Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СВІТЛОМОДУЛЮЮЧІ ПРИСТРОЇ ПІДВИЩЕНОЇ ШВИДКОДІЇ НА НЕМАТИЧНИХ РІДКИХ КРИСТАЛАХ

СВІТЛОМОДУЛЮЮЧІ ПРИСТРОЇ ПІДВИЩЕНОЇ ШВИДКОДІЇ НА НЕМАТИЧНИХ РІДКИХ КРИСТАЛАХ

Назва:
СВІТЛОМОДУЛЮЮЧІ ПРИСТРОЇ ПІДВИЩЕНОЇ ШВИДКОДІЇ НА НЕМАТИЧНИХ РІДКИХ КРИСТАЛАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,19 KB
Завантажень:
481
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ
ЗЕЛІНСЬКИЙ РОМАН ЯРОСЛАВОВИЧ
УДК523.783;537.311
СВІТЛОМОДУЛЮЮЧІ ПРИСТРОЇ ПІДВИЩЕНОЇ
ШВИДКОДІЇ НА НЕМАТИЧНИХ РІДКИХ КРИСТАЛАХ
01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фіз.-мат.наук
Київ-2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті фізики напівпровідників
Національної Академії Наук України
Науковий керівник кандидат технічних наук
Сорокін Віктор Михайлович,
Інститут фізики напівпровідників НАН України
завідувач відділу рідких кристалів
Офіційні опоненти:
доктор фізико-математичних наук, професор
Влох Орест Григорович,
Інститут фізичної оптики Міністерства освіти і науки України, директор
доктор фізико-математичних наук, професор
Ширшов Юрій Михайлович,
Інститут фізики напівпровідників НАН України, завідувач відділу
Провідна установа:
Інститут фізики НАН України,
відділ молекулярної фотоелектроніки, м.Київ
Захист відбудеться “ 20 ” грудня 2002 р. о 1415 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К26.199.01 при Інституті фізики напівпровідників НАН України за адресою: Київ, 03028, , проспект Науки, 45
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту фізики напівпровідників НАН України за адресою: Київ, 03028, , проспект Науки, 45
Автореферат розісланий “19 ” листопада 2002 року
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
кандидат фізико-математичних наук Охріменко О.Б.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Успішне розв'язання широкого кола завдань сучасної оптоелектронiки в значній мiрi залежить вiд наявності ефективних методiв i засобiв керування параметрами оптичного випромiнювання, які забезпечують можливiсть амплітудної або фазової модуляцiї свiтла. При цьому основними вимогами до вказаних засобiв модуляцiї оптичного випромiнювання повиннi бути низькi керуючi напруги i потужностi, якi забезпечили б можливiсть використання сучасної бази мiкроелектронiки, низькi оптичнi втрати, високi рівні глибини модуляції оптичного випромінювання (до100 %), можливість роботи в широкому спектральному дiапазонi, висока швидкодiя, можливiсть iнтегрального виконання.
Бiльшості вище перерахованих вимог задовольняють модулятори на рiдких кристалах, якi використовують широку гаму електрооптичних ефектiв в нематичних, смектичних і холестеричних рідких кристалах. Важливою перевагою рiдких кристалiв є висока чутливiсть до керуючих дiй ( електричного, магнiтного, механiчного, акустичного i теплового полiв), малi керуючi напруги i потужностi, можливiсть реалiзацiї модуляторiв з великою лiнiйною i кутовою апертурами, висока технологiчнiсть виробництва та iн. Однак, невисока швидкодiя бiльшостi електрооптичних ефектiв в рiдких кристалах (РК) обмежує їх використання в областях, де визначальним параметром є швидкiсть перемикання свiтлового потоку. Пошук шляхiв пiдвищення швидкодiї рiдкокристалiчних модуляторiв оптичного випромiнювання, в яких використовуються електрооптичнi ефекти в нематичних рiдких кристалах i якi дають можливiсть забезпечити високi рiвнi глибини модуляцiї оптичного випромiнювання, є актуальним завданням. Особливий iнтерес в цьому напрямку становлять ефекти електрокерованого повного внутрішнього відбивання (електровідбивання) світла від межі поділу iзотропний дiелектрик (ІД), наприклад, скло - нематичний рiдкий кристал (НРК). Наявнi в науковiй лiтературi вiдомостi про можливiсть такого пiдходу до розв'язання питання створення ефективних модуляторiв оптичного випромiнювання обмежені розглядом лише окремого часткового випадку переорієнтації оптичної осі НРК в площині падіння. Не менш практичний і науковий інтерес становить дослідження особливостей модуляції оптичного випромінювання при інших напрямках переорієнтації оптичної осі НРК, а саме, в площині межі поділу і в площині, перпендикулярній площині падіння і межі поділу. Реалізація вказаних електрооптичних ефектів вимагає також дослідження фізичних механізмів взаємодії РК з орієнтуючою поверхнею, методів керування орієнтаційними параметрами РК і розробки на їх основі технології створення орієнтуючих рідкі кристали структур, що забезпечує можливість керування напрямками легкого орієнтування, кутами нахилу молекул відносно підкладки, термостабільність орієнтуючих шарів.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: СВІТЛОМОДУЛЮЮЧІ ПРИСТРОЇ ПІДВИЩЕНОЇ ШВИДКОДІЇ НА НЕМАТИЧНИХ РІДКИХ КРИСТАЛАХ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок