Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПІДПРИЄМНИЦТВО В АГРАРНІЙ СФЕРІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ПІДПРИЄМНИЦТВО В АГРАРНІЙ СФЕРІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Назва:
ПІДПРИЄМНИЦТВО В АГРАРНІЙ СФЕРІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,51 KB
Завантажень:
193
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Львівський національний університет імені Івана Франка
Фурдас
Борис Васильович
 
УДК 338.432:334.722(477)“714”
ПІДПРИЄМНИЦТВО В АГРАРНІЙ СФЕРІ
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Спеціальність: 08.01.01. — економічна теорія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів - 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка.
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Майовець Євген Йосифович,
Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри економічної теорії.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Павлишенко Михайло Миколайович,
Львівський державний аграрний університет, завідувач кафедри економічної теорії;
кандидат економічних наук, доцент
Стецюк Петро Іванович,
Національний університет “Львівська політехніка”, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки.
Провідна установа — Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Міністерства освіти і науки України, кафедра економічної теорії.
Захист дисертації відбудеться 2 липня 2004 р. о 13.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79008, м.Львів, пр. Свободи, 18, аудиторія 115.
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Львівського націо-нального університету імені Івана Франка, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий 29 травня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради _________________ Панчишин С.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми та ступінь розробленості проблеми. Підприємництво _одна з найважливіших складових у розвинутій ринковій економіці. За роки ринкової трансформації склалися основні передумови для формування аграрного підприємни-цтва, що стало основою для стабілізації вітчизняної економіки та її подальшого зростання. Проте на підприємницьких засадах функціонують не всі суб’єкти господа-рювання. В аграрній сфері вітчизняної економіки простежується розбалансованість, відсутність належної довіри населення до підприємницької діяльності, що гальмує розвиток нових форм господарювання і несприятливо позначається на функціону-ванні аграрного сектора. У зв’язку з цим дослідження підприємництва в агарній сфері, форм його діяльності та механізмів впливу на основні економічні змінні в перехідній економіці України набуває особливого значення.
Проблемі аграрного підприємництва, його ролі у становленні аграрного сектора у вітчизняній та зарубіжній літературі присвячено чимало ґрунтовних праць, орієнтова-них на вивчення окремих аспектів функціонування аграрного підприємництва, доцільності і глибини державного втручання у сільське господарство. Теоретичну основу дослідження підприємництва, його ролі у формуванні ринкових відносин становлять праці Р.Кантільона, А.Сміта, М.Балудянського, Ж.-Б.Сея, Дж.Ст.Міля, К.Маркса, А.Маршала, М.Туган-Барановського, В.Зомбарта, Й.Шумпетера.
Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. економічна наука приділяє значну увагу механізмам становлення аграрного підприємництва, його функціонування, аналізу макро- та мікросередовища у перехідній економіці. З-поміж вітчизняних дослідників цієї проблеми - В.Андрійчук, З.Варналій, П.Гайдуцький, А.Даниленко, М.Дем’яненко, В.Дієсперов, М.Долішній, О.Здоровцов, С.Злупко, М.Козоріз, О.Крисальний, Г.Купалова, І.Лукінов, М.Малік, В.Месель-Веселяк, І. Михасюк, О. Онищенко, М.Павлишенко, Б.Пасхавер, Ж.Поплавська, С.Реверчук, Л.Романова, П.Саблук, О.Шпичак, В.Юрчишин та інші.
Найчастіше питання, пов’язані з проблемами підприємництва й аграрного сектора висвітлюються і полемізуються на сторінках наукових журналів “Економіка АПК”, “Економіка України”, “Фінанси України”, “Регіональна економіка”, та у часописах “Голос України”, “Урядовий кур’єр”, “Дзеркало тижня”, “День”, “Галицькі контрак-ти”, “Київські відомості”, “Україна Business”, “Фінансова Україна” та багатьох ін-ших.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПІДПРИЄМНИЦТВО В АГРАРНІЙ СФЕРІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок