Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВИБІР ЦІЛЬОВОГО РИНКУ ПІДПРИЄМСТВА

Загрузка...

ВИБІР ЦІЛЬОВОГО РИНКУ ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
ВИБІР ЦІЛЬОВОГО РИНКУ ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,13 KB
Завантажень:
148
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
САВЧЕНКО ОЛЕНА ПАВЛІВНА
УДК 658.012.1
ВИБІР ЦІЛЬОВОГО РИНКУ ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.06.02 - Підприємництво, менеджмент та маркетинг
Автореферат дисертації на здобуття науковою ступеня
кандидата економічних наук
Луганськ - 2001
Дисертацію є рукопис.
Дисертацію виконано у Східноукраїнському національному університеті Міністерства освіти і науки України (м. Луганськ).
Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Решетнікова Ірина Леонідівна,
Східноукраїнський національний університет Міністерства освіти і науки України,
завідуюча кафедрою маркетингу (м. Луганськ).
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Заруба Віктор Якович, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту (м. Харків);
кандидат економічних наук, доцент Смерічевський Сергій Францович, Донецька державна ака-демія управління Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри маркетингу (м. Донецьк).
Провідна установа - Інститут економіко-правових досліджень НАН України, відділ регіональних проблем розвитку зовнішньоекономічних зв'язків (м. Донецьк).
Захист відбудеться "18" жовтня 2001 року о 15-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.051.01 у Східноукраїнському національному університеті Міністерства освіти і науки Украї-ни за адресою: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Східноукраїнського національного університету за адресою: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а.
Автореферат розісланий "17" вересня 2001 року.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Козаченко Г.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Орієнтація економіки України на застосування ринкових механізмів господарювання підвищила інтерес вітчизняних вчених і практиків до методів, що забезпечують ефективну діяльність підприємств. Одним з головних серед них є маркетинг, основний принцип якого полягає у задоволенні потреб споживачів. Центральне місце в теорії маркетингу посідаг стратегія цільового маркетингу, яка передбачає здійснення операцій з вибору цільового ринку та формування комплексу маркетингового впливу на нього.
Останнім часом спостерігається зростання кількості наукових видань вітчизняних та зарубіжних вчених-маркетологів, присвячених питанням маркетингу, в яких розглядаються теоретичні питання, що пов'язані з деякими аспектами щодо вибору цільового ринку підприємства. Разом з тим, глибокому теоретичному обґрунтуванню, методиці дослідження і практичній реалізації цього процесу на вітчизняних підприємствах приділено ще недостатньо уваги. Накопичений світовий досвід з даної проблеми не можна застосувати в оригінальному вигляді в діяльності вітчизняних підприємств через різницю в умовах господарювання і національних особливостях українських споживачів.
Необхідність визначення цільового ринку для підприємств легкої промисловості обумовлена тим, що вони діють на високонасичених, ємних ринках, з високими вхідними та вихідними бар'єрами, де кінцеві споживачі очікують індивідуального підходу при задоволенні своїх потреб.
Таким чином, вдосконалення теоретичних положень та розробка методичної бази щодо вибору цільового ринку для вітчизняних підприємств є конче необхідною та обумовлює вибір теми дисертаційного дослідження, її актуальність і практичне значення.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано у відповідності з тематикою науково-дослідних робіт кафедри маркетингу Східноукраїнського національного університету. За темою ДН-17-96 “Дослідження маркетингового середовища підприємств регіону за умов переходу до ринку” (номер державної реєстрації ВНО 196U021041) автором визначено макромаркетингові чинники, що впливають на діяльність підприємств легкої промисловості Луганського регіону. В рамках теми ДН-35-98 “Дослідження і формування теоре-тичних основ забезпечення стійкості великомасштабних економічних систем” (номер державної реєстрації №0198U002864) здобувачем самостійно розроблено методичні рекомендації з розрахунку ємності локального споживчого ринку, які дозволяють визначати насиченість ринку та розробляти стратегію охоплення цільового ринку.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ВИБІР ЦІЛЬОВОГО РИНКУ ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок