Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕЗАКТИВОВАНІ ЄНАМІНИ ЯК С-НУКЛЕОФІЛИ

ДЕЗАКТИВОВАНІ ЄНАМІНИ ЯК С-НУКЛЕОФІЛИ

Назва:
ДЕЗАКТИВОВАНІ ЄНАМІНИ ЯК С-НУКЛЕОФІЛИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,63 KB
Завантажень:
26
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
ВОЛОЧНЮК
ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ
УДК 547.233.4’313 + 547.827’052 + 547.28’221
ДЕЗАКТИВОВАНІ ЄНАМІНИ ЯК С-НУКЛЕОФІЛИ
02.00.03 – органічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
КИЇВ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі хімії фосфороорганічних сполук Інституту органічної хімії НАН України
Науковий керівник: | кандидат хімічних наук
КОСТЮК Олександр Миколайович
Інститут органічної хімії НАН України,
м. Київ, старший науковий співробітник
Офіційні опоненти: | доктор хімічних наук
КОМАРОВ Ігор Володимирович
Київський національний університет
ім.Тараса Шевченка, м.Київ,
професор кафедри органічної хімії
кандидат хімічних наук
ГЕРУС Ігор Іванович
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН Украіни, м. Київ,
старший науковий співробітник
Провідна установа: | Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна МОН України,
кафедра органічної хімії
Захист дисертації відбудеться "17" листопада 2005 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України (02094, Київ-94, вул. Мурманська, 5).
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України (02094, Київ-94, вул. Мурманська, 5).
Автореферат розісланий " 11 " жовтня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д. 26.217.01
доктор хімічних наук Вовк М.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ.
Актуальність теми. Розробка методів утворення С-С зв’зку є однією з найважливіших проблем органічного синтезу. Важливе місце серед варіантів розв’язку цієї проблеми займають реакції єнамінів з С-електрофільними реагентами. Не дивлячись на те, що на сьогоднішній день єнаміни є окремою, грунтовно дослідженою областю органічної хімії, синтетичний потенціал цього класу сполук ще не розкритий до кінця. Особливу цікавість становлять єнаміни, які у -положенні мають -електроноакцепторні замісники і в літературі отри-мали назву "пуш-пульних" єнамінів. Реакції на основі таких функціона-лізованих єнамінів відкривають вагомі перспективи для синтезу гетеро-циклічних сполук, конденсованих систем та ансамблів гетероциклів. Разом з тим введення
-електроноакцепторних груп у -положення єнаміну сильно знижує їх
С-нуклефільність і вони реагують тільки з обмеженим колом елек-трофільних реагентів. Для них також можливі реакції за участю С’-положення, але й вони представлені всього-навсього декількома прикладами. Іншим важ-ливим типом С-дезактивованих єнамінів є 5-незаміщені 1,4-дигідропіридини, які в 3-му положенні мають -електроноакцепторні групи. Ці системи є частковим випадком як "пуш-пульних", так і крос-супряжених єнамінів і можна очікувати, що вони вступатимуть у реакції електрофільного заміщення. Однак в літературі зустрічаються поодинокі приклади таких реакцій. Отже, системне вивчення реакцій наведених типів єнамінів з моно- та біелектрофільними реагентами є актуальною та науково обгрунтованою задачею.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася у рамках бюджетної наукової теми відділу хімії фосфор-органічних сполук Інституту органічної хімії НАН України (2003-2004 рр.
№ держреєстрації 0103U000608).
Мета і задачі дослідження. Мета даної роботи полягає у вивченні закономірностей реакцій електрофільної функціоналізації "пуш-пульних" єнамінів з високоелектрофільними моно- та 1,3-ССС(СNC)біелектрофільними агентами, які містять трифлуорометильну групу та розробка ефективного препаративного методу синтезу функціоналізованих N-алкіл-1,4-дигідро-піридинів на основі N-алкілпіридинієвих солей.
Для досягнення поставленої мети необхідно було розвязати наступні завдання:
- знайти зручні модельні моно- та 1,3-біелектрофільні реагенти з високополяризованими С-гетероатом подвійними зв’язками та вивчити регіонаправленість і структурну чутливість реакції останніх з "пуш-пульними" єнамінами.
- знайти ряд електрофільних агентів та умови, в яких би вони селективно вступали у реакції електрофільного заміщення з модельним N-бензил-
3-ціано-1,4-дигідропіридином.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ДЕЗАКТИВОВАНІ ЄНАМІНИ ЯК С-НУКЛЕОФІЛИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок