Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МАТЕМАТИЧНі МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

МАТЕМАТИЧНі МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
МАТЕМАТИЧНі МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,22 KB
Завантажень:
190
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ університет ІМЕНІ іВАНА ФРАНКА
Бідник Наталія Богданівна
УДК 330.4:658.8:339.137.2
МАТЕМАТИЧНі МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
а в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівсь-кому національному університеті імені Івана Фран-ка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник _ | кандидат технічних наук, доцент Здрок Валентин Володимирович, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри економічної кібернетики.
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор,
Єлейко Василь Іванович, Львівська комерційна академія, завідувач кафедри економетрії та статистики
кандидат економічних наук, доцент,
Гур’янова Лідія Семенівна, Харківський національний
економічний університет,
доцент кафедри економічної кібернетики
Захист відбудеться 4 грудня 2007 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .051.01 у Львівському на-ціо-наль-ному університеті імені Івана Франка за адресою: 79008, м. Львів, пр. Свободи 18, ауд. 115.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського на-ціо-нального університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий 1 листопада 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради _________________ Стасишин А.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Управління конкурентоспроможністю підпри-ємст-ва стає все більш актуальним в умовах ринкових відносин і нині є запорукою успішної підприємницької діяльності.
На сучасному етапі розвитку економіки між підприємствами ведеться гостра конкурентна боротьба, спричинена нестабільним попитом, невідомою кількістю реальних і потенційних споживачів, невизначеністю їхніх можливостей і потреб, змінами вимог до якості продукції і послуг, пошуком нових ринків збуту, швидким розвитком науково-технічного прогресу. Багато підприємств неспроможні витримати таку конкурентну боротьбу і банкрутують. Щоб протистояти сильним конкурентам, підприємству необхідно постійно вивчати конкурентів, аналізувати їхню поведінку на ринку, стратегію діяльності, поліпшувати якість своєї продукції, підвищу-вати рівень конкурентоспроможності.
Конкурентоспроможність підприємств досліджували багато відомих зарубіжних і українських учених - Азоєв Г., Ансофф І., Балабанова Л., Ворон-кова А., Градов А., Іванов Ю., Ламбен Ж.-Ж., Мазаракі А., Пор-тер М., Райз-берг Б., Скудар Г., Уотерман Р., Фатхудінов Р., Чернега О., Юданов А. та інші. Значний внесок у розвиток практичного застосування методів математичного моделювання в економіці зробили такі вчені як: Слуцький Є., Буркінський Б., Вовк В., Гур’янова Л., Єлей-ко В., Здрок В., Лепа Н., Оси-пов В., Цегелик Г., Юринець В. та інші.
Однак вивчення наукових праць дозволяє стверджувати, що потребують подальших досліджень питання впорядкування понятійно-категоріального апарату конкурентоспроможності підприємства, оскільки навіть сама конкурентоспроможність трактується фахівцями по-різному. Крім того недостатньо обґрунтовані методи і методики визначення оцінки конкуренто-спроможності підприємств в умовах ринкової трансформації економіки. Окремі з цих методів оцінки конкурентоспроможності немож-ливо застосувати на практиці.
Саме такі труднощі зумовлюють необхідність розроблення матема-тичних методів оптимізації конкурентоспроможності підприємства.
Актуальність і важливість питань застосування математичних методів для вирішення задач управління конкурентоспроможністю підприємств, недостатня теоретична і практична розробленість цієї проблеми та її велике значення для поліпшення функціонування підприємств у сучасних ринкових умовах госпо-дарювання обумовили вибір теми, мету і послідовність наукового дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему: МАТЕМАТИЧНі МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок