Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Загрузка...

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Назва:
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,62 KB
Завантажень:
432
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Низькодубова Катерина Валеріївна

УДК 658.29:504
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління
підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
ХАРКІВ - 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті,
Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Українська Лариса Олегівна,
Харківський державний економічний університет,
професор кафедри економічної теорії
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Мельник Леонід Григорович,
Сумський державний університет,
завідувач кафедри економіки
 
кандидат економічних наук,
Бондаренко Нінель Василівна
Харківське обласне управління статистики
Держкомстату України,
заступник начальника
Провідна установа – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна,
кафедра маркетингу і менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності, Міністерство освіти і
науки України, м. Харків
Захист відбудеться “ 29 ” січня 2004 р. о 13 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському державному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського державного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пров. Інженерний, 1-а.
Автореферат розісланий “ 27 ” грудня2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Дороніна М.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Еколого-економічна криза, що поглиблюється в Україні, істотно утруднює вирішення чисельних проблем становлення ринкових відносин в державі оскільки екодеструктивний вплив з боку суб’єктів виробничо-господарської діяльності набуває катастрофічно швидких темпів. Існуюча система вітчизняного екологічного управління не відповідає сучасним вимогам, тому потребує якісної перебудови економічного інструментарію екологічного регулювання, розробки ефективного економічного механізму екологобезпечної діяльності, одним з основних елементів якого є ефективна система екологічного менеджменту промислових підприємств. У цьому зв’язку загострюється необхідність дослідження такого питання, як екологічний менеджмент виробничих систем у специфіці перехідної економіки, що набуває особливої актуальності в умовах бюджетного дефіциту, коли інвестування програм екологічної політики підприємств та управління екологічною безпекою є вкрай обмеженим.
Актуальність теми. Вирішенню проблем удосконалення еколого-економічного управління діяльності підприємств присвячені роботи як вітчизняних, так і закордонних учених-економістів: Н. Бондаренко, О. Веклич, Г. Григорян, В. Гриньова, М. Кизим, Л. Мельник, А. Низ, В. Пономаренко, І. Семеняк, В. Трегобчук, Л. Українська, В. Хесле, М. Хохлов, В. Шевчук, В. Шепа. Разом з тим, стан управління екологічною безпекою у сучасних умовах функціонування вітчизняних підприємств знаходиться на початковій стадії формування механізму її забезпечення. Аналіз природокористування, екологічного управління та екологічної діяльності підприємств в Україні виявив гостру необхідність негайного формування чіткого діючого механізму екологобезпечного розвитку на основі вдосконалення та трансформації існуючої законодавчої і нормативної бази державного екологічного регулювання, системи екологічного менеджменту підприємств, всебічного врахування екологічного фактору в усіх аспектах виробничої діяльності. Наукова та практична актуальність цих проблем зумовила вибір теми дисертації, визначила мету і задачі дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в рамках держбюджетної НДР кафедри економічної теорії Харківського державного економічного університету “Глобальні проблеми 21-го століття”.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є теоретичне обгрунтування сукупності організаційно-економічних напрямків вдосконалення системи управління екологічною безпекою промислових підприємств як на макро-, так і на мікрорівні, ефективна реалізація яких сприятиме забезпеченню еколого-економічної рівноваги у розвитку економіки України, а також розробка методичних підходів до ефективного управління цими напрямками.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок