Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В КОМЕРЦІЙНИХ УЧИЛИЩАХ УКРАЇНИ (1894 – 1920рр.)

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В КОМЕРЦІЙНИХ УЧИЛИЩАХ УКРАЇНИ (1894 – 1920рр.)

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В КОМЕРЦІЙНИХ УЧИЛИЩАХ УКРАЇНИ (1894 – 1920рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,13 KB
Завантажень:
125
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ГУР`ЯНОВА Оксана Віталіївна
УДК: 37(09) + 373.5
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
В КОМЕРЦІЙНИХ УЧИЛИЩАХ УКРАЇНИ (1894 – 1920рр.)
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
КИЇВ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор
ЗАВІНА Віталій Іванович,
Кіровоградський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка, перший проректор.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
ДЕМ’ЯНЕНКО Наталія Миколаївна,
Національний педагогічний університет імені
М.П.Драгоманова, завідувач кафедри історії освітньо-
виховних систем і технологій;
кандидат педагогічних наук, доцент
КАЛІНІЧЕНКО Надія Андріївна,
Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського,
завідувач кафедри педагогіки і психології.
Захист відбудеться 25 вересня 2007 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.456.02 в Інституті вищої освіти Академії педагогічних наук України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту вищої освіти АПН України (01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9).
Автореферат розісланий “___” серпня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В.Уваркіна
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Вимоги сучасного етапу розвитку українського суспільства зумовлюють необхідність подальшого реформування й модернізації системи й змісту освіти. Спрямованість цього поступу визначено в найважливіших методологічних і законодавчих документах, які були створені за роки незалежності нашої країни – у Державній національній програмі “Освіта” (“Україна ХХІ століття”) (1992), законі “Про освіту” (1996), законі “Про загальну середню освіту” (1999), “Національній доктрині розвитку освіти у ХХІ столітті” (2001). Особливо важливим при цьому є утримання балансу між запозиченням освітніх технологій розвинутих країн і власним вітчизняним досвідом, між інноваціями й традиціями.
Україна має унікальний досвід творення й швидкої розбудови на початку ХХ ст. на ґрунті суспільних потреб і очікувань, західних моделей і технологій, а також широкого власного педагогічного пошуку середньої комерційної ланки освіти, який не втратив своєї актуальності й історичного значення й зараз. Комерційні училища підпорядковувалися не Міністерству народної освіти, а Міністерству фінансів, яке надавало їм досить велику свободу у виборі форм і методів організації навчально-виховного процесу; в ряді училищ широко впроваджувалися в життя кращі педагогічні новації Заходу, вівся власний пошук нових ефективніших форм роботи. Багато ідей, народжених тоді, не втратило своєї актуальності й сьогодні, вони можуть і повинні допомагати розбудовувати нову освіту України. У той же час, як засвідчує аналіз науково-педагогічної літератури й дисертаційних робіт, цілісного дослідження особливостей організації навчально-виховної роботи в комерційних училищах України здійснено не було, що й зумовило вибір теми дисертаційного дослідження.
Хронологічні межі дослідження охоплюють 1894–1920 роки. Нижня хронологічна межа – 1894 р. – це перепідпорядкування комерційних училищ Міністерству фінансів, що дало поштовх до утворення системи середньої комерційної освіти. Крім того нами побіжно досліджено витоки цієї системи з початку ХІХ ст. від появи в Україні (в Одесі) першого комерційного навчального закладу. Верхня хронологічна межа – 1920 р. – ліквідація більшовицькою владою комерційних училищ і перехід до системи єдиної трудової школи.
Територіальні межі дослідження: частина України, яка входила до складу Російської імперії.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до тематичного плану наукових досліджень Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (державний реєстраційний номер 0105U006232).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В КОМЕРЦІЙНИХ УЧИЛИЩАХ УКРАЇНИ (1894 – 1920рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок