Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Назва:
ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,75 KB
Завантажень:
500
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Борунов Валерій Борисович
УДК: 339.92
ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Спеціальність 08.00.02 – світове господарство
і міжнародні економічні відносини
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського Міністерства освіти і науки України (м. Сімферополь).
Науковий керівник: доктор географічних наук, професор
Нікітіна Марина Геннадіївна,
Таврійський національний університет
ім. В.І.Вернадського Міністерства освіти
і науки України, завідувач
кафедри міжнародної економіки.
 
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, доцент Чижиков Геннадій Дмитрович, професор кафедри економіки підприємства Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України;
кандидат економічних наук, доцент Булатова Олена Валеріївна, завідувач кафедри міжнародної економіки Маріупольського державного гуманітарного університету Міністерства освіти і науки України.
Захист відбудеться 27 травня 2008 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .051.03 у Донецькому національному університеті за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 186, ауд. 409.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету за адресою: 83005, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.
Автореферат розісланий 22 квітня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
д.е.н., доцент С.П.Калініна
Загальна характеристика роботи
Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується домінуванням сфери послуг як у структурі національного виробництва більшості країн світу, так і у системі міжнародних економічних відносин. Це свідчить, з одного боку, про формування економіки нового типу, а з іншого, більш глобального – про перехід до наступного ступеня розвитку світового співтовариства – постіндустріального типу суспільства, що відзначається провідними позиціями сфери послуг та інформаційних технологій у системі створення валового національного продукту, зовнішньої торгівлі окремої країни та відповідно міжнародної торгівлі в цілому.
Дослідження світового ринку послуг набуває особливої актуальності в сучасних умовах внаслідок поглиблення інтернаціоналізації галузевих ринків, посилення взаємозв’язку і взаємозалежності розвитку національних економік. При цьому світова економіка в цілому і в галузевому розрізі не в змозі стабільно функціонувати без певних загальних для всіх країн механізмів координації і управління.
Основні положення, що визначають загальні теоретико-методологічні основи міжнародної торгівлі послугами, базуються на концепціях провідних представників економічної думки – Р.Вернона, С.Ліндера, Б.Оліна, М.Портера, Д.Рікардо, П.Самуельсона, А.Сміта, О.Хекшера та ін. Дослідженню особливостей та закономірностей світового ринку послуг значну увагу приділяють провідні вітчизняні науковці С.Богачов, В.Будкін, О.Булатова, Г.Савіна, Ю.Козак, В.Козик, Д.Лукьяненко, А.Поручник, Ю.Макогон, В.Новицький, Є.Савельєв, А.Сидорова, Г.Чижиков, О.Шнирков та ін.
Разом з тим, недостатньо дослідженими залишаються питання формування міжнародної конкурентоспроможності сфери послуг в сучасних умовах економічної трансформації як передумови рівноправного включення держави до світового ринку послуг.
Вищезазначене обумовлює актуальність теми дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до напрямків науково-дослідної роботи кафедри міжнародної економіки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського Міністерства освіти і науки України за держбюджетними темами: «Підвищення ефективності зовнішньоекономічних зв’язків і формування інвестиційної привабливості на регіональному рівні» (номер державної реєстрації 0106U003198), в рамках якої обґрунтовано можливість використання механізмів приватно-державного партнерства для розбудови сфери послуг регіону; «Крим в системі міжнародної економічної інтеграції країн Причорномор’я.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок