Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ОПТИМІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ РАК ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ (клініко-експериментальне дослідження)

ОПТИМІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ РАК ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ (клініко-експериментальне дослідження) / сторінка 3

Назва:
ОПТИМІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ РАК ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ (клініко-експериментальне дослідження)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,04 KB
Завантажень:
490
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Патогенетично обґрунтована схема реабілітації ендокринної функції тимуса у хворих на ДРЩЗ.
Розроблені оптимізовані схеми комплексного лікування хворих на ДРЩЗ на основі врахування прогностичних факторів та стану імунної та ендокринної систем організму. Вперше досліджена ефективність оптимізованого хірургічного лікування та якості життя хворих на ДРЩЗ з реабілітацією ендокринної функції тимуса на тлі супресивної гормонотерапії L-тироксином.
Практичне значення отриманих результатів.
Визначено фактори, які впливають на прогноз захворювання, що дало можливість науково обґрунтовано розробити оптимізовані обсяги хірургічних втручань у хворих на ДРЩЗ.
Встановлено, що після тиреоїдектомії у хворих на ДРЩЗ, незважаючи на проведення гормонотерапії тироксином, відмічається виражений дисбаланс в імунній системі як з боку периферичної ланки, так і порушенні функції центрального органа імунної системи – тимуса.
Доведена доцільність поєднаного застосування супресивної гормонотерапії та імунотерапії препаратами тимічного походження, яка сприяє нормалізації показників периферичної імунної системи та ендокринної функції тимуса. Препарати тимічного походження показані хворим, у яких початковий рівень ТСФ та Т-лімфоцитів нижчий 40%.
Запропоновано комплексний метод лікування хворих на ДРЩЗ із використанням оптимального обсягу операції, гормонотерапії та імунотерапії, який забезпечує високі показники виживаності та покращує якість життя, і може бути широко використаний онкологами та хірургами-ендокринологами, а також у педагогічному процесі на кафедрах онкології.
Результати дисертаційної роботи впроваджено в роботу відділу пухлин голови, шиї та модифікуючих методів лікування Інституту онкології АМН України.
Особистий внесок здобувача. Дисертація є закінченим самостійним науковим дослідженням здобувача. Автором самостійно проведений патентно-інформаційний пошук, аналіз джерел літератури. Самостійно проведені клінічні дослідження і аналіз результатів проведених хірургічних втручань. Здобувач брав участь в експериментальних дослідженнях. Дисертант особисто виконав оформлення ілюстративного матеріалу й написав всі розділи дисертації.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації та результати досліджень доповідались на: ІІ та ІІІ з’їздах онкологів країн СНД (Київ, 2000; Мінськ, 2004), Х з’їзді онкологів України (2001), ІІ з’їзді Українського товариства фахівців з ядерної медицини (Черкаси, 2004), 6 Міжнародному конгресі протипухлинного лікування (Париж, 2005), науково-практичній конференції “Сучасні підходи до лікування хворих на злоякісні пухлини голови та шиї” (Судак, 2003).
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 15 робіт, з них 5 у фахових журналах, що ввійшли до переліку ВАК України, 10 тез доповідей на конгресах, з’їдах і конференціях, отримано патент України на винахід.
Структура дисертації. Дисертація викладена на 170 сторінках машинопису. Складається зі вступу, огляду літератури, 6 розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення результатів досліджень, висновків, списку використаних джерел літератури, викладених на 22 сторінках, що містить 229 посилань. Робота ілюстрована 44 таблицями, 9 рисунками.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Матеріал і методи дослідження.
Дослідження базуються на клінічному матеріалі спостереження 402 хворих на диференційовані форми РЩЗ віком від 17 до 78 років, які перебували на обстеженні та лікуванні у відділі пухлин голови, шиї та модифікуючих методів лікування Інституту онкології АМН України.
Серед 402 обстежених хворих на РЩЗ осіб жіночої статі було 276 (68,7%), чоловічої – 126 (31,3%) (співвідношення 2,2:1,0).
У всіх хворих діагноз підтверджений гістологічним дослідженням видалених препаратів щитовидної залози та регіонарних лімфатичних вузлів.
У 283 (70,4%) хворих, тобто у переважної більшості, було діагностовано папілярний рак, у 119 (29,6%) – фолікулярний рак.
Для визначення факторів, які впливають на прогноз захворювання, проведений багатофакторний аналіз віддалених результатів хірургічного лікування 195 хворих (перша група) на високодиференційовані форми раку щитовидної залози, які перебували на лікуванні до 1999 року включно, тобто термін спостереження усіх хворих був не менше 5-ти років.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ОПТИМІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ РАК ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ (клініко-експериментальне дослідження)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок