Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОЛЕКСАНДР

ОЛЕКСАНДР

Назва:
ОЛЕКСАНДР
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,73 KB
Завантажень:
93
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ  НАУК  УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ  СХОДОЗНАВСТВА  ім. А. КРИМСЬКОГО
СПІВАК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
УДК 94 (38) + 259.4
ОЛЕКСАНДР  МАКЕДОНСЬКИЙ
І  ЗОРОАСТРИЗМ
07.00.02 — Всесвітня історія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського (м. Сімферополь).
Науковий  керівник:
доктор історичних наук, професор
Петрова Елеонора Борисівна,
професор кафедри історії стародавнього світу
та середніх віків Таврійського національного
університету ім. В. І. Вернадського МОН України
Офіційні  опоненти:
доктор історичних наук,
старший науковий співробітник
Бубенок Олег Борисович,
провідний науковий співробітник
Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України
кандидат історичних наук
Терентьєва Наталія Олексіївна,
завідувач сектором україно-грецьких зв’язків
Інституту історії України НАН України
Захист відбудеться “30” січня 2008 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.174.01 в Інституті сходознавства ім. А. Кримського НАН України (адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4).
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України (м. Київ, вул. Грушевського, 4, кімн. 207).
Автореферат розісланий “26” грудня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Василюк О. Д.


ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ
Актуальність теми дослідження визначається тим, що, незважаючи на постійну увагу дослідників до особи Олександра Македонського, питання про його релігійну політику на території Ірану до цього часу залишається не вирішеним. Багато в чому це пояснюється суперечностями в джерелах, що дійшли до нас, які містять відомості про діяльність Олександра по відношенню до давньоперської релігії, і, перш за все, до зороастризму. Найбільш негативний образ Олександра представлено в текстах пехлевійської релігійної літератури. Тут же на адресу Олександра висунуті конкретні звинувачення: вбивство зороастрийських жерців, спалення Авести, руйнування та пограбування зороастрийських храмів, знищення перської державності — політичної й еко-номічної основи зороастрийської віри. З іншого боку, пові-домлення античних авторів, що розповідають про походи Олександра, не підтверджують об’єктивність зороастрийської традиції. На тлі цього протиріччя в історичній літературі неодноразово висловлювалися думки про можливі симпатії македонського царя до зороастризму. Суперечності між потребуючими перевірки даними зороастрийської традиції і повідомленнями античних авторів, відсутність сучасних публікацій по темі, необхідність подивитися на проблему через призму критичного підходу до повідомлень античних авторів про зороастризм і Зороастра, невирішеність питання про місце і роль зороастризму в “східній політиці” Олександра — все це робить необхідним здійснення спеціального дослідження, присвяченого проблемі “Олександр — зороастризм”.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота підготовлена в рамках планової теми кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського “Південна Європа в стародавності та середньовіччі” (державний ре-єстраційний номер 0103U001987).
Мета дослідження. Враховуючи недостатнє висвітлення теми в світовій і вітчизняній історіографії, метою дисертаційної роботи є вивчення релігійної політики Олександра Македонського на території Ірану, виявлення її основних особливостей. Досягнення поставленої мети здійснюється в процесі вирішення ряду завдань:—
здійснення аналізу повідомлень, що містяться в зоро-астрийських текстах про знищення Олександром Македонським Авести;—
вивчення на основі даних джерел взаємин Олександра Македонського і магів, визначення динаміки цих взаємин;—
виявлення мотивів поведінки Олександра Македонського в адміністративних і релігійних столицях Ахеменідів, визначення характеру збитку, нанесеного храмам і культовим місцям на-селення стародавнього Ірану греко-македонськими завойов-никами;—
здійснення комплексного аналізу повідомлень джерел про жертвопринесення Олександра Македонського на території Ірану та Індії в контексті теми даного дослідження, визначення ставлення Олександра до зороастрийського поховального обряду;—
вивчення практики поведінки македонського царя зі священними стихіями зороастризму — вогнем і водою, спроби введення проскінези у зв’язку з питанням про можливі симпатії Олександра до зороастризму;—
визначення місця і ролі образу Олександра Македонського в зороастрийській квазіісторичній оповіді.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ОЛЕКСАНДР

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок