Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБГРУНТУВАННЯ РАЦIОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРIВ ПIДГОТОВКИ НАДТО ЗБЛИЖЕНИХ ПЛАСТIВ НА ШАХТАХ ЗАХIДНОГО ДОНБАСУ

ОБГРУНТУВАННЯ РАЦIОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРIВ ПIДГОТОВКИ НАДТО ЗБЛИЖЕНИХ ПЛАСТIВ НА ШАХТАХ ЗАХIДНОГО ДОНБАСУ

Назва:
ОБГРУНТУВАННЯ РАЦIОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРIВ ПIДГОТОВКИ НАДТО ЗБЛИЖЕНИХ ПЛАСТIВ НА ШАХТАХ ЗАХIДНОГО ДОНБАСУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,34 KB
Завантажень:
51
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ УКРАЇНИ
НАЦIОНАЛЬНА ГIРНИЧА АКАДЕМIЯ УКРАЇНИ
ЛУБЕНЕЦЬ МИКОЛА ОЛЕКСIЙОВИЧ
УДК 622.272.62
ОБГРУНТУВАННЯ РАЦIОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРIВ
ПIДГОТОВКИ НАДТО ЗБЛИЖЕНИХ ПЛАСТIВ
НА ШАХТАХ ЗАХIДНОГО ДОНБАСУ
Спецiальнiсть 05.15.02 - Пiдземна розробка родовищ
корисних копалин
Автореферат дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата технiчних наук
Днiпропетровськ - 1999
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Нацiональнiй гiрничiй академiї України
Мiнiстерства освiти України.
Науковий керiвник:
доктор технiчних наук, професор Колоколов Олег Васильович, професор кафедри пiдземної розробки родовищ Нацiональної гiрничої академiї України, м. Днiпропетровськ
Офiцiйнi опоненти:
- доктор технiчних наук, професор Шевельов
Гаррiй Агапович, завiдувач вiддiлу гiрничої аерогазодинамiки Iнституту геотехнiчної механiки НАН України, м. Днiпропетровськ;
- кандидат технiчних наук, Кириченко Володимир Якович, начальник Захiдно-Донбаського науково-виробничого Центру "Геомеханiка", м. Павлоград
Провiдна установа: Донецький державний технiчний унiверситет, м. Донецьк.
Захист дисертацiї вiдбудеться "13" липня 1999 р. о 10 годині на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 08.080.03 при Нацiональнiй гiрничiй академiї України (320027, Україна, м. Днiпропетровськ, пр. К. Маркса, 19).
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Нацiональної гiрничої академiї України (320027, Україна, м. Днiпропетровськ, пр. К. Маркса, 19).
Автореферат розiсланий "12" червня 1999 р.
Вчений секретар спецiалiзованої
вченої ради, кандидат технiчних наук Харченко В.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми та стан наукової проблеми. При обмежених запасах нафти i газу в Українi вугiлля виступає як основне власне джерело енергiї. Тому доля вугiлля в загальному паливно-енергетичному балансi країни буде безперервно зростати. Реалiзацiя цього завдання можлива шляхом пiдвищення обсягу та ефективностi видобутку вугiлля iз комплексно-механiзованих очисних вибоїв передусім за рахунок таких перспективних районiв, як Захiдний Донбас.
Умови розробки вугiльних пластiв у Захiдному Донбасi значно вiдрiзняються вiд умов ведення гiрничих робiт на шахтах iнших геолого-промислових районiв. Разом з тим, з поглибленням гiрничих робiт останнiм часом вiдзначається погiршення показникiв роботи шахт iз-за iнтенсивного прояву гiрського тиску в виробках. Наявнiсть слабких бокових порiд, мала потужнiсть пластiв i їх обводненiсть, зближенiсть бiльшостi пластiв вимагають наукового обгрунтування цiлого комплексу iнженерних рiшень, якi вiдносяться до питань пiдготовки шахтних полiв, почерговостi, порядку вiдробки пластiв в свитi, мiсця закладення, охорони, пiдтримання, крiплення пiдготовчих виробок та iнших питань. На шахтах Захiдного Донбасу в надто зближених робочих пластах за станом на 1.01.97 р. зосереджено бiльше 400 млн. т. вугiлля, що складає бiля 40% всiх балансових запасiв.
Традицiйно на шахтах Захiдного Донбасу одночасно розробляється декiлька пластiв в свитi. Система розробки пластiв - довгими стовпами здебiльшого за повстанням. В межах виймального поля пласти вiдробляються роздiльно в низхiдному порядку. Частково така черговiсть вiдробки пояснюється вiдсутнiстю в районi пластiв, схильних до газодинамiчних явищ, вiдробку яких рекомендується вести з пiдробкою, тобто розпочинати з виймання захисних нижнiх пластiв. Але інколи з різних причин ( наприклад у зв’язку з великою потужнiстю пласта ) розробку зближених пластiв розпочинають з першочергового виймання нижнього пласта. Це приводить до того, що пiдробленi запаси, якi залишились, як тi що стоять на балансi шахт, так i забалансовi, в подальшому можуть бути непригiдними для послiдуючої вiдробки, поскiльки за поширеними геомеханiчними уявленнями вони попадають в зону очiкуваного безпорядного обрушення порiд мiжпластя.
За показник зближеностi пластiв, який допускає висхiдний порядок вiдробки, прийнято вiдношення потужностi порiд мiжпластя до потужностi пiдроблюючого пласта. В рiзнi перiоди часу числовi показники змiнювались.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ОБГРУНТУВАННЯ РАЦIОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРIВ ПIДГОТОВКИ НАДТО ЗБЛИЖЕНИХ ПЛАСТIВ НА ШАХТАХ ЗАХIДНОГО ДОНБАСУ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок