Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА модель Фінансування інвестиційного процесу

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА модель Фінансування інвестиційного процесу

Назва:
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА модель Фінансування інвестиційного процесу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
30,03 KB
Завантажень:
129
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Національна академія наук України
інститут економіки промисловості
Косова Тетяна Дмитрівна
УДК 336.012.23:330.322
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА модель Фінансування
інвестиційного процесу
Спеціальність 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Донецьк – 2006
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Інституті економіки промисловості НАН України (м. Донецьк) у відділі проблем економіки підприємств.
Науковий консультант - академік НАН України, доктор економічних наук, професор
Амоша Олександр Іванович, Інститут економіки промисловості НАН України (м. Донецьк), директор інституту.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Барановський Олександр Іванович, Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України" (м. Київ), завідувач відділу досліджень розвитку та регулювання фінансових ринків;
доктор економічних наук, професор
Буряк Петро Юрійович, Львівська державна фінансова академія Міністерства фінансів України (м. Львів), ректор академії;
доктор економічних наук, професор
Вишневський Валентин Павлович, Інститут економіки промисловості НАН України (м. Донецьк), завідувач відділу фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу.
 
Провідна установа - Одеський державний економічний університет Міністерства освіти і науки України (м. Одеса), кафедра фінансів.
Захист відбудеться 19 травня 2006 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 Інституту економіки промисло-вості НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, Університетська, 77.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту еконо-міки промисловості НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, Університетська, 77.
Автореферат розісланий “12” квітня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.М. Кузьменко


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Інвестиційний процес, об'єктивно зумов-лений циклічністю відтворювальних процесів, є основою економічного прогресу країни. Пошук раціональної моделі, що стимулюватиме інвестиційні процеси і водночас враховуватиме інституціональні перетворення еко-номіки, є актуальним для України. Економічні реформи в нашій країні ґрунтувалися на зарубіжному досвіді минулих років і науковій думці, що сформувалася в інших умовах. Тому труднощі, пов'язані з трансформацією типу інвестиційного процесу, значною мірою викликані відсутністю адекватної економічної теорії.
Глибока економічна криза 1990-х років деформувала структуру джерел фінансування інвестицій, зумовила спад їх обсягів. Лише в 1998 р. виникла тенденція до приросту капітальних вкладень у відсотках до попереднього року. Незважаючи на стійке зростання обсягу інвестицій, починаючи з 2000 р. їх індекс у 2004 р. склав лише 71,9% до рівня 1990 р. За період 1985-2004 рр. питома вага державних централізованих джерел фінансування інвестицій в основний капітал скоротилася із 80 до 15,2%. Основним джерелом інвестиційних ресурсів є власні кошти підприємств і організацій, на частку яких у 2004 р. припадає 61,7% загального обсягу капітальних вкладень, питома вага інших джерел фінансування (насам-перед фінансового сектора) складає 23,1%.
Інституціональні перетворення в економіці України приводять до бурхливого розвитку фінансового сектора, але, незважаючи на це, він залишається недостатньо капіталізованим. Фінансова система України є банківськоорієнтованою, фондові ринки залишаються недостатньо розвиненими. Парабанківська система України, представлена страховими компаніями, пенсійними фондами, кредитними спілками, лізинговими та інвестиційними компаніями, знаходиться на перших етапах формування і має низьку капіталізацію. Разом з тим протягом останнього десятиріччя
XX ст. - початку XXI ст. у світі підвищилася важливість схем колективного інвестування. У цьому зв’язку закономірно зростає інтерес учених і практиків до проблеми розвитку інституціональних інвесторів як у всьому світі, так і в Україні.
Проблеми інвестування знаходяться в центрі уваги багатьох дослідників.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Реферат на тему: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА модель Фінансування інвестиційного процесу

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок