Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Назва:
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,15 KB
Завантажень:
319
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
В ідеях гуманістичної психології є підтвердження нашому розумінню с
тановлення і саморозвитку викладача як постійного незавершеного проц
есу розкриття внутрішніх потенцій, а екстеріорізація і інтеріорізація
при цьому забезпечують цілісний процес професійно


Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського
ЖИГЛО Оксана Олександрівна
УДК 378.371.011
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Вінниця – 2006
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Гриньова Валентина Миколаївна,
Науково-дослідний інститут педагогіки і психології
ім. В.О. Сухомлинського Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди,
директор.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Тверезовська Ніна Трохимівна,
Інститут професійно-технічної освіти АПН України,
завідувач лабораторії інноваційно-інформаційних cистем і технологій та дистанційного навчання;
кандидат педагогічних наук
Хатунцева Світлана Миколаївна,
Бердянський державний педагогічний університет,
старший викладач кафедри професійної педагогіки
та методики професійного навчання.
Провідна установа: Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м. Одеса.
Захист відбудеться “17” жовтня 2006 року о 12 годині на засіданні спе-ціа-лі-зо-ваної вченої ради К 05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному уні-вер-си-теті імені Михайла Коцюбинського за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Остро-зь--кого, 32, зала засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Вінницького державного пе-да--гогічного університету імені Михайла Коцюбинського за адресою: 21100,
м. Ві-н---ниця, вул. Остро-зь--кого, 32.
Автореферат розісланий “15” вересня 2006 року.
Вчений секретар ---
спеціалізованої вченої ради Коломієць А.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження. Соціальні й економічні зміни в сучасному українському суспільстві висувають нові вимоги до якості професійної підготовки майбутніх фахівців, до рівня розвитку їхнього професійного мислення, до змісту професійної освіти, незалежно від фаху. Щоб підготувати конкурентоспроможного випускника, вищий навчальний заклад повинен мати високопрофесійний професорсько-викладацький колектив. Суспільно-економічна криза призвела до виникнення багатьох проблем у професійній підготовці викладачів ВНЗ: як суб‘єктивних (обумовлених стереотипними підходами до виховання молодих викладачів), так і об‘єктивних (обумовлених труднощами становлення системи освіти). Зазвичай, викладацький склад університетів формується з числа власних випускників. І якщо студенти природничо-наукових і гуманітарних факуль-тетів університетів мають певну педагогічну підготовку (на наш погляд, недостатню), то випускники технічних і економічних спеціальностей, у кращому випадку, вивчають лише курс педагогіки й психології вищої школи. Крім того, є стереотипна думка, що для якісного університетського викладання цілком досить глибоких знань спеціального предмета.
Зазначимо, що в перші роки адаптації викладача до професійно-педагогічної діяльності йому пред‘являються значні вимоги до підвищення рівня наукової підготовки, проте не завжди надається необхідна допомога в роз-витку педагогічної майстерності. Виходить, що, з одного боку, сус-піль-ство пред‘являє високі вимоги до сучасного педагога, який повинен бути здатним забезпечити різнобічний розвиток студента як особистості і найвищої цінності суспільства. З іншого боку, в умовах відсутності налагодженої системи підготовки викладача ВНЗ більшість орієнтуються лише на передачу студентам певної суми спеціальних знань, що часто негативно впливає на процес спілкування зі студентами, методів і методик викладання, тобто є нагальна потреба у вихованні прагнення у викладача до самостійного вдосконалення своєї фахової підготовки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок