Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІНФРАЧЕРВОНЕ НЕІНВАЗИВНЕ ЛАЗЕРНЕ ОПРОМІНЕННЯ КРОВІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ АД’ЮВАНТНОЇ ХІМІОТЕРАПІЇ ХВОРИМ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

Загрузка...

ІНФРАЧЕРВОНЕ НЕІНВАЗИВНЕ ЛАЗЕРНЕ ОПРОМІНЕННЯ КРОВІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ АД’ЮВАНТНОЇ ХІМІОТЕРАПІЇ ХВОРИМ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

Назва:
ІНФРАЧЕРВОНЕ НЕІНВАЗИВНЕ ЛАЗЕРНЕ ОПРОМІНЕННЯ КРОВІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ АД’ЮВАНТНОЇ ХІМІОТЕРАПІЇ ХВОРИМ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,85 KB
Завантажень:
68
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Національна академія наук України
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р.Є. Кавецького
СТАНКЕВИЧ Віталій Васильович
УДК: 618.19-006.6-085.28+615.373.3+615.246.2
ІНФРАЧЕРВОНЕ НЕІНВАЗИВНЕ ЛАЗЕРНЕ ОПРОМІНЕННЯ КРОВІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ АД’ЮВАНТНОЇ ХІМІОТЕРАПІЇ ХВОРИМ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
14.01.07 – онкологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
КИЇВ – 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Буковинській державній медичній академії МОЗ України
Науковий керівник – доктор медичних наук, професор
СЕНЮТОВИЧ Роман Васильович,
завідувач кафедри онкології, променевої діагностики, променевої терапії та радіаційної медицини Буковинської державної медичної академії
Офіційні опоненти: – доктор медичних наук, професор
ДРИЖАК Володимир Іванович,
завідувач кафедри онкології, променевої діагностики і променевої терапії та радіаційної медицини Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України
– доктор медичних наук, професор
КАБАН Олександр Петрович,
завідувач науково-дослідного відділення анестезіології та інтенсивної терапії Інституту онкології АМН України
Провідна установа – Національний медичний університет
ім. О.О. Богомольця МОЗ України,
кафедра онкології, м. Київ.
Захист відбудеться 25 квітня 2001 року о 13 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01 в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України (03022, Київ, вул. Васильківська, 45)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України
Автореферат розісланий 24 березня 2001 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор медичних наук Н.В. Бородай


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми. Актуальність дослідження зумовлена ши-рокою поширеністю раку молочної залози (РМЗ) як в багатьох країнах світу, так і в Україні, де він по-сідає перше місце серед інших локалізацій злоякісних пухлин у жінок. В Україні щороку за-хворює близько 14 тис. жінок (50 випадків на 100 тис. жіночого населення), абсо-лют-ні показники захворюваності у 1997 році становили 14,7 тис. Високий рі-вень летальності (у 1997 році – 27,8 на 100 тис. жіночого населення), су-мнів-ний прогноз щодо повного видужання, низька якість життя хворих ро-бить проблему ще більш значною. Захворювання, в основному, вражає осіб працездатного віку і тому спричиняє великі трудові втрати.
На сучасному етапі розвитку онкології лікування раку молочної за-ло-зи комплексне. Починається із доопераційної променевої терапії або неоад’ювантної хіміотерапії (НАХТ) з послідуючим проведенням опера-тив-ного втручання та застосуванням ад’ювантної хіміотерапії (АХТ) або ад’ювантної гормонотерапії (М.Б. Бычков. и соавт., 1993; L.D.1995; В.І. Та-ру-тінов, 1998). АХТ передбачає початок 1-го курсу через 3-4 тижня піс-ля оперативного втру-чання та налічує 6 двотижневих щомісячних курсів (схема СМF) (J.1986; E.1988; В.І. Тару-ті-нов, 1998). За даними різ-них авторів, ця схема є найбільш ефек-тивною (G. Bonadonna, M.1995; Я.В. Шпа-рик, Б.Т Білин-ський, 1997). Однак, внас-лідок виникнення низки усклад-нень (Н.И. Пилипенко, В.И. Стариков, 1997; Я.В. Шпарик, Б.Т. Бі-лин-сь-кий, 1997), які дозолімітують та по-ру-шу-ють цю схему, її ефективність зни-жу-ється.
Найбільш дозолімітуючим фактором при проведенні АХТ є лейко-тромбоцитопенія, з якою пов’язане пригнічення імунної реактивності орг-а-нізму під час проведення ХТ (G.1985; М.Л. Гершанович, 1989; Ю.А Гриневич, 1990). Негативним про-явом АХТ є також диспептичний синдром, який не-га-тивно впливає як на якість життя хворої жінки, так, опосередковано, і на ефект лікування. Дис-пептичний синдром супроводжує введення майже всіх хі-міо-пре-па-ра-тів. За даними B.(1996) при проведенні ХТ нудота спо-сте-рі-га-єть-ся у 42,8% хворих, блювання – у 38,8%, діарея – у 4,8% хворих.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: ІНФРАЧЕРВОНЕ НЕІНВАЗИВНЕ ЛАЗЕРНЕ ОПРОМІНЕННЯ КРОВІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ АД’ЮВАНТНОЇ ХІМІОТЕРАПІЇ ХВОРИМ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок