Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Луцька “Просвіта” (1918 – 1935 роки)

Луцька “Просвіта” (1918 – 1935 роки)

Назва:
Луцька “Просвіта” (1918 – 1935 роки)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
31,88 KB
Завантажень:
146
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМЕНІ І.КРИП’ЯКЕВИЧА
На правах рукопису
ФІЛІПОВИЧ МИРОСЛАВА БОГДАНІВНА
УДК 94 (477) “19”
Луцька “Просвіта”
(1918 – 1935 роки)
Спеціальність 07.00.01 – історія України
Дисертація
на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Науковий керівник:
БАРАН Володимир Кіндратович,
доктор історичних наук, професор
Л у ц ь к – 2 0 0 2


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі історії слов’янських народів Волинського державного університету імені Лесі Українки.
Науковий керівник: Баран Володимир Кіндратович,
доктор історичних наук, професор, проректор з гуманітарних та виховних питань Волинського державного університету імені Лесі Українки
Офіційні опоненти: Плисюк Василь Пилипович,
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Львівського державного аграрного університету
Соляр Ігор Ярославович,
кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Українського державного лісотехнічного університету
Провідна установа: Інститут історії України
Національної Академії наук України,
відділ історії України 20–30-х рр. ХХ ст.
Захист відбудеться 2 липня 2002 р. о 15.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради № Д 35.222.01 для захисту дисертацій в Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України (79026, Львів, вул. Козельницька, 4).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України.
Автореферат розісланий 17 травня 2002 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук Патер І.Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Зі здобуттям незалежності й завдяки утвердженню нашої державності виникла можливість відтворити в усій повноті історичну правду, збагнути і дослідити ті сторінки, про які наше суспільство або нічого не знало, або ж мало викривлене уявлення. Це стосується і діяльності “Просвіти”. Пройшовши драматичний шлях розвитку, ця організація своєю подвижницькою працею заслужила гідне місце в українській історії. 1998 року громадськість відзначила 130-річчя від дня заснування “Просвіти”.
Разом з тим аналіз праць з даної проблеми свідчить, що українська історіографія перебуває на початковому етапі теоретичного переосмислення сукупності проблем, пов’язаних із причинами виникнення, змістом і наслідками діяльності товариства “Просвіта”. Тільки завдяки появі низки спеціальних наукових досліджень зможе викристалізуватись усебічне й об’єктивне розуміння ролі та місця цієї організації в українській історії 1918–1939 років, сприятиме відновленню повноти історичної пам’яті, поверненню духовних надбань, вилучених, сфальсифікованих або замовчуваних більш як півстоліття, що дасть змогу активізувати процес сприйняття суспільством історичної спадщини.
Актуальність дисертації зумовлюється не лише внутрішніми науково-пізнавальними, але й зовнішніми, практично-політичними факторами. Розбудова Української держави, забезпечення її соціально-економічного поступу потребує покоління національних інтелектуалів, політиків, громадських діячів, що неможливо без вивчення історії діяльності культурно-просвітницьких організацій та їх складових.
Об’єкт дослiдження – Луцька “Просвiта” – програма, статутнi засади, структура, соцiальний, освiтнiй та вiковий склад, предмет – форми i методи дiяльностi у контекстi тогочасних суспiльно-полiтичних процесiв, роль у збереженнi нацiональної приналежностi українцiв Волинi, у розвитку їх культури.
Дисертацiя є складовою частиною наукових розробок з iсторiї культури Волині та навчальних програм iсторичного факультету Волинського державного унiверситету iменi Лесi Українки, зокрема планової госпрозрахункової теми “Минуле i сучасне Волинi”.
Мета роботи – на основі переосмислення здобутків історіографії та вивчення архівних матеріалів, періодичних видань, спогадів визначити зміст, провідні напрями діяльності Луцької “Просвіти”, основні етапи розвитку національної культурно-просвітницької організації.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Реферат на тему: Луцька “Просвіта” (1918 – 1935 роки)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок