Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,04 KB
Завантажень:
297
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
ЧУБ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
УДК 342.7
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА
УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ
Спеціальність 12.00.02 – конституційне право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків – 2004


Дисертація є рукописом.
Робота виконана на кафедрі конституційного права України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України Тодика Юрій Миколайович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри конституційного права України.
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор Погорілко Віктор Федорович, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, заступник директора, завідувач відділу конституційного права та місцевого самоврядування, член-кореспондент Національної академії наук України, академік Академії правових наук України;
кандидат юридичних наук, доцент Серьогін Віталій Олександрович, Національний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України, доцент кафедри конституційного і міжнародного права.
Провідна установа: Національна академія внутрішніх справ України, кафедра конституційного права, Міністерство внутрішніх справ України, м. Київ.
Захист відбудеться “24” грудня 2004 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 70.
Автореферат розісланий “16” листопада 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Спасибо-Фатєєва І.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дисертаційного дослідження. Конституція України 1996 р. закріпила істотні державні перетворення, проголосила народ сувереном, єдиним джерелом влади. Щоб таке проголошення не залишалося декларацією, повинні існувати реальні процедури виявлення і здійснення волі народу.
Актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена як її недостатньою теоретичною розробленістю на сучасному етапі, так і практичною значущістю цих проблем та їх вирішення. Сьогодні таке дослідження є необхідним з урахуванням нових чинників, політико-правових реалій. Актуальним є переосмислення ідеї участі громадян в управлінні державними справами з урахуванням сучасних соціальних, економічних, політичних, геополітичних, історичних передумов такої участі, рівня політичної та правової культури громадян.
У науці конституційного права питання про конституційні політичні права і свободи особи, їх систему досліджені значно повніше, ніж механізм їх реалізації. Тому конституційно-правові дослідження політичних прав і свобод громадян на сучасному етапі об`єктивно мають бути спрямовані на пошук шляхів їх реалізації в сучасних умовах державотворення, виявлення чинників, що впливають на цей процес. Є потреба у розробці теорії конституційних гарантій (їх поняття, видів, системи й ролі) відносно окремих конституційних суб’єктивних прав, і, насамперед, основоположного політичного права громадян – брати участь в управлінні державними справами. Вирішення відповідних теоретичних питань має сприяти вдосконаленню правового регулювання і механізму реалізації цього права.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане в межах та відповідно до цільової комплексної програми “Права людини і проблеми становлення, організації і функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування” № 0186.0.070865.
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в науковій розробці, узагальненні та системному аналізі конституційно-правових засад права громадян України на участь в управлінні державними справами; обґрунтуванні необхідності та розробці конкретних практичних пропозицій щодо вдосконалення конституційно-правового механізму та гарантій його реалізації; заповненні теоретичних прогалин, які мають місце в конституційно-правовій теорії з цієї проблематики.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок