Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТРУКТУРНІ ТА СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКИ АРГО У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ (на матеріалі мови преси)

СТРУКТУРНІ ТА СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКИ АРГО У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ (на матеріалі мови преси)

Назва:
СТРУКТУРНІ ТА СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКИ АРГО У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ (на матеріалі мови преси)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,24 KB
Завантажень:
62
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
СЕМІВ Андрій Романович
УДК =811.133.1-81'373
СТРУКТУРНІ ТА СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКИ АРГО У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ
(на матеріалі мови преси)
Спеціальність 10.02.05 - романські мови
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2000
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Одним з основних напрямків розвитку сучасного мовознавства є розробка питань, пов’язаних із систематизацією лексики, встановленням необхідних принципів її моделювання, а також вирішення цих проблем з урахуванням системного підходу до аналізу комунікативної функції різних лексичних систем.
Як свідчать численні роботи [5, 19, 35, 39, 44, 64, 87, 104, 118, 121, 154, 168], інтенсивна узуалізація арготизмів у розмовній мові та їх проникнення у літературну мову, поширення використання арготичної лексики у мові преси, її різнопланові функції у комунікативному процесі викликали потребу розробки нових підходів до вивчення арготизмів.
Дослідження фонетико-морфологічних та семантико-стилістичних особливостей арготичної лексики в сучасній мові французької преси становить у теоретичному відношенні особливий інтерес, оскільки в результаті такого дослідження проясняються механізми проникнення арготизмів у розмовну та літературну мову й виявляються продуктивні словотвірні моделі та семантичні пласти цієї лексичної підсистеми розмовної мови.
У роботі основна увага зосереджена на аналізі фонетико-морфологічних особливостей арго, а також на семантико-стилістичну, когнітивну та прагматичну функції цієї лексичної підсистеми у мові преси.
Теоретичні проблеми, пов’язані з функціонуванням арготичної лексики, досліджували як українські, так і зарубіжні вчені, зокрема Е.М.Береговська [12], В.В. Жирмунський [39], Л. Сенеан [176; 177], А.Доза [35; 131; 132], П. Гiро [147; 148; 149], А. Мартiне [163; 164; 165; 166] та iнші.
Окремі соціолінгвістичні аспекти арго висвітлені в роботах американських - В. Лабова [156; 157], А. Кроxа [155] Дж. Фішмана [140], та російських дослідників - Ф. П. Фiлiна [100], Е. Г. Туманян [95; 96] та iншиx.
У наукових працях 70-80-х років, зокрема у дисертаційних роботах В. Г. Костомарова [50], Г. Я. Солганiка [87], Е. М. Чекалiної [104] головний акцент був зроблений на особливостях функціонування лексики розмовного мовлення в сучасній пресі різних країн. Однак, до цього часу немає комплексного системно-структурного та функціонально-семантичного аналізу, присвяченого ролі арготичної лексики в сучасній французькій мові преси. Крім того, теоретично ще не до кінця осмислені лінгвальні та позамовні чинники, що сприяють проникненню арготизмів у літературну мову.
Таким чином, актуальність теми дослідження зумовлена такими причинами:
1. Необхідністю дослідити взаємовплив мiж лiтературною та розмовною формами мови. У сучасній французькій мові спостерігається збільшення динаміки цього процесу, який спричинений мовою засобів масової комунікації. Письмова фіксація особливостей усного мовлення, зокрема з використанням арготизмів, підвищує експресивність газетних текстів. Процес арготизації друкованої преси відбувається тому, що вона, конкуруючи з iншими засобами масової інформації в боротьбі за аудиторiю, намагається зафіксувати в текстаx ритм, iнтонацiю, емоційність та фонетичні особливості розмовного мовлення. З іншого боку, слід зауважити, що друковане слово впливає на мовленнєву культуру читачів, тобто мова засобів масової інформації отримує престижність у мовленнєвій свідомості і є об’єктом наслідування у носіїв мови.
2. Необхідністю аналізу мовленнєвих змiн, що спостерігаються в пресі. Вони є наслідком реактивацiї латентних міжрівневих мовних процесів, які і раніше з різних причин були на периферії.
3. Необхідністю вирішення практичних завдань дослідження лексики арго в мові преси в умовах, коли сучасні масштаби комунiкативниx процесiв сприяють їх динамічному проникненню в нормативне вживання. Відтак комплексний аналіз арготичної лексики є необхідним для більш глибокого розуміння характеру зв’язків між нормативним та периферійним пластами лексики і для розкриття “прихованих” мовних процесів в еволюції сучасної французької мови.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: СТРУКТУРНІ ТА СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКИ АРГО У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ (на матеріалі мови преси)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок