, а, по-друге, комплексним характером проблеми. В українській економічній науці досі остаточно не сформовано термінологічний апарат науки про рекламу й брендинг, недостатньо робіт, в яких цілісно були б представлені апробовані методики управління рекламною діяльністю й технології брендингу з метою підвищення конкурентоспроможності суб’єктів ринку. Все це визначає необхідність активізації фундаментальних досліджень та вироблення рекомендацій із проблем управління рекламною діяльністю в системі брендингу.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету. Окремі положення дисертації впроваджені в науково-дослідній роботі „Управління стратегічним розвитком підприємств торгівлі” номер державної реєстрації 0105U000767 (довідка №1448/33 від 27.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В СИСТЕМІ БРЕНДИНГУ НА РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок