Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат безкоштовно: ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ / сторінка 8

Назва:
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
35,90 KB
Завантажень:
427
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 

Структура дисертації. Загальну логіку і структурування роботи зумовили широкий комплекс і складність досліджуваних проблем. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Обсяг основного тексту становить 380 сторінок, список використаних джерел налічує 650 найменувань і займає 57 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, мету і завдання, сформульовано гіпотезу, вказано об’єкт, предмет та методи дослідження, визначено
наукову новизну, теоретичне й практичне значення отриманих результатів, подано відомості про те, де їх було оприлюднено.
У першому розділі – „Концептуальні засади безпекової політики України” – розглядаються теоретичні основи дослідження, що обґрунтовують і підтверджують правильність вибору міжнароднополітичних схем захисту національних інтересів України, яка вирішує досить складні завдання визначення свого місця і ролі у сучасному світі; запроваджує принципово нові механізми в реалізації зовнішньополітичних імперативів національної безпеки. Зовнішньополітичні механізми спираються на принципи міжнародного права, серед яких повага суверенітету держави є визначальною.
Характеристики сучасних теоретичних розробок щодо нової конфігурації світу подаються під кутом зору національних інтересів України, які сконцентровані навколо європоцентризму і зафіксовані у державній програмі європейського вибору. До пріоритетів зовнішньої політики також зараховано: захист державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів,
14
недопущення втручання у внутрішні справи держави; реалізація зовнішньополітичних завдань через участь в міжнародних структурах; сприяння економічному зростанню; актуалізація економічної дипломатії; гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина; формування позитивного іміджу держави тощо. Державні інтереси розглянуто як сукупність довгострокових програмно-цільових установок, реалізація яких гарантувала б країні збереження суверенітету і національну безпеку. Найважливіші поняття зовнішньополітичного компонента національної безпеки, що сформульовані в державних і міжнародно-правових документах, роботах вітчизняних і зарубіжних дослідників, аналізуються під кутом зору застосування їх у вітчизняній практиці. Дослідження зовнішньополітичних питань у сфері безпеки сприяло осмисленню відповідної діяльності вітчизняних структур, надало змогу визначити реальні фактори і загрози державі.
Найпопулярнішими теоретичними моделями вибору шляхів протистояння зовнішньополітичним загрозам, як виявлено, є державно-центристська модель розвитку міжнародної системи і модель недержавно–центристського конструктивізму. Перша представлена англо–американською школою дослідників, які визначають процеси, що відбуваються, через об’єктивні, природні явища (школа реалістів). Представники іншого напряму (французька соціологічна школа) переважно критикуючи реалізм доводять майбутність людства через застосування транснаціональних уявлень, шляхом подолання кордонів національних держав, розмивання суверенітету, посилення соціальних систем тощо. У зв’язку з зазначеним привертають увагу наукові розвідки школи соціології міжнародних відносин, для якої є характерним всезростаюча соціалізація, тобто скорочення питомої ваги впливу держави, на зміну якої приходять людські цінності.
Ґрунтовне дослідження проблеми і прогнозування на майбутнє було б неможливим без застосування того чи іншого теоретичного підходу до розуміння зовнішньополітичних загроз національній безпеці. Побудова теоретичних моделей у
15
цьому випадку характеризується міждисциплінарністю, тобто застосуванням різнопланових методів.
Вивчення праць українських учених у сфері національної безпеки свідчить про значні теоретичні розробки у зазначеному напрямі. Протягом останніх років підготовлено низку державних документів, серед яких – концепція і закон про основи національної безпеки України, що містять положення щодо її зовнішньополітичної складової; наукові та інформаційно-аналітичні видання, які присвячені, переважно, широкому комплексу проблем національної безпеки.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Реферат на тему: ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок