Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> САМООРГАНІЗАЦІЯ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

САМООРГАНІЗАЦІЯ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Назва:
САМООРГАНІЗАЦІЯ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,26 KB
Завантажень:
270
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
“ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ”
ЧИСТІЛІН Дмитро Костянтинович
УДК 330.1+330.81
САМООРГАНІЗАЦІЯ
ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ
РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
 
08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній металургійній академії України.
Науковий керівник | доктор економічних наук, професор
Ковальчук Костянтин Федорович,
Національна Металургійна Академія України,
Декан факультету економіки та
менеджменту, завідувач кафедри фінансів.
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Дементьєв В’ячеслав Валентинович
Донецький національний технічний університет, декан факультету економіки та менеджменту, завідувач кафедри економічної теорії;
кандидат економічних наук, доцент
Кузьменко Валерій Павлович,
Національний інститут проблем міжнародної безпеки РНБО України, державний експерт відділу соціально-економічної та демографічної безпеки.
Захист відбудеться “05” грудня 2007 р. о 14 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.239.01 Державної установи “Інститут економіки та прогнозування НАН Укра-ї-ни” за адресою: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державної установи “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, за адресою: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26.
Автореферат розісланий “05” листопада 2007 р.
 
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради    |
Н.І.Левчук


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
90-ті роки ХХ ст. розкрили новий феномен у розвитку суспільства ? про---цес трансформації. Процес трансформації характерний для національ-них еко-номік не тільки колишніх республік СРСР, а й країн Центральної та Схід-ної Європи.
Крім того, у рамках цього явища спостерігається, що розвиток тран-с-фор-мації та темпи економічного зростання далеко не однакові у цих краї-нах.
За 16 років системної трансформації країни, що з’явилися в результа-ті розпаду СРСР і увійшли до складу Співдружності Незалежних Держав, за основними макроекономічними показниками розвитку опинилися да-леко позаду від країн Центральної та Східної Європи.
Стратегії економічної політики, які рекомендовані Міжнародним валют--ним фондом і Всесвітнім банком для транзитивних економік й базують-ся на по--стулатах теорії загальної економічної рівноваги, виявилися не-ефективними.
Актуальність теми. Необхідність фундаментального теоретичного об-ґрун-тування стратегії економічного зростання і сталого розвитку зу-мов-лена повною самостійністю України в її здійсненні в умовах трансформації після 1991 р. і відсутністю будь-якого політичного досвіду й теоретичних знань у розв’язанні таких завдань.
Сучасна економічна теорія виявилася неспроможною пояснити причини походження і розкрити механізм реалізації процесу трансформації.
Подолання економічних проблем трансформаційного періоду вимагає від суспільства формування стратегії економічного зростання і сталого розвитку, яка має базуватися на нових теоретичних і методологічних принципах і підходах, з урахуванням не тільки макроекономічних факторів, а й інституціональних умов, спрямованих на формування середовища, яке дозволить вийти з системної, інституціональної кризи і реалізувати національний економічний потенціал.
Відштовхуючись від оцінки трансформації як інституціонально-еко-но-міч-ної кризи, ми розглядаємо відповідні розділи економічної теорії.
В економічній теорії сформувалося декілька напрямів, які вивчають кри-зові явища: теорія економічних циклів, теорія економічної динаміки, теорія економічного розвитку. Найбільш вагомим є внесок таких учених: А.Аф--та--ліона, О. Богданова, К.Вікселя, Г.Касселя, Дж. Кларка, М.Кон-д-ратьє-ва, С.Куз-нєца, К.Марк-са, У.Мітчелла, А.Пігу, М.Туган-Барановсь-ко-го, Е.Хан-се-на, Р.Хар-ро-да, А.Шпітгофа, Й.Шумпетера. У своїх працях вони всебічно вив-чали про-цес роз-витку суспільства і кризу як його частину.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: САМООРГАНІЗАЦІЯ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок