Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА У ПРОЦЕСІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА У ПРОЦЕСІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Назва:
САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА У ПРОЦЕСІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,83 KB
Завантажень:
207
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ВОРОНЦОВА Жанна Вадимівна
УДК 371.3:057.874
САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА У ПРОЦЕСІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
13.00.09 – теорія навчання
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
ХАРКІВ – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Нечепоренко Лідія Сергіївна,
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, завідувач кафедри педагогіки.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Попова Олена Володимирівна,
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, професор кафедри загальної педагогіки;
кандидат педагогічних наук
Молчанюк Ольга Василівна,
Харківський гуманітарно-педагогічний інститут, проректор з наукової роботи.
Захист відбудеться “_13_” _березня_ 2008 року о _16.00_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 29, ауд. №216.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. №215-В).
Автореферат розісланий “_11_” лютого 2008 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.А. Штефан


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і доцільність дослідження. Глибокі соціально-політичні, духовні й економічні зрушення, що відбуваються в суверенній, демократичній Україні, потребують суттєвих змін у системі підготовки молоді, спроможної брати активну участь у будівництві сучасної держави. Це потребує виховання молодих людей, здатних спиратися на власні сили, власний розум і волю. Тому нові підходи до організації навчального процесу в сучасній школі мають забезпечити умови розвитку і самореалізації кожної особистості, її самоствердження, самовираз, саморозвиток. Пріоритетність цих напрямів визначено в Національній доктрині розвитку освіти України.
Практика середньої школи засвідчує, що перспективним для розв’язання проблеми самореалізації школярів є особистісно орієнтоване навчання, важливим складником якого виступає його диференціація, що найбільшою мірою дає змогу враховувати якісні характеристики індивідуальності.
Історія вивчення проблеми самовдосконалення й самореалізації сягає тисячоліть. Ще Аристотель і Платон розглядали самоздійснення духовних і фізичних здібностей людини як мету її життя. Вони пов’язували світобудову з питанням про сенс людського життя, про оптимізацію індивідуального потенціалу та суспільного розвитку.
У класичній гуманістичній педагогіці особливу увагу проблемам самовиховання і самовдосконалення як процесам самореалізації приділяли К. Вентцель, А. Дістервег, Й. Песталоцці, М.Пирогов, Ж.-Ж. Руссо, К. Ушинський та інші вчені.
Сьогодні проблемі самореалізації особистості також приділяють увагу зарубіжні і вітчизняні науковці, зокрема теоретичні основи проблеми самореалізації особистості висвітлюються в дослідженнях зарубіжних психологів А. Маслоу і К.Роджерса.
Педагогічні аспекти самореалізації як активної пізнавальної і творчої діяльності розкриваються у працях сучасних вітчизняних науковців – В. Андрєєва, А. Бойко, І. Іванова, Л. Когана, М. Лазарєва, Л. Левченко, В. Лозової, В. Муляра, Л. Рибалко, Л. Сохань та інших учених.
Інтерес для цього дослідження мають також праці, в яких розглядаються питання самореалізації особистості у зв’язку із самоактуалізацією (О. Ларіна), самопізнанням (Ю. Орлов), саморозвитком (Н. Бітянова, О. Кисельова, Л. Коган, С. Маринчак).
Аналіз наукових праць з проблеми дослідження засвідчує, що достатньо глибоко розроблено окремі її аспекти, проте відсутні роботи, в яких науково обґрунтовано питання самореалізації особистості школяра в процесі навчальної діяльності, зокрема в умовах її диференціації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА У ПРОЦЕСІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок