Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Українська історична бібліографія (кінець XIX ст. – 1939 р.): становлення і розвиток

Українська історична бібліографія (кінець XIX ст. – 1939 р.): становлення і розвиток

Назва:
Українська історична бібліографія (кінець XIX ст. – 1939 р.): становлення і розвиток
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,79 KB
Завантажень:
253
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
 
Смогоржевська Ірина Анатоліївна
УДК 016 : 94 (477) “18/19”
Українська історична бібліографія
(кінець XIX ст. – 1939 р.):
становлення і розвиток
 
Спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни
Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Львів – 2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії слов’янських країн Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Кріль Михайло Михайлович,
Львівський національний
університет імені Івана Франка,
професор кафедри історії слов’янських країн
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Романюк Мирослав Миколайович,
директор Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника
НАН України
кандидат історичних наук, доцент
Педич Василь Пилипович,
Івано–Франківський національний
технічний університет нафти і газу,
доцент кафедри історії і політології
Провідна установа: Інститут української археографії та джерелознавства
ім. М.Грушевського НАН України
Захист відбудеться 14 червня 2006 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, ауд. 221).
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79605, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий “12” травня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук Сухий О.М.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. У незалежній Українській державі розвиток істо-ричної думки характеризується переосмисленням наукових концепцій, усунен-ням стереотипів, новою інтерпретацією фактів, дослідженням маловідомих та замов-чуваних подій минулого. У цьому контексті вагомого значення набувають бібліографічні студії, які є джерелом інформації з історичної тематики.
Упродовж останніх років, коли стали доступними фонди вітчизняних та іноземних архівів, бібліотек, товариств і наукових закладів, з’явилась можливість поглибленого вивчення основних етапів формування української історичної бібліографії періоду кінця XIX ст.–1939 р. Переосмислення в сучасних умовах бібліографічної спадщини з політично незаангажованих позицій вимагає глибокого аналізу і систематизації її надбань з метою повного і цілісного відтворення процесу історичного розвитку нашої держави. Незважаючи на наявність певної кількості бібліографічних праць, все ще відсутні загальні дослідження, присвячені становленню української історичної бібліографії. Сучасний стан вивчення історії історичної бібліографії вимагає проведення комплексного систематизованого дослідження, аналізу бібліографічної діяльності наукових товариств і спеціальних осередків, творчої спадщини українських вчених з сучасних методологічних позицій. Ці особливості розвитку історичної бібліографії даного періоду й обумовили вибір теми дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація підготовлена в руслі вивчення тем “Українська історіографія на зламі XX і XXI століть: досягнення і проблеми”, яка розроблялась на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка у 2000–2004 рр., та “Багатокультурне історіографічне середовище Львова в ХІХ–першій половині ХХ ст.”, яка з 2004 р. досліджується кафедрою історії слов’янських країн спільно з Жешувським університетом в Польщі.
Об’єктом дослідження стала українська історична бібліографія кінця XIX ст.–1939 р.
Предмет роботи – вивчення діяльності наукових товариств, державних установ, спеціальних осередків, бібліотек, окремих учених і бібліографів зі ство--рення української історичної бібліографії досліджуваного періоду.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: Українська історична бібліографія (кінець XIX ст. – 1939 р.): становлення і розвиток

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок