Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,61 KB
Завантажень:
137
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Харківський державний педагогічний університет
ім. Г.С. Сковороди
КАРПОВА Лариса Георгіївна
УДК 378.145
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Авторефератдисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Харків 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Харківському державному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор,
Гриньова Валентина Миколаївна,
Харківський державний педагогічний
університет ім. Г.С. Сковороди,
професор кафедри загальної педагогіки.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Барбіна Єлизавета Сергіївна,
Херсонський державний університет,
професор кафедри педагогіки
та психології;
кандидат педагогічних наук
Кузнєцова Алла Федорівна,
Харківський обласний науково-методичний
інститут безперервної освіти, доцент кафедри
управління закладами освіти.
Провідна установа Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка,
кафедра педагогіки, Міністерство освіти
і науки України, м. Полтава.
Захист відбудеться “22” квітня 2004 року о 1200 годині на засіданні спеці-алі-зо-ва-ної вченої ради Д64.053.04 у Харківському державному педагогічному універ-ситеті ім. Г.С. Сковороди за адресою 61002, м. Харків, вул. Артема 29, ауд. 216.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного пе-да-го-гічного університету ім. Г.С. Сковороди (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. 214 В).
Автореферат розісланий “ 19 ” березня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Дмитренко Т.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження. Кризові риси розвитку люд-ської цивілізації, котрі виявляються у загостренні низки соціально-політичних, еко-номічних, національних, екологічних і духовно-моральних проблем, усві-дом-люються сьогодні у всьому світі. Стає очевидним, що людство вступило в нову фазу свого розвитку, яка супроводжується переоцінкою історичного дос-ві-ду, розвитком нових культурно-ціннісних орієнтацій, які відповідають вимогам сьо-годення. Зростання ролі антропогенних чинників у процесі подальшої ево-лю-ції планети зумовило пріоритет демократизації та гуманізації суспільного жит-тя, які прийшли на зміну технократизму та техноцентризму.
Особистісно-орієнтований підхід у навчанні й вихованні є провідною ідеєю в програмі гуманізації освіти. Безумовно, найважливішим принципом у ро-бо-ті керівника-гуманіста та вчителя-гуманіста є орієнтація на такий розвиток уч-ня, який ґрунтується на його природних нахилах і здібностях. У зв‘язку з цим вимагає перегляду не тільки організаційний, але і змістовний компонент про-цесу навчання і виховання з точки зору його впливу на розвиток осо-би-сто-сті. Усі ці аспекти дістали відображення у концепції діяльності школи, яка є осно-воположним програмним документом, що визначає діяльність колективу шко-ли. Це основний керівний документ для практичної діяльності всіх учас-ни-ків навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі. Кон-цепція ґрунтується на Конституції України, Законах України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Національній доктрині розвитку освіти та ін-ших законодавчих актах держави, керівних документах Міністерства освіти на нау-ки України.
Виходячи із загальних стратегічних орієнтирів, школа визначає структуру освітнього процесу, всередині якої при великому розмаїтті моделей і типів освітніх закладів сьогодні центральною фігурою залишається вчитель. Тому провідним питанням керівництва школою є питання про професіоналізм учителя, його професійну компетентність, які є універсальним мірилом успішності діяльності будь-якого освітнього закладу і гарантією виходу з кризових ситуацій. Отже, для будь-якої школи життєво необхідно вирішувати проблему учительського професіоналізму й професійної компетентності на рівні сучасних вимог. Це передбачає передусім виявлення і використання чинників, які зумовлюють зростання компетентності вчителів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок