Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБЛІК І АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ

Загрузка...

ОБЛІК І АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ

Назва:
ОБЛІК І АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,10 KB
Завантажень:
195
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці нового алг
оритму побудови таблиць дожиття (смертності) населення, як


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ГАРАЩЕНКО ОЛЬГА В’ЯЧЕСЛАВІВНА
УДК 657.372.12
ОБЛІК І АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ
Спеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
КИЇВ 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі обліку підприємницької діяльності Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий кандидат економічних наук, професор
керівник: Єфіменко Василь Іванович,
Київський національний економічний університет,
декан обліково-економічного факультету
Офіційні доктор економічних наук, професор
опоненти: Мних Євген Володимирович,
Київський національний торговельно-економічний
університет, завідувач кафедри фінансового аналізу і
контролю
кандидат економічних наук, доцент
Левицька Світлана Олексіївна,
Національний університет водного господарства та
природокористування, декан факультету економіки
Провідна Тернопільська академія народного господарства
установа: Міністерства освіти і науки України, кафедра обліку і
контролінгу в промисловості, м. Тернопіль
Захист відбудеться „ 7” лютого 2005р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 у Київському національному економічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, аудиторія 203.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1.
Автореферат розісланий „ 28” грудня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради А.М.Поддєрьогін
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні пов’язане з об’єктивною необхідністю подолання застарілих догм і стереотипів та ґрунтовної розробки нової теоретичної бази, що повинна бути надійним джерелом для забезпечення інформаційних потреб користувачів в умовах формування ринкової економіки.
У період становлення ринкових відносин в Україні значно зростає роль прибутку як джерела забезпечення інтересів держави, власників та персоналу підприємств. Тому, однією з актуальних задач, яка постає перед керівниками підприємств, бухгалтерами та науковцями, є розробка і впровадження методів ефективного управління формуванням прибутку в процесі господарської діяльності. Це передбачає удосконалення існуючих методів його обліку і аналізу, з врахуванням вимог національних, міжнародних стандартів та сучасних досягнень інформаційних технологій. Розв’язання цих завдань потребує ретельного дослідження існуючого на сьогоднішній день досвіду, що необхідно для встановлення об’єктивності у визначенні напрямків удосконалення методики обліку і аналізу фінансових результатів.
Дослідження проблем обліку і аналізу фінансових результатів представлені в працях таких відомих вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, як Бриттон Э., Ватерсон К., Велш Г.А., Білуха М.Т., Голов С.Ф., Єфіменко В.І., Костюченко В.М., Нападовська Л.В., Нечитайло А.И., Соколов Я.В., Сопко В.В., Ковалев В.В., Кужельний М.В., Мних Є.В., Пушкар М.С., Чумаченко М.Г., Хелферт Е, Шорт Д.Г.
Значний внесок у вирішення проблем автоматизації обліку і аналізу фінансових результатів зробили такі вчені як Бутинець Ф.Ф., Завгородній В.П., Ільїна О.П.
Аналіз результатів досліджень вітчизняних вчених-економістів свідчить, що теоретичні та практичні розробки щодо обліку та аналізу фінансових результатів мають сучасний характер та відображають ґрунтовне розуміння проблем, пов’язаних з трансформацією вітчизняної системи обліку. Поряд з цим, важливі аспекти теорії і практики обліку та аналізу фінансових результатів, потребують проведення подальших досліджень та розробок в напрямку їх удосконалення. До них слід віднести: відсутність єдиного підходу до визначення класифікації видів діяльності при формуванні фінансових результатів; оптимізацію обліку фінансових результатів як важливого джерела інформації для прийняття управлінський рішень; необхідність розробки нових підходів до аналізу результативності роботи підприємств, що відповідають сучасним інформаційним потребам користувачів та можливостям інформаційних технологій.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ОБЛІК І АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок