Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Василь Стус: еволюцiя поетичного мислення

Василь Стус: еволюцiя поетичного мислення

Назва:
Василь Стус: еволюцiя поетичного мислення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,53 KB
Завантажень:
468
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Рарицький Олег Анатолiйович
УДК 883.3.09-1
Василь Стус:
еволюцiя поетичного мислення
10.01.01 — українська лiтература
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фiлологiчних наук
Київ — 2000
Дисертацією є рукопис.
Ро-бо-та ви-ко-на-на в Кам’янець-Подільському державному
пе-да-го-гі-ч-но-му уні-ве-р-си-те-ті, ка-фе-д-ра
української літератури.
На-у-ко-вий ке-рi-в-ник: доктор фiлологiчних наук,
професор, академiк АВШ України,
Свiдер Полiкарп Iванович, Кам’янець-Подільський
державний педагогічний університет,
кафедра української літератури, професор.
Офi-цiй-нi опо-не-н-ти: доктор фiлологiчних наук,
ТКАЧЕНКО Анатолій Олександрович,
Київський Національний університет
ім. Тараса Шевченка,
кафедра теорії літератури та
компаративістики, в.о. професора;
кандидат філологічних наук,
Стус Дмитро Васильович,
Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України,
Відділ рукописних фондів та текстології,
науковий співробітник.
 
Про-вi-д-на ус-та-но-ва: Чернівецький державний
університет ім. Ю.Федьковича,
кафедра української літератури.
За-хист вi-д-бу-де-ть-ся “ 28 ” квітня 2000 р
. о _14_ годині на за-сi-дан-нi спе-цi-а-лi-зо-ва-ної вченої
ра-ди Д 26.001.15 при Київському Національному
університеті ім. Тараса Шевченка за адре-сою:
01017, Київ-17, бульвар Шевченка, 14.
З ди-се-р-та-ці-єю мо-ж-на оз-найо-ми-ти-ся
у науковій бі-б-лі-о-те-ці Київського Національного
університету ім. Тараса Шевченка за адре-сою:
01013, Київ-13, вул. Володимирська, 58.
Ав-то-ре-фе-рат ро-зi-с-ла-ний “__27__”__березня__ 2000 ро-ку.
Вче-ний се-к-ре-тар
спе-цi-а-лi-зо-ва-ної вче-ної ра-ди Л.Ф.Дунаєвська
Загальна характеристика роботи
В дисертації досліджується еволюція поетичного мислення В.Стуса. Літературний портрет митця охоплює час від написання ранньої збірки “Круговерть” до осягнення ним вершин майстер-ності. Позиція авторського “я” осмислюється у філософських, гро-ма--дянсь-ких, морально-етичних вимірах лірики поета. В роботі узагаль-нюються спроби цілісного структурованого аналізу пое-тичної творчості В.Стуса.
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю вис-віт-лення еволюції художнього мислення В.Стуса. На цей час українські дослідники зробили чимало у справі вивчення творчого феномену поета. Його мистецькі надбання розглядаються в кон-тексті витво-реної ним естетичної концепції бачення світу. В сучас-ному літера-ту-рознавстві доробок поета осмислюється як вузлова проблема, що поєднала в собі філософо-естетичні, морально-етичні, політико-ідеологічні критерії оцінки людського буття.
Поетична спадщина В.Стуса дістала концептуальний літера-турознавчий аналіз у газетно-журнальних розвідках та у перед-мо-вах до видань творів поета, у дослідженнях М.Коцюбинської, М.Жу-линського, Д.Наливайка, Є.Сверстюка, М.Наєнка, М.Іль-ниць-кого, Б.Рубчака, В.Неділька, В.Захарченка, М. Слабошпиць-кого, Л.Плю-ща, Г.Гармаш, Ю.Бедрика, А.Бондаренко, І.Онікієнко. Важливі спостереження, міркування та висновки містять розділи книг, статті та окремі монографії Ю.Шевельова, М. Павлишина, Т.Гундорової, Е.Соловей, Д.Стуса.
Проте наявні публікації не висвітлюють повною мірою генезу поетичної думки В.Стуса. Найменше в плані художнього мислення досліджено процес становлення й утвердження митця як цілісної творчої особистості у контексті тоталітарної доби. Обмаль праць, в яких проблема ліричного героя осмислювалась би з позицій розвитку митця, його становлення, особистісної і творчої еволюції.
У літературознавстві проблема авторського “я” в поетич-но-му творі, порівняно з іншими родами літератури, досліджена чи не най-більше. Про це свідчать праці В.Іванисенка, Н.Мазепи, Л.Гінз-бург, М.Бахтіна, В.Виноградова, П.Сердюка, М.Храпченка, В.Шо-ши---на, колективні дослідження науковців Луганська, Одеси, Іжевсь-ка, Воронежа, Єревана, Кишинева. Дискусію навколо про-блеми автора в ліричному творі у сучасному літературознавстві ведуть Г.Гордасевич, Г.Штонь, Г.Сивокінь, А.Ткаченко, В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Василь Стус: еволюцiя поетичного мислення

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок