Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> інфраструктурне забезпечення ефективного розвитку ринку продукції апк

інфраструктурне забезпечення ефективного розвитку ринку продукції апк

Назва:
інфраструктурне забезпечення ефективного розвитку ринку продукції апк
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,26 KB
Завантажень:
321
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
тернопільський державний економічний університет
ШМИГА Олена олексіївна
УДК 338.43.431.4
інфраструктурне забезпечення ефективного розвитку ринку
продукції апк
Спеціальність 08.07.02 – економіка сільського господарства і апк
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
ТЕРНОПІЛЬ – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Тернопільському державному економічному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Стельмащук Антон Михайлович,
Тернопільський державний економічний університет,
завідувач кафедри аграрного бізнесу
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент УААН
Малік Микола Йосипович,
Національний науковий центр „Інститут аграрної
економіки”, зав. відділом підприємництва
 
кандидат біологічних наук
Шлапак Василь Остапович,
Національний аграрний університет,
доцент кафедри світового сільського господарства та
зовнішньоекономічної діяльності
Провідна установа: Державний агроекологічний університет
Міністерства аграрної політики України,
кафедра зовнішньоекономічної діяльності,
м.Житомир
Захист дисертації відбудеться „6жовтня 2005 р. об 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01 у Тернопільському державному економічному університеті за адресою: 46000, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, корпус 11, зал засідань
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського державного економічного університету за адресою: 46000, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11.
Автореферат розісланий „ 5 ” вересня 2005 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук Б.П.Адамик
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Забезпечення ефективної роботи аграрного сектора економіки України та його конкурентоспроможності в значній мірі залежить від стану розвитку ринкової інфраструктури. Інфраструктурне забезпечення ринку продукції АПК, в комплексі з іншими організаційними заходами інтенсифікації агропромислового виробництва, слід вважати визначальною умовою продовольчої безпеки країни, зниження соціальної напруги, стабілізації національної економіки в цілому, підвищення здатності протистояти міжнародній конкуренції та поліпшення позицій країни в міжнародному поділі праці.
Проблема формування інфраструктури ринку продукції АПК складна і багатоаспектна. Її вирішення необхідно поєднувати з цивілізованими механізмами організації ринку агропромислової продукції, що робить надзвичайно актуальними дослідження механізму розвитку інфраструктури ринку продукції АПК в Україні.
Розробці теоретичних питань формування організованого аграрного ринку, розвитку його інфраструктури, удосконаленню його державного регулювання присвячені праці вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема В.Андрійчука, П.Борщевського, П.Гайдуцького, М.Дем’яненка, С.Дем'яненка, Т.Дудара, С.Дусановського, В.Зіновчука, Ю.Коваленка, І.Лукінова, М.Маліка, П.Мостового, В.Нелепа, А.Павленка, Б.Пасхавера, М.Портера, П.Саблука, Л.Сороки, А.Стельмащука, Г.Фактора, Г.Черевка, А.Шагуріна, А.Шеремети, В.Шморгуна, Л.Худолій, В.Юрчишина та інших учених. Їх зусиллями створений міцний теоретико-методологічний фундамент названого напряму, вирішено багато його практичних аспектів. Проте окремі сторони цієї багатогранної проблеми не вирішені і вимагають поглибленого їх дослідження. Зокрема, дискусійними залишаються питання розвитку оптового ринку АПК, використання ф’ючерсно-опціонних біржових торгів, становлення комерційного посередництва, організації інформаційно-консультаційно-маркетингових центрів. Народногосподарська важливість вирішення даної проблеми послужила вибором теми дисертаційної роботи і визначає її актуальність.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану комплексної науково-дослідної теми кафедри аграрного бізнесу Тернопільської академії народного господарства “Розробка організаційно-технологічних і фінансово-економічних засад раціонального розвитку та ефективного функціонування підприємницьких структур АПК в умовах становлення ринкових відносин” (державний реєстраційний номер 0101U002360).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: інфраструктурне забезпечення ефективного розвитку ринку продукції апк

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок