Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ МОТИВІВ УЧІННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПРИРОДОЗНАВСТВА)

Загрузка...

ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ МОТИВІВ УЧІННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПРИРОДОЗНАВСТВА)

Назва:
ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ МОТИВІВ УЧІННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПРИРОДОЗНАВСТВА)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,72 KB
Завантажень:
419
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П.Драгоманова
ПАЛАМАР Олена Михайлівна
УДК: 159.947.5:502.2
ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ МОТИВІВ УЧІННЯ
(НА МАТЕРІАЛІ ПРИРОДОЗНАВСТВА)
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконанно в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: | кандидат психологічних наук, доцент
ЗУБАЛІЙ Ніна Петрівна,
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, доцент кафедри психології.
Офіційні опоненти: | доктор психологічних наук, професор
КОЛОМІНСЬКИЙ Наум Львович,
Міжрегіональна академія управління персоналом, завідувач кафедри психології;
кандидат психологічних наук, доцент
ЛЬОВОЧКІНА Антоніна Михайлівна,
Інститут психології імені Г.С.Костюка, старший науковий співробітник лабораторії екологічної психології.
Провідна установа: | Інститут педагогіки і психології професійної освіти, відділ психології трудової і професійної підготовки, АПН України, м. Київ
Захист відбудеться “16” березня 2005 року о 16.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.10 в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий “11” лютого 2005 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.В.Долинська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. На сучасному етапі суспільного розвитку важливим напрямом державної політики в галузі освіти стає звернення до гуманістичних цінностей. Саме тому провідними завданнями сучасної практики шкільного навчання, проголошеними у Національній доктрині розвитку освіти України у XXI ст., є виховання всебічно розвиненої, активної, творчої та гармонійної особистості дитини, створення умов для реалізації та самореалізації її природних здібностей і можливостей. У Державному стандарті початкової загальної освіти передбачено розвиток у школярів активного пізнавального ставлення до дійсності, створення умов для усвідомлення себе суб’єктом учіння, формування бажання та вміння вчитися. Вдосконалення навчально-виховного процесу торкається насамперед мотиваційного компонента учіння школярів.
Дослідження психологічних аспектів виникнення, розвитку та формування позитивних мотивів учіння є одним з важливих завдань сучасної психолого-педагогічної науки. В даному контексті особливого значення набуває вивчення змістових та динамічних особливостей мотиваційної сфери дитини молодшого шкільного віку. На цьому етапі онтогенезу утворюється структура мотивів учіння, відбувається їх взаємне підпорядкування, визначаються провідні, домінуючі спонуки навчальної діяльності. Знання закономірностей становлення і функціонування мотивів учіння дає змогу створити оптимальну систему психолого-педагогічних впливів, що сприятимуть формуванню адекватних даній діяльності мотивів та запобігають виникненню “мотиваційного вакууму” наприкінці молодшого шкільного віку.
Теоретичні та експериментальні дослідження проблеми мотивів і мотивації проводилися вітчизняними й зарубіжними вченими у таких аспектах:
1)
мотивація як складна система детермінації поведінки та діяльності (Б.Г.Ананьєв, О.М.Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн, В.А.Семиченко, П.М.Якобсон, Ж.Нюттен, Х.Хекхаузен та ін.);
2)
в онтогенетичному аспекті (В.Г.Асєєв, Л.І.Божович, Д.Б.Ельконін, А.Н.Менчинська та ін.);
3)
мотивація як стрижнева характеристика особистості (В.Г.Асєєв, Л.І.Божович, В.І.Ковальов, Г.С.Костюк, В.С.Мерлін та ін.);
4)
мотив як регулятор різних видів діяльності, зокрема учіння (М.І.Алексєєва, Ш.А.Амонашвілі, М.Т.Дригус, А.К.Дусавицький, Н.П.Зубалій, А.К.Маркова, М.В.Матюхіна, Н.В.Пророк, О.В.Скрипченко, Н.О.Юдіна та ін.).
Водночас аналіз психологічної літератури показав недостатню розробленість питань про особливості мотивів вивчення окремих предметів з урахуванням певного віку, відсутність відповідних методик цілеспрямованого формування мотивів учіння.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ МОТИВІВ УЧІННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПРИРОДОЗНАВСТВА)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок