Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФІЛОСОФСЬКІ ІНТЕНЦІЇ У ЛІНГВІСТИЧНИХ ВЧЕННЯХ Ф. ДЕ СОССЮРА ТА Р. ЯКОБСОНА

ФІЛОСОФСЬКІ ІНТЕНЦІЇ У ЛІНГВІСТИЧНИХ ВЧЕННЯХ Ф. ДЕ СОССЮРА ТА Р. ЯКОБСОНА

Назва:
ФІЛОСОФСЬКІ ІНТЕНЦІЇ У ЛІНГВІСТИЧНИХ ВЧЕННЯХ Ф. ДЕ СОССЮРА ТА Р. ЯКОБСОНА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,37 KB
Завантажень:
238
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Глухоман Ірина Віталіївна
УДК 1(091) : 165.75 : 81-116
(Ф. де Соссюр; Р. Якобсон)
ФІЛОСОФСЬКІ ІНТЕНЦІЇ У ЛІНГВІСТИЧНИХ ВЧЕННЯХ
Ф. ДЕ СОССЮРА ТА Р. ЯКОБСОНА
Спеціальність 09.00.05 – історія філософії
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі філософії
Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Науковий керівник:
доктор філософських наук, професор
Ярошовець Володимир Іванович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри історії філософії.
Офіційні опоненти:
доктор філософських наук, професор
Окороков Віктор Броніславович,
Дніпропетровський національний університет,
професор кафедри філософії;
кандидат філософських наук
Руденко Ольга Валентинівна,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
асистент кафедри філософії та методології науки.
Провідна установа:
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ.
Захист відбудеться ___18.06.______ 2007 р. о 10 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.27 у
Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. .
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці
імені М.О. Максимовича Київського національного університету
імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ,
вул. Володимирська, 58, зал № .
Автореферат розісланий ___18.05_______ 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Н. В. Караульна


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Для філософії загальновизнаним є розуміння людини як субстрату будь-яких форм соціальності, а остання неможлива без комунікативної активності та комунікативного досвіду людства. Цим визначається той факт, що одним з пріоритетних напрямків сучасних філософських досліджень постає філософія мови взагалі, а також аналіз когнітивних аспектів мови зокрема. Саме завдяки тому, що людина засвоює різноманітні елементи мовної практики, загальнолюдських культурних цінностей, вступає у комунікативний обмін з суспільством, і стає можливою її соціалізація, перетворення на активного соціального суб’єкта. Мова перетворюється на своєрідну універсалію, котра вибудовує соціальний простір, символічний спосіб комунікації; одночасно, будучи безпосередньою даністю думки та знаково-символічною формою, саме мова представляє собою найвищий рівень просторової структури. Цим пояснюється значний інтерес філософії до проблем мовознавства, який спостерігається протягом багатьох століть.
Особливе значення у розвитку мовознавства відіграють 80 – ті роки XX, позначені лавиноподібним ростом та становленням величезної кількості теорій мови, які претендують на статус глобальних. Спільним для зазначених теорій виступає методологічна установка на одночасне пояснення та трактування проблем мови та мовлення.
Відтепер філософські проблеми мовознавства не вичерпуються лише “мікролінгвістикою” та “макролінгвістикою”, оскільки утворюються нові площини аналізу – “лінгвістика контексту” та “прагмалінгвістика”, які вимагають детального вивчення ролі людського фактору як у мові, так і у мовленні. Результатом зазначених процесів стає виділення трьох груп проблем, які є найбільш актуальними для мовознавчих теорій кінця минулого століття:
1) проблема внутрішньої організації лінгвістики у цілому та лінгвістичної теорії зокрема, їх поєднання з світоглядними основами, тобто пошук загальнонаукових обґрунтувань структури теорії;
2) виділення основних напрямків у дослідженні мови як феномену;
3) розгляд властивостей мови на основі значного емпіричного матеріалу, опис та вироблення спеціальних методів та методик обробки цього матеріалу.
Актуальність дослідження також може бути обумовлена нагальною необхідністю виокремлення глибинних зрушень у сучасному філософсько-лінгвістичному дискурсі, фіксації новітніх тенденцій філософської рефлексії у контексті усвідомлення того, щопринципи філософування, які були сформовані новочасною філософією, проявили свою обмеженість стосовно осмислення змін, які відбуваються у соціокультурній сфері на зламі тисячоліть.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ФІЛОСОФСЬКІ ІНТЕНЦІЇ У ЛІНГВІСТИЧНИХ ВЧЕННЯХ Ф. ДЕ СОССЮРА ТА Р. ЯКОБСОНА

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок