Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Петрологія мезопротерозойської трапової асоціації Північно-Західного району Українського щита

Петрологія мезопротерозойської трапової асоціації Північно-Західного району Українського щита

Назва:
Петрологія мезопротерозойської трапової асоціації Північно-Західного району Українського щита
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,90 KB
Завантажень:
322
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Національна Академія наук України
Інститут мінералогії, геохімії та рудоутворення
Шумлянський Леонід Владиславович
УДК [552.11+552.322.91+552.321.5] (477.42+477.81)
Петрологія мезопротерозойської трапової асоціації Північно-Західного району Українського щита
Спеціальність 04.00.08 Петрологія
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата геологічних наук
Київ – 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі мінералогії, геохімії та петрографії геологічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник
кандидат геол.-мін. наук
Зінченко Олег Володимирович
доцент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії
Київського університету імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти:
1. доктор геол.-мін. наук Бухарев Володимир Павлович, Інститут геохімії навколиш-нього середовища НАН України та Міністерства надзвичайних ситуа-цій
2. доктор геол.-мін. наук Кривдік Степан Григорович, Інститут геохімії, мінерало-гії та рудоутворення НАН України
Провідна установа
Донецький державний технічний університет, геологічний факультет, Мініс-терство освіти та науки України, м. Донецьк.
Захист відбудеться “14” травня 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.203.01 при Інституті геохімії, мінералогії та рудо-утворення НАН України, 03680, м. Київ, пр. Палладіна, 34.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту геохімії, мінерало-гії та рудо-утворення НАН України, м. Київ, пр. Палладіна, 34.
Автореферат розісланий “5” квітня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат геол.-мін. наук Томурко Л.Л.


Актуальність теми дисертації. Продукти трапового магматизму широко роз-повсюджені на всіх континентах. Їм завжди приділяється особлива увага, оскільки з ними пов’язані поклади сульфідних платиноїдно-мідно-нікелевих, самородних мід-них, оксидних титан-залізних та інших типів руд. Крім того, дослідження тра-по-вого магматизму має велике фундаментальне значення, оскільки, по-перше, до-зво-ляє чітко визначити геодинамічний режим розвитку території в певний час, а, по-друге, дозволяє вирішити як питання походження магм, їх еволюції в конкрет-них магматичних осередках, так і питання магматичної еволюції Землі в цілому.
Наприкінці 80-х років на північному заході Українського щита (УЩ) було детально вивчене Прутівське сульфідне мідно-нікелеве родовище, пов’язане з од-нойменним розшарованим долеритовим інтрузивом. В зв’язку з цим гостро по-стала проблема визначення перспектив регіону в цілому на пошуки аналогічних родо-вищ. Необхідно було з’ясувати формаційну належність Прутівського інтру-зиву, його можливі генетичні зв’язки з іншими ультрабазит-базитовими інтрузіями регі-ону, особливо з тими з них, які також вважаються перспективними на пошуки су-льфідних руд (Каменський масив, інтрузиви букинського комплексу).
Крім того, важливим є вивчення геологічної історії Північно-Західного ра-йону УЩ в пізньому палеопротерозої – мезопротерозої, яке дає змогу більш об-ґру-нтовано прогнозувати родовища інших видів корисних копалин в регіоні. Все це зумовило актуальність та доцільність петролого-формаційних досліджень.
Зв’язок з науковими програмами та темами. Вибраний напрямок досліджень узгоджується з роботами, що виконувались геологічним факультетом Київського університету імені Тараса Шевченка. Зокрема, автор приймав участь в роботі над проектами 0195U004136 “Петрогенезис та еволюція ультрабазит-ба-зитового магма-тизму етапу стабілізації древніх щитів”, 1995; 0195U004180 “Пет-рогенез та еволю-ція ультрабазит-базитового магматизму і пов’язаного з ним зру-деніння етапу кра-тонізації Українського щита”, 1996; 0197U003107 “Еволюція ма-гматичних та мета-соматичних рудогенеруючих систем на етапі стабілізації Украї-нського щита”, 2000.
Мета та задачі досліджень. Метою роботи є детальне дослідження гео-логіч-ного положення, речовинного складу та генезису долеритових і габродолери-тових інтрузивів, розвинутих на північному заході УЩ, визначення їх віку та перспектив рудоносності, а також вивчення взаємовідносин з базит-ультрабазитовими інтрузі-ями іншої формаційної належності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Петрологія мезопротерозойської трапової асоціації Північно-Західного району Українського щита

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок