Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ЛЕГЕНЯХ ПРИ ДІЇ ЕКЗО- ТА ЕНДОГЕННИХ ФАКТОРІВ

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ЛЕГЕНЯХ ПРИ ДІЇ ЕКЗО- ТА ЕНДОГЕННИХ ФАКТОРІВ

Назва:
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ЛЕГЕНЯХ ПРИ ДІЇ ЕКЗО- ТА ЕНДОГЕННИХ ФАКТОРІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
34,82 KB
Завантажень:
447
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ
ЗАЯЦЬ Любомир Мирославович
УДК 616.24 + 551.510.42 + 616.381- 002
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ЛЕГЕНЯХ ПРИ ДІЇ ЕКЗО- ТА ЕНДОГЕННИХ ФАКТОРІВ
14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора медичних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Івано-Франківському державному медичному університеті МОЗ України.
Науковий консультант: заслужений діяч науки і техніки України,
доктор медичних наук, професор
Шутка Богдан Васильович,
Івано-Франківський державний медичний університет
МОЗ України, завідувач кафедри анатомії людини
Офіційні опоненти:
доктор біологічних наук, професор Стеченко Людмила Олександрівна, На-ціо--нальний медичний університет імені О.О.Богомольця, МОЗ України, професор кафедри гістології та ембріології (м. Київ)
доктор медичних наук, професор Пушкар Михайло Степанович, Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова, МОЗ України, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології (м. Вінниця)
доктор медичних наук, професор Барсуков Микола Петрович, Південний філіал “Кримський агротехно-логічний університет” Національного аграрного університету, завідувач кафедри гістології, радіології та охорони праці (м. Сім-ферополь)
Провідна установа:
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського, МОЗ України (м. Тернопіль), кафедра гістології, цитології та ембріології
Захист відбудеться 02.11. 2006 р. о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медич-ному університеті імені О.О.Богомольця, МОЗ України (01033, м. Київ, проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця МОЗ України за адресою: 01033, м. Київ, вул. Зоологічна, 1.
Автореферат розісланий 29.09. 2006 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
доктор медичних наук, професор О.М. Грабовий
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Не дивлячись на значні досягнення медицини, хвороби органів дихання залишаються одними з найпоширеніших у нашій країні (Фещенко І.Ю., 1997; Фещенко І.Ю. та співавт., 2001, 2003). Ви-никнення легеневої патології пов’язують із дією різних факторів як екзо-, так і ендогенного характеру (Карнаух М.Г. і співавт., 2003; Русин В.І. та співавт., 2005; Burnham E.L. et al., 2003; Nafstad P. et al., 2003; Boutin-Forzano S. et al., 2004; Puneet P. et al., 2005).
Протягом останніх років було встановлено, що важлива роль у роз-витку захворювань бронхолегеневої системи належить морфофункціональ-ному стану компонентів аерогематичного бар’єру (АГБ) легень (Бере-зовський А.М., 1999; Розова К.В., 2002; Geiser T., 2003; Hastings R.H. et al., 2004; Hermanns M.I. et al., 2004). Аналіз літератури, присвячений вивченню АГБ в умовах патології, вказує на істотні зміни в його субмікроскопічній організації як при захво-рюваннях органів дихання, так і при ушкодженнях інших органів і систем організму (Голод В.В., 1999; Верниго-родсь-кий С.В., 2001; Matthay M.A., 2002; Liu L., Li T.P., 2003).
Особливу актуальність на сьогодні набувають дослідження, присвя-чені вивченню впливу полютантів атмосферного повітря на дихальну систе-му (Гоц Т. Ю., 2001; Сердюк А.М., Кров’як-ова М.Т., 2001; Биличенко Т.Н. и соавт., 2004; Gram F. et al., 2003; Chen B. et al., 2004; Zeidler P.C, Castranova V., 2004). Це пов’язано із збільшенням частоти леге-невих захво-рювань у людей, безпосередньо не зайнятих з виробницт-вом шкідливих речовин та їх застосуванням. Разом з тим відомо, що біля 34% населення України підпадає під вплив хімічних забруд-нювачів атмосфер-ного повітря в концентраціях, що в 2-5 разів вище ГДК, а за деякими по-каз-никами перевищення ГДК сягає до 10 разів (Сердюк А.М., 1997; При-сяж-нюк В.Є. та співавт., 2001, 2003). Серед великої кількості антро-по-ген-них забрудню-вачів атмосферного повітря важливе місце займає діоксид сірки (ДC) (Карпова Е.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 Реферат на тему: МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ЛЕГЕНЯХ ПРИ ДІЇ ЕКЗО- ТА ЕНДОГЕННИХ ФАКТОРІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок