Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ В СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Загрузка...

ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ В СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Назва:
ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ В СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,71 KB
Завантажень:
350
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П. Драгоманова
ГУЛЯЄВА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 57 (07) (075) : 371.315
ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ
ФІЗИКИ В СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
13.00.02 – теорія і методика навчання фізики
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Запорізькому державному університеті, Міністерство освіти і
науки України.
Науковий керівник: академік Міжнародної педагогічної академії,
Доктор педагогічних наук, професор
Сергєєв Олександр Васильович
Запорізький державний університет,
завідувач кафедри фізики та методики
її викладання;
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор
Тичина Ірина Ільївна,
Національний педагогічний університет
Імені М.П. Драгоманова
кандидат педагогічних наук, професор
Савченко Віталій Федорович,
Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка, завідувач кафедри педагогіки,
психології та методики викладання фізики
Провідна установа: Запорізький обласний інститут удосконалення
вчителів, кафедра педагогіки, психології та методик
навчання природничо-математичних дисциплін,
Міністерство освіти і наукиУкраїни, м. Запоріжжя
Захист відбудеться 01 листопада 2000 року о 1345 год. на засіданні
cпеціалізованої вченої ради Д 26.053.03 в Національному педагогічному
університеті ім. М.П. Драгоманова (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогіч-
ного університету ім. М. П. Драгоманова (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9).
Автореферат розісланий 27 вересня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Є.В.Коршак
Вступ
Загальна характеристика роботи
Актуальність і стратегія дослідження. Вивчення шкільних предметів спрямоване
на реалізацію принципа єдності навчання, виховання й розвитку. Ця триєдина дидакти-
чна мета в різні періоди розвитку середньої загальноосвітньої школи вирішувалась по-рі-
зному: розроблялись адекватні форми, методи, засоби, творчі підходи, концептуальні
засади з урахуванням специфіки предмету, який вивчається, накопичено дуже багатий
матеріал, який вимагає систематизації, узагальнення, збагачення в нових соціально-еко-
номічних умовах, коли сучасна загальноосвітня школа стала на шлях диференціації й ін-
теграції, коли пріорітетним напрямком стала індивідуалізація діяльності школярів, коли
інновації стали необхідним компонентом навчально-виховного процесу, коли розробля-
ються та впроваджуються нові технології та форми навчання основам наук. Треба відмі-
тити, що всі інновації у більшій чи меньшій мірі спираються на досягнення дидактики,
психології та конкретних методик. Нові підходи до навчання активізувались в останнє
десятиріччя, при цьому фізика як навчальний предмет не виняток.
Сьогодні багато говорять і пишуть про інноваційні технології навчання, серед яких од-
не з провідних місць займає проблемно-модульний підхід, хоч проблемне навчання в
нашій країні здобуло розповсюдження, починаючи з 60-х років. Значний внесок у його
розвиток зробили А.М. Алексюк, В.П.Беспалько, В.В. Гузєєв, П.І. Третьяков, І.Б. Сен-
новський, Д.В. Чернілевський, О.К. Філатов, М.А. Чошанов, О.І. Бугайов, О.І. Ляшенко,
М.І. Махмутов, О.В. Сергєєв та інші. Зараз ці дослідження вийшли на новий виток роз-
витку методичної думки: проблемне навчання зв`язують з принципово новою техноло-
гією навчання. Багато зроблено під керівництвом А.В. Фурмана щодо розробки психоло-
го-педагогічних основ проблемно-розвиваючого навчання, але в методиці фізики ця
проблема знаходиться в стадії обговорення, конкретних підходів до її розв`язання ще
не створено. Тому в якості науково-методичного дослідження нами вибрана тема “Про-
блемно-модульний підхід до вивчення фізики в сучасній загальноосвітній школі”
Об`єктом дослідження обрана система навчальної діяльності учнів загальноосвіт-
ньої школи під час вивчення фізики з урахуванням інноваційних процесів, притаманних
психолого-педагогічним наукам.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Реферат на тему: ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ В СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок