Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ АРГУМЕНТАЦІЇ В ІСПАНОМОВНІЙ РЕКЛАМІ

ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ АРГУМЕНТАЦІЇ В ІСПАНОМОВНІЙ РЕКЛАМІ

Назва:
ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ АРГУМЕНТАЦІЇ В ІСПАНОМОВНІЙ РЕКЛАМІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,99 KB
Завантажень:
140
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ОХРІМЕНКО Валерія Ігорівна
УДК 811.134.2’81’42
ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ
АРГУМЕНТАЦІЇ В ІСПАНОМОВНІЙ РЕКЛАМІ
Спеціальність 10.02.05 – романські мови
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі іспанської філології
Київського національного лінгвістичного університету
Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор філологічних наук Корбозерова
Ніна Миколаївна, професор кафедри іспанської та
італійської філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук
Алексєєв Анатолій Якович, професор кафедри
іноземних мов Українського державного хіміко-
технологічного університету, м. Дніпропетровськ.
кандидат філологічних наук, доцент Шишков
Володимир Васильович, завідувач кафедри
іспанської філології Одеського національного
університету імені І.І. Мечникова.
Провідна установа: Харківський державний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди
Міністерства освіти і науки України,
кафедра романської філології.
Захист дисертації відбудеться 22 травня 2002 р. о 10 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 001. 11 для захисту
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних
наук у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка за адресою:
01 033, бульвар Шевченка, 14.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
за адресою: 01 033, м.Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розіслано “20” квітня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат філологічних наук,
доцент І.В. Смущинська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Реклама у сучасному суспільстві посідає одне з провідних місць. Про її важливу роль свідчить і те, що вона є предметом дослідження найрізноманітніших галузей науки, зокрема і лінгвістики. Лінгвістичні дослідження реклами можна умовно поділити на такі напрями: 1) загальний опис реклами як лінгвістичного феномена (М.М. Кохтєв, Д.Є. Розенталь, Дж. Н. Ліч); 2) аналіз певного аспекту реклами: комунікативно-прагматичного (Ю.Б. Корнєва), лінгвостилістичного (Н.В. Попок), прагмастилістичного (Ю.В. Сильвестров), прагмалінгвістичного (І.П. Моісєєнко), прагмасемантичного (С.А. Семеницький, І.В. Грихілес), політичного (Г.Г. Почепцов); 3) аналіз певного компонента реклами: рекламного заголовка (Г.Д. Лочмеле), повтору (О.В. Мальцева), метафори (Г.І. Абрамова), концептуального простору (О.В. Анопіна), неонімів (І.В. Ситдикова), 4) аналіз рекламних текстів-анотацій як вторинних, похідних (Т.І. Ямчинська).
Реферовану роботу присвячено дослідженню прагматико-когнітивного потенціалу аргументації в рекламі, причому прагматичний аспект розуміється як такий, що утворює з лінгвокогнітивним єдине ціле, та розглядається у тісному зв’язку з іншими семіотичними аспектами: семантичним і синтаксичним.
Актуальність дисертації зумовлено потребою лінгвістичних досліджень у галузі теорії аргументації, прагматики та когнітології на матеріалі іспаномовних рекламних текстів (далі РТ), зокрема з метою побудови їх прототипу.
Зміна парадигми наукових досліджень визначає розгляд мовних явищ у тісному взаємозв’язку з соціальним контекстом функціонування мови, а також у взаємозв’язку з пізнавальними процесами, які відображаються у мові (В.І. Герасимов, В.В. Петров). Зв’язок між мовою і мисленням, процесами пізнання зумовлює дослідження прагматичного аспекту мовних явищ у тісному взаємозв’язку з іншими семіотичними складниками: семантикою та синтактикою. Нова наукова парадигма сприяє розширенню сфери прагматики, яка тепер не обмежується теорією мовленнєвих актів, як у 60-80 рр. ХХ сторіччя. Орієнтація сучасної лінгвістики, що віддзеркалює інтеграцію гуманітарних наук на ґрунті когнітивної парадигми, передбачає синтез когніції ї комунікації. Це вимагає залучення до аналізу певного корпусу текстів даних, які відображають процес когніції, тобто відповідають за процес отримання, обробки, зберігання та породження інформації крізь призму свідомості адресата, яка є обмеженою його сенсорними здібностями (Дж.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ АРГУМЕНТАЦІЇ В ІСПАНОМОВНІЙ РЕКЛАМІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок