Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РЕЧЕННЯ З СУБ’ЄКТИВНО-МОДАЛЬНИМИ ФОРМАМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

РЕЧЕННЯ З СУБ’ЄКТИВНО-МОДАЛЬНИМИ ФОРМАМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Назва:
РЕЧЕННЯ З СУБ’ЄКТИВНО-МОДАЛЬНИМИ ФОРМАМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,97 KB
Завантажень:
156
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ПРИКАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Василя СТЕФАНИКА
ЧОЛКАН Валентина Андріївна
УДК 811.161.2’367.32
РЕЧЕННЯ З СУБ’ЄКТИВНО-МОДАЛЬНИМИ ФОРМАМИ
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Спеціальність: 10.02.01 – Українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Івано-Франківськ – 2001
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Гуйванюк
Ніна Василівна, завідувач кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Офіційні опоненти – доктор філологічних наук, професор Городенська Катерина Григорівна, заступник директора
Інституту української мови НАН України; –
кандидат філологічних наук, доцент Сидоренко Олеся Михайлівна, доцент кафедри сучасної української мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 
Провідна установа – кафедра української мови Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, Міністерство освіти і науки України
Захист відбудеться “27” червня 2001 року о 10 годині на засіданні спе-ціалізованої вченої ради К.20.051.02 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук при Прикарпатському університеті ім.Василя Стефаника за адресою: 76000, Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 57.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Прикарпатського університету ім.Василя Стефаника.
Автореферат розіслано “25” травня 2001 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук, доцент Н.Я.Тишківська
Загальна характеристика дисертації
Актуальність теми дослідження вмотивовується потребами вдосконалення комплексного аналізу синтаксичної природи речення як багатоаспектної одиниці на формально-синтаксичному, семанти-ко-синтаксичному та комунікативно-функціональному рівнях. Уче-них передусім цікавить різнопланова категорія модальності в її багатофункціональних виявах, а також проблема співвідношення об’єктивної та суб’єк-тивної категорії модальності в реченні.
Категорію модальності сучасні дослідники розглядають то як власне синтаксичну категорію (Н.Ю. Шведова), то як логічну ка-тегорію (С.М.Амеліна), то як логіко-семантичну категорію (Г.В.Кол-шанський), то як логіко-граматичну категорію (В.З.Панфілов), то як функціонально-семантичну категорію (В.МЯрцева). Широкий погляд на категорію модальності висловили В.В.Виноградов, Н.Ю.Шве-дова, Г.О.Золотова. Найновішими досягненнями у вивченні даної категорії вважаємо дослідження Н.Д.Арутюнової, Г.П.Нємця, І.Р.Вихованця, Б.В.Хри-чикова, В.Д.Шинкарука та ін.
У плані синтаксичної модальності останнім часом все частіше привертають увагу мовознавців ре-чення з суб’єктивно-модальними формами (вставними компонен-тами, вигуками, частками та ін.).
З-поміж усіх суб’єктивно-модальних форм найменше дослі-джені частки. У світлі мовознавчих досліджень останнього ча-су стає зрозумілим, що традиційний аналіз часток як службових слів не цілком придатний для цілей структурно-семантичного дослі-джен-ня синтаксичних явищ.
Частиномовний статус частки трактується неодно-значно. Вони неодноразово були предметом спеціальних дослі-джень. Більшість учених підтримують широке тлумачення часток, до яких зараховують усі службові слова, а інші надто вузько розуміють термін “частка”, вживаючи його на позначення окремої службової частини мови, яка надає додаткових семантичних від-тінків певному слову або реченню в цілому. Згідно з концепцією функціонального синтаксису частки кваліфікуються як “аналітичні синтаксичні “морфеми”, що обслуговують сферу речення, виділя-ючи тему, рему при актуальному членуванні чи створюючи комуні-кативний тип речення (І.Р. Вихованець).
Трактування частки як спеціалізованої суб’єктивно-модальної форми – один з найбільш актуальних підходів до вивчення речень, позначених співвідношенням об’єктивної та суб’єктивної модаль-ності, що накладаються одна на одну, взаємодіють.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: РЕЧЕННЯ З СУБ’ЄКТИВНО-МОДАЛЬНИМИ ФОРМАМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок