Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Клініко-морфологічне обґрунтування ліпосомальної терапії слабкості родової діяльності

Клініко-морфологічне обґрунтування ліпосомальної терапії слабкості родової діяльності

Назва:
Клініко-морфологічне обґрунтування ліпосомальної терапії слабкості родової діяльності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,25 KB
Завантажень:
206
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Насрін Кхаледа
УДК 618.36:618.514.1-076-085.256.54+615.27
Клініко-морфологічне обґрунтування ліпосомальної терапії слабкості родової діяльності
14.01.01 – акушерство і гінекологія
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Харків – 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України.
Науковий керівник – доктор медичних наук, професор
Грищенко Ольга Валентинівна,
Харківська медична академія післядипломної освіти, завідувач кафедри перинатології та гінекології
Офіційні опоненти: 

доктор медичних наук, професор Щербіна Микола Олександрович, Харківський державний медичний університет, професор кафедри акушерства і гінекології №1

доктор медичних наук, професор Луценко Наталія Степанівна, Запорізький інститут удосконалення лікарів, завідувач кафедри акушерства і гінекології
Провідна установа
Інститут педіатрії, акушерства та гінекології, акушерський відділ екстрагені-тальної патології вагітних, АМН України, м. Київ.
Захист дисертації відбудеться “08” лютого 2001 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.01 при Харківському державному медичному університеті (61022, м.Харків, пр. Леніна, 4).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного медичного університету (61022, м.Харків, пр. Леніна, 4).
Автореферат розісланий “05” січня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат медичних наук, доцент ____________________ Танько О.П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Аномалії родової діяльності є однією з найваж-ли-ві-ших проблем сучасного акушерства, обумовлюючи високий рівень абдо-мі-наль-ного розродження, несприятливі перинатальні наслідки С.І.Жук, 1995; В.В.Аб-рам-ченко, 1995; John P.O’Grady, 1995. До теперішнього часу розроб-ле--ні та широко впроваджені у практику різні ефективні методи підготовки до пологів, індукції родової діяльності та родоактивації В.Є.Радзинський, В.В.Аб--рам-ченко, 1992; І.А.Су-дома, Є.В.Ко-ха-невич, 1992; R.J.Darroca, 1996; L.KolL.McLean, K.Grulet al., 1999. Однак це не мало відповідного про-я--ву в зниженні частоти цієї пато-логії, що ускладнює в Україні 8–15% кіль-кості пологів О.Т.Ми-хай-ленко та співавт., 1994; Л.Б.Маркін та співавт., 1996.
Видатні успіхи в розробці сучасної біомеханічної моделі пологового акту (дискретно-хвильова теорія пологів) дійсно підтвердили наявність до-дат-кового екстраовулярного гідродинамічного обсягу, що має поход-жен-ня з судинного сплетіння міометрію, який виконує основну роботу з дефор-ма-цій-ної реконструкції шийки матки С.Л.Воскресенський, 1995; Г.О.Са-виць-кий, 1999. Тому зрозуміло, що для реалізації маткових скорочень в проце-сі від--криття шийки матки необхідною є не лише достатня їх сила, а й нор-маль---ний рівень гемодинамічних процесів у фетоплацен-тарній системі та міометрії.
Важливу роль у підтримці метаболічних процесів міометрію та забезпеченні нормальної структури сполучнотканинного матріксу функці-о-нальних суспільств міоцитів відіграють місцеві імунологічні взаємодії Т.Ю.Пестрикова, 1994; C.W.G.Redman et al., 1993. Також широко відомий значний вплив імунної системі на індукцію та перебіг пологів О.Т.Михайленко та співавт., 1994; Kwak J.H. et al., 1994.
В генезі слабкості родових сил особливе місце займають порушення внутрішньоматкової гемодинаміки, які первинно чи вторинно супровод-жу-ються гіпоксичним пошкодженням мембранних структур міоцитів. Експе-ри-ментально встановлено, що фосфатиділхолінові ліпосоми зменшують сту-пінь гіпоксичної релаксації м’язових клітин, а також забезпечують зріст амп-лі-туди м’язового скорочення в умовах гіпоксії О.І.Соловйов та співавт., 1992.
Безумовно, що перспективним є створення такого методу родо-ак-ти-вації, який би забезпечив достатній рівень гемодинамічних і метаболічних процесів у міометрії та фетоплацентарному комплексі, сприяючи норма-лізації місцевих імунних реакцій та формуванню правильного колагенового матріксу сполуч-но--тканинної строми.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Клініко-морфологічне обґрунтування ліпосомальної терапії слабкості родової діяльності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок