Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПСИХОЛОГІЯ РОЗУМІННЯ ТВОРЧИХ ЗАДАЧ

ПСИХОЛОГІЯ РОЗУМІННЯ ТВОРЧИХ ЗАДАЧ

Назва:
ПСИХОЛОГІЯ РОЗУМІННЯ ТВОРЧИХ ЗАДАЧ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
33,08 KB
Завантажень:
345
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г.С.КОСТЮКА АПН УКРАЇНИ
КОВАЛЕНКО Алла Борисівна
УДК 159.955
ПСИХОЛОГІЯ РОЗУМІННЯ ТВОРЧИХ ЗАДАЧ
Спеціальність 19.00.01 - загальна психологія,
історія психології
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора психологічних наук
Київ - 2000


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка
Офіційні опоненти – доктор психологічних наук, професор, дійсний член АПН України
Моляко Валентин Олексійович
Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, завідувач лабораторії психології творчості
доктор психологічних наук, професор Дусавицький Олександр Костянтинович
Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, професор кафедри практичної психології
доктор психологічних наук, професор
Максименко Юрій Борисович
Донецький інститут психології та підприємництва, ректор
Провідна установа – Одеський державний університет імені І.І.Мечникова, кафедра психології.
Захист відбудеться 27 вересня 2000 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.453.01 в Інституті психології імені Г.С.Костюка АПН України за адресою:
01033, м.Київ, вул Паньківська, 2
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України за адресою:
01033, м.Київ, вул Паньківська, 2
Автореферат розісланий 25 серпня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.О.Балл
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дисертаційного дослідження. Проблемі розумiння належить центральне мiсце в розв’язаннi шерегу питань, пов’язаних iз спiлкуванням, навчанням, вихованням, пропагандою, науковим пiзнанням тощо. Ефективнiсть багатьох форм людської дiяльностi безпосередньо зумовлюється тим, наскiльки глибоко i повно при цьому здiйснюється процес розумiння.
Звідси стає зрозумілим домінуюча позиція розумiння у працях iз загальної методологiї науки, в логiко-фiлософських i лiнгвiстичних дослiдженнях, а також у прик-ладних психолого-педагогiчних дослiдженнях, теорiї та практицi пе-рекладу, при розробцi систем штучного iнтелекту.
Міждисциплінарний характер проблеми розумiння зумовив появу кон-цептуального розмаїття, відповідно і строкатості варіантів її розв’язання. Неузгодженість багатьох з них мiж собою постає джерелом дискусiй, якi набули на сторiнках фiлософської перiодики чи не хронічного характеру.
Постiйний процес збiльшення обсягу і урізноманітнення форм (усно, письмово, тексти, графіки тощо) iнформацiйних потоків у всiх сферах дiяльностi, в тому разі навчаннi й спiлкуваннi, веде до значного ускладнення в їх сприйманні та засвоєнні. Практика навчання в школi i вузi свiдчить про те, що значна частина учнів i студентів удаються здебільшого до прийому запа-м’я-то-ву-вання навчального матерiалу, нiж до його розумiння.
Хоча прийом запам’ятовування не позбавлений для учнів свого утилі-тарного сенсу – найповніше відтворити навчальний матеріал, скласти екзамен чи залiк i т.iн., проте очевидна і сумнівна користь цього прийому. Сучасна практика навчально-виховного процесу в середнiй школi та вищих навчальних закладах дає чимало прикладів того, що вчителi, викладачi досить часто задовольняються у своїх оцінках саме результатами простого відтворення через відсутність у них засобів і критеріїв оцінки розуміння. Пояснення тому – вкрай недостатня розробленість проблеми розуміння в науці в цілому, у психології - зокрема. Проведений нами аналіз виявив, що у переважнiй бiльшостi психологічних публікацій з відповідної проблематики згаданий феномен зачіпається побіжно або висвітлюється у найзагальнішому вигляді.
Проведений нами спеціальний аналіз засвідчив, що переважна бiльшiсть як вiтчизняних, так i зарубiжних психологiв переважний інтерес віддають дослідженню проблеми розумiння текстiв (наукових, художнiх тощо) (А.В.Антонов, А.А.Брудний, Л.П.Доблаєв, М.І.Жинкін, В.В.Знаков, Н.В.Чепелєва, Г.Д.Чистякова, G.Baker, P.Hacker), в той час як питання розумiння інших об’єктів, зокрема, творчих задач залишається здебільшого на периферії.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 Реферат на тему: ПСИХОЛОГІЯ РОЗУМІННЯ ТВОРЧИХ ЗАДАЧ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок