Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: СТАБІЛІЗАЦІЯ ШВИДКОСТІ ГНУЧКОГО НОСІЯ ІНФОРМАЦІЇ В АПАРАТУРІ МАГНІТНОГО ЗАПИСУ

СТАБІЛІЗАЦІЯ ШВИДКОСТІ ГНУЧКОГО НОСІЯ ІНФОРМАЦІЇ В АПАРАТУРІ МАГНІТНОГО ЗАПИСУ / сторінка 2

Назва:
СТАБІЛІЗАЦІЯ ШВИДКОСТІ ГНУЧКОГО НОСІЯ ІНФОРМАЦІЇ В АПАРАТУРІ МАГНІТНОГО ЗАПИСУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,24 KB
Завантажень:
21
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
)
Мета і задачі досліджень. Мета роботи: визначення впливу варіації параметрів системи „стрічкопротягуючий механізм (СПМ) – двигун – регулятор” на стабільність швидкості транспортування гнучкого носія інформації методом побудови адекватної математичної моделі і її дослідження в частотній області.
Для досягнення мети розвязувались такі задачі:
1) обгрунтування і побудова динамічної моделі механізму транспортування гнучкого носія інформації як лінійної дискретної багатомасової сильнодемпфованої коливної системи;
2) розробка методики теоретико-експериментального визначення параметрів триелементної реологічної моделі, яка відтворює фізико-механічні властивості високополімерних матеріалів міжінерційних елементів звязку механізму транспортування;
3) створення (на основі побудованої динамічної моделі) математичної моделі на макрорівні та алгоритму її частотного аналізу ;
4) математичне моделювання системи приводу гнучкого носія інформації як комплексної динамічної структури, що містить механізм транспортування, двигун та регулятор;
5) аналіз внутрішніх збурюючих чинників стрічкопротягуючого механізму як генераторів змінних сил та швидкостей;
6) розроблення програмного забезпечення та дослідження на його основі впливу варіації параметрів системи транспортування носія інформації на її частотні властивості, а також ефективності дії різних типів регуляторів на стабілізацію швидкості стрічки;
7) створення експериментальної установки, розробка методик проведення натурного експерименту, алгоритму і програмної реалізації числового експерименту, а також проведення порівняльного аналізу їх результатів.
Обєкт дослідження — електромеханічна регульована система транспортування гнучкого носія інформації в апаратурі магнітного запису.
Предмет дослідження — коливний рух гнучкого носія в робочій зоні магнітної головки.
Методи дослідження. Теоретичні дослідження виконувались з використанням аналітичних методів теорії коливань, методів структурних схем та змінних стану, апарату матричного числення (QR-, QL- алгоритми знаходження власних значень) і числових методів лінійної алгебри. Експериментальні дослідження виконувались на прототипі СПМ серійного зразка з використанням спеціального контрольно-вимірювального комплексу на базі детонометра-аналізатора моделі 23ИМ і генератора сигналів спеціальної форми Г6-28, а також обчислювальної техніки з відповідним прикладним програмним забезпеченням.
Наукова новизна отриманих результатів роботи полягає в наступному:
а) побудована графоаналітична векторно-матрична математична модель системи транспортування гнучкого носія інформації апарату магнітного запису як єдиної динамічної структури „двигун – СПМ - регулятор” і виконаний її аналіз у частотній області;
б) розроблена методика теоретико-експериментального визначення параметрів триелементної реологічної моделі, яка відтворює високополімерні матеріали міжмасових елементів зв’язку механізму транспортування стрічки;
в) створена математична модель та алгоритм її частотного аналізу із застосуванням апарату матричного числення;
г) розроблено програмне забезпечення та досліджено на його основі вплив варіації параметрів системи транспортування носія інформації на її частотні властивості та оцінка ефективності дії різних типів регуляторів на стабілізацію швидкості стрічки.
Практичне значення отриманих результатів. Практична цінність роботи полягає в тому, що: розроблена методика ідентифікації механічних властивостей в‘язко-пружних елементів кінематичних зв‘язків за єдиною реологічною моделлю дає можливість уніфікувати моделювання гнучких ланок і фрикційних пар, виготовлених з високополімерних матеріалів при дослідженні динамічних властивостей механізмів транспортування гнучких носіїв; розроблені математичні моделі, алгоритми та комп‘ютерні програми дають змогу підвищити рівень адекватності оцінки впливу коливань в робочих режимах реєструючої апаратури із стрічковими носіями інформації та підвищити її експлуатаційні характеристики; запропоновані рекомендації щодо конструювання апаратури магнітного запису дають змогу забезпечити задані частотні властивості транспортуючого механізму застосуванням методу параметричного синтезу, а також використати його для розроблення інших типів механізмів з гнучким робочим тілом, аналіз і синтез яких потребує дослідження багатомасових коливних систем; розроблено комп’ютерні програми для дослідження руху стрічкового носія у тракті СПМ з використанням різних типів регуляторів швидкості в режимі запису-відтворення.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему: СТАБІЛІЗАЦІЯ ШВИДКОСТІ ГНУЧКОГО НОСІЯ ІНФОРМАЦІЇ В АПАРАТУРІ МАГНІТНОГО ЗАПИСУ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок