Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Професійно-мовленнєва підготовка педагога-нефілолога в умовах багатомовності

Професійно-мовленнєва підготовка педагога-нефілолога в умовах багатомовності

Назва:
Професійно-мовленнєва підготовка педагога-нефілолога в умовах багатомовності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,20 KB
Завантажень:
45
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Херсонський державний університет
ВАХНИЦЬКА МІНОДОРА ГРИГОРІВНА
УДК 808.2(07) (043.3)
Професійно-мовленнєва підготовка
педагога-нефілолога в умовах багатомовності
 
13.00.02 – теорія та методика навчання (російська мова)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Херсон-2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Придністровському державному університеті ім.Т.Г.Шевченка.
Науковий керівник – | доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України
Голобородько Євдокія Петрівна,
Херсонський державний університет,
професор кафедри слов’янських мов та методик їх викладання |
Офіційні опоненти: | доктор педагогічних наук, професор
Вознюк Людмила Володимирівна
Тернопільський національний університет ім.Володимира Гнатюка, завідувач кафедри російської мови і літератури |
кандидат педагогічних наук, доцент
Мельникова Руслана Миколаївна,
Ізмаїльський державний педагогічний університет, доцент кафедри практичного курсу української мови |
Провідна установа – | Запорізький національний університет,
кафедра російської мови
Міністерства освіти і науки України,
м.Запоріжжя |
Захист відбудеться 15 березня 2007 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.053.01 у Херсонському державному університеті за адресою: 73003, м.Херсон, вул. 40 років Жовтня,27, ауд.256.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного університету (73003, м.Херсон, вул. 40 років Жовтня,27)
Автореферат розісланий 12 лютого 2007р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради М.В.Бухтій


Загальна характеристика роботи
Актуальність дослідження. Сучасний світ з його безмежним інфор-ма-цій-ним простором зробив мову, що його обслуговує, більш багатою, поліфунк-ціональною. У зв’язку з цим володіння мовою, уміння спілкуватися, вести гар-монійний діалог і добиватися успіху в комунікації розглядаються як найва-жливіші складові професійних умінь у різноманітних сферах діяльності людини.
Сьогодні проблема оволодіння вільним, дійсно культурним словом у зв’язку з оновленням соціальних умов і потреб є надзвичайно актуальною саме для педагогів-нефілологів, адже при всій предметній ерудиції недолік професійно-мовленнєвої культури може стати не тільки наявністю серйозних професійних недоречностей, але й фактом тривалої особистісної вади. Високий рівень володіння професійним мовленням є обов’язковою умовою діяльності кожного педагога.
Доцільність нашого дослідження зумовлюється сучасними вимогами до мовної освіти, закладеними в Доктрині розвитку освіти і науки, у Концепції модернізації освіти, у законодавчих актах з питань освіти, функціонування і розвитку мов у Придністровському регіоні.
Вибір теми дослідження обумовлений також актуальністю підвищення якості вищої професійної освіти, що на сучасному етапі особливо гостро вирізняється з огляду на Положення Болонської угоди, на яку орієнтуються освітянські системи багатьох держав пострадянського простору, зокрема Придністров’я.
Сучасні умови функціонування мов, зокрема розвинені національно-російська двомовність і полімовність, ставлять перед системою вищої професійної освіти проблему формування мовленнєвої особистості педагога-нефілолога, здатної до самореалізації в багатомовній ситуації.
Питання якості підготовки вчителя взагалі, педагога-нефілолога зокрема, посідає одне з центральних місць у педагогіці, психології, лінгвістиці, методиці викладання у вищій школі. На думку вчених (А.Богуш, Л.Зінченко, Т.Ладижен-ської, О.Леонтьєва, М.Львова, Н.Формановської та ін.), мовленнєвий компонент є провідним у структурі педагогічної діяльності. Психолого-педагогічні аспекти професійного мовлення вчителя розглядаються в дослі-дженнях В.Артемова, І.Зязюна, В.Кан.-Калика, В.Сластьоніна, З.Смєлкової, В.Шадрикова та ін.
Проблемі формування умінь і навичок професійного спілкування, у тому числі і мовленнєвого, присвячено немало публікацій за останній період.
У дослідженнях В.Андреєва, Ф.Кузіна, О.Сиротініної та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Професійно-мовленнєва підготовка педагога-нефілолога в умовах багатомовності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок