Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ

ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ

Назва:
ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,62 KB
Завантажень:
443
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Бичікова Лілія Анатоліївна
УДК 330.52
ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ:
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ
Спеціальність 08.09.01 – демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ - 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Хмельницькому державному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Торгова Лідія Володимирівна, Хмельницький державний університет Міністерства освіти і науки України, декан факультету бізнесу та права
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Заяць Тетяна Анатоліївна, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, зав. відділом дослідження проблем відтворення людського капіталу та розселення;
кандидат економічних наук Покрищук Валерій Олександрович, Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства праці та соціальної політики України НАН України, зав. відділом прогнозування ринку праці і політики зайнятості,
Провідна установа:
Київський національний економічний університет, кафедра управління персоналом, м. Київ.
Захист відбудеться „ 17 ” січня 2005 р. об 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м. Київ-32, бульвар Тараса Шевченка, 60.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м. Київ-32, бульвар Тараса Шевченка, 60.
Автореферат розісланий “13” _____________ 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор економічних наук, професор Бандур С.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Реалізація Україною стратегічного курсу на розбудову соціальної держави вимагає якісно нових змін в усіх сферах суспільного життя, у тому числі пов’язаних з формуванням і розвитком збалансованого за своїми основними параметрами територіального ринку праці, оскільки саме в цій сфері перетинаються інтереси різних верств суспільства. На сучасному етапі соціально-економічного розвитку національному ринку праці властиві істотні структурні та функціональні диспропорції, які є перешкодою на шляху забезпечення його збалансованого стану, а відтак потребують детального дослідження з метою виявлення першопричин виникнення диспропорцій і обґрунтування перспективних напрямів їх подолання. Актуальність наукового завдання, пов’язаного з визначенням і реалізацією можливостей збалансованого розвитку територіальних ринків праці України, неухильно зростає у зв’язку з необхідністю сталого соціально-економічного розвитку країни та її регіонів на найближчу і більш віддалену перспективи.
Розробку наукової проблематики, пов’язаної з формуванням, розвитком і регулюванням національного і територіального ринків праці, здійснюють відомі українські і зарубіжні вчені-економісти. Вагомий внесок у теорію і методологію ринку праці внесли такі вчені, як: В.В.Адамчук, С.І.Бандур, Д.П.Богиня, І.К.Бондар, О.А.Бугуцький, В.С.Васильченко, О.А.Грішнова, М.І.Долішній, Т.А.Заяць, Р.Дж.Еренбург, В.М.Крижанівський, Г.І.Купалова, В.І.Куценко, Е.М.Лібанова, В.І.Марцинкевич, І.С.Маслова, А.А.Нікіфорова, В.В.Онікієнко, В.Ф.Оніщенко, В.А.Павленков, Н.О.Павловська, І.Л.Петрова, В.М.Петюх, В.О.Покрищук, О.В.Ромашов, А.І.Рофе, І.В.Соболєва, В.А.Савченко, Р.С.Сміт, М.В.Шаленко та інші.
Проте окремі аспекти цієї проблематики, зокрема ті, що пов’язані з забезпеченням збалансованого розвитку територіального ринку праці в нових соціально-економічних умовах модернізації вітчизняної економіки та її інтеграції у світове співтовариство, залишаються недостатньо дослідженими. Це стосується розробки таких теоретико-методологічних і прикладних проблем як обґрунтування принципів і методів досягнення збалансованості ринку праці, формування концептуальних засад і визначення стратегічних напрямів досягнення цього бажаного стану ринкової кон’юнктури.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок