Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОЦІНКА РІВНЯ ТА СПОСОБУ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

ОЦІНКА РІВНЯ ТА СПОСОБУ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

Назва:
ОЦІНКА РІВНЯ ТА СПОСОБУ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,39 KB
Завантажень:
219
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ТРИДІД СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
УДК 330.59
ОЦІНКА РІВНЯ ТА СПОСОБУ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ
Спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків - 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Харківському національному економічному університеті,
Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Кизим Микола Олександрович
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку
НАН України (м. Харків), директор
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Бубенко Павло Трохимович,
Північно-Східний науковий центр
НАН і МОН України (м. Харків), директор
кандидат економічних наук, доцент
Узунов Федір Володимирович
Університет економіки управління
(м. Сімферополь), перший проректор
Провідна установа – Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка, кафедра
Міністерство освіти і науки України,
м. Полтава
Захист відбудеться 10.02. 2006 р. о 10_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.089.01, у Харківській національній академії міського господарства за адресою: 61002, Україна, м. Харків, вул. Революції, 12, в залі засідання Вченої ради.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківської національної академії міського господарства за адресою: 61002, Україна, м. Харків, вул. Революції, 12.
Автореферат розісланий 10.01. 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Момот Т. В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Високий рівень життя населення є визначальною ознакою сталого розвитку суспільства, основою життєдіяльності держави. Процес інтеграції України у світове співтовариство перевів цю категорію до першорядних при визначенні соціально-економічної політики держави.
В 2005 р. Україна серед 177 країн світу за показником "рівень життя населення" була на 78-му місці, в 2004 р. – на 70-му. Досить низький рівень життя населення, а також тенденції до його погіршення спонукали Уряд України до перегляду соціально-економічної політики країни з метою підвищення рівня життя населення регіонів за рахунок покращення його способу.
В свою чергу, доводиться констатувати, що сьогодні в практиці управління соціально-економічним розвитком регіонів країни високий рівень та гарний спосіб життя населення ще не стали головною метою. Потребують теоретичного обґрунтування і методи оцінки рівня та способу життя населення.
Рішенню окремих задач цієї проблеми присвячені роботи багатьох вітчизняних і закордонних учених таких як: С. Айвазяна, А. Альохіна, І. Бестужев-Лади, Д. Богині, П. Бубенко, Дж. Гелбрейта, М. Вороніна, М. Долішнього, С. Дорогунцова, О. Лібанової, В. Пономаренко, М. Кизима, Ф. Узунова, Г. Ковалевського, С. Валентея, А. Дауренбекова, В. Жеребіна, Т. Клебанової, Є. Кузнєцова, В. Майера, В. Мандибури, О. Новікової, Н. Римашевської, О. Сурікова, М. Толстих та інших.
Проте, цілий ряд аспектів проблеми оцінки рівня та способу життя населення потребують подальшого теоретичного обґрунтування. Серед таких слід назвати: розмежування понять “рівень”, “якість” та “спосіб” життя населення; розробка методик оцінки рівня та способу життя населення регіонів; аналіз впливу способу на рівень життя населення та інші.
Тому тема роботи, у якій розглядається науково-практичне завдання удосконалення теорії і практики оцінки рівня та способу життя населення регіонів країни, є актуальною.
Доцільність даного дослідження полягає в тому, що воно розвиває нові знання в цій області і забезпечує підвищення обґрунтованості управлінських рішень з розробки регіо-
нальних програм соціально-економічного розвитку.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових досліджень Харківського національного економічного університету та Північно-Східного наукового центру за договором з Харківською обласною адміністрацією. В основу дисертації покладені теоретико-методологічні і практичні розробки, що є частиною досліджень науково-дослідної роботи “Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2011 року” (номер державної реєстрації 0602U003496).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему: ОЦІНКА РІВНЯ ТА СПОСОБУ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок