Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АГРОГОСПОДАРСЬКА ОЦIНКА НОВИХ СТIЙКИХ СТОЛОВИХ СОРТIВ ВИНОГРАДУ В УМОВАХ ЗАХIДНОI ПЕРЕДГIРСЬКО-ПРИМОРСЬКОI ЗОНИ КРИМУ

АГРОГОСПОДАРСЬКА ОЦIНКА НОВИХ СТIЙКИХ СТОЛОВИХ СОРТIВ ВИНОГРАДУ В УМОВАХ ЗАХIДНОI ПЕРЕДГIРСЬКО-ПРИМОРСЬКОI ЗОНИ КРИМУ

Назва:
АГРОГОСПОДАРСЬКА ОЦIНКА НОВИХ СТIЙКИХ СТОЛОВИХ СОРТIВ ВИНОГРАДУ В УМОВАХ ЗАХIДНОI ПЕРЕДГIРСЬКО-ПРИМОРСЬКОI ЗОНИ КРИМУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,86 KB
Завантажень:
19
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
УКРАIНСЬКА АКАДЕМIЯ АГРАРНИХ НАУК
IНСТИТУТ ВИНОГРАДУ I ВИНА "МАГАРАЧ"
На правах рукопису
IГНАТОВ АРТУР ПАВЛОВИЧ
УДК: 634.96:631.524.85.003.12(043.3)
АГРОГОСПОДАРСЬКА ОЦIНКА НОВИХ СТIЙКИХ
СТОЛОВИХ СОРТIВ ВИНОГРАДУ В УМОВАХ
ЗАХIДНОI
ПЕРЕДГIРСЬКО-ПРИМОРСЬКОI ЗОНИ КРИМУ
06.01.08 - виноградарство
АВТОРЕФЕРАТ
дисертаціі на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Ялта 2000
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Iнститутi винограду i вина "Магарач".
Науковi керiвники: Колосовський Жорж Олексiйович,
кандидат сiльськогосподарських наук, IВiВ "Магарач", УААН, м.Ялта
Амiрджанов Артем Гарiгенович,
доктор бiологiчних наук, науковий консультант,
IВiВ "Магарач",УААН, м.Ялта
Офiцiальнi опоненти: Хреновськов Едуард Iванович,
доктор сiльськогосподарських наук, професор, завiдуючий кафедрою виноградарства i вино-робства, Одеський державний сiльсько-господарський институт, мiнiстерство аг-рарноi полiтики Украiни.
Чекмарьов Лев Анатолiйович, кандидат сiль- ськогосподарських наук, старший науковий спiвробiтник, IВiВ "Магарач", УААН, м.Ялта.
Провiдна органiзацiя: Нацiональний науковий центр "Нiкiтський
ботанiчний сад", УААН, вiддiл плодiвництва i субтропiчних культур, м. Ялта.
Захист дисертацii вiдбудеться 28 вересня 2000 р. о 14 годині на засiданнi спецiалiзованоi ради Д 53.365.02 при Iнститутi винограду i вина "Магарач" за адресою 98600 АР Крим, м.Ялта, вул.Кiрова,31,
IВiВ "Магарач".
З дисертацiєю можна ознайомитись в бiблiотецi IВiВ "Магарач".
Автореферат розiсланий 28 серпня 2000 року.
Учений секретар
спецiалiзованоi ради,
доктор сiльськогосподарських наук,
старший науковий спiвробiтник Якушина Н.А.
1
Загальна характеристика роботи
Актуальнiсть теми. Важливу увагу в економiцi Криму придiляють виноградарству, де розташовано 36% всiх виноградникiв Украiни, в т.ч. 14 тис. iз 18 тис. га столових сортiв.
Столовi сорти розташовано в основному в захiднiй передгiрсько-приморськiй зонi Криму. Виробництво столового винограду може вирости за умов збiльшення площ пiд сортами раннього i середнього строку визрiвання, що вимагають для успiшноi обробки значно менше ядохiмiкатiв, тобто при використаннi сортiв, що володiють груповою стiйкiстю. Данi про продуктивнiсть виноградних кущiв i якiсть врожаю нових стiйких сортiв вiдзначаються рiзноманiтнiстю. (Алiєв Н.А.,1998, Аджиєв А.М.,1998, Магомедов М.Г.,1995, Серпуховiтiна К.А.,1997, Смишляєв П.А.,1993 i др.). Це можна пояснити рiзноманiтнiстю грунтово-клiматичних умов вирощування, рiвня агротехнiки, бiологiчними особливостями сортiв що вивчаються. Тому бiльш рацiональну систему ведення виноградних кущiв необхiдно встанов лювати для кожноi агроклiматичноi зони Криму, що визначає актуальнiсть дослiджень.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослiдження проводились згiдно координацiйному плану НIОКР IВiВ "Магарач" i регiональноi науково-технiчноi програми АПК Республiки
Крим на 1993-2005 роки (номер держреєстрацii 00196U010353).
Мета дослiджень : видiлення найбiльш перспективних сортiв винограду з 25 нових столових сортiв в умовах захiдноi передгiрсько-приморськоi зони Криму.
До завдань дослiджень входило вирiшення таких основних питань:
- вивчити характер росту i плодоношення нових стiйких до хвороб i морозiв столових сортiв винограду, виявити найбiльш урожайнi сорти винограду з високими якостями продукцii,
- вивчити морозостiйкiсть нових сортiв столового винограду,
- вивчити транспортабельнiсть сортiв i якiсть винограду при рiзно-манiтних способах обрiзки виноградних кущiв,
- дати економiчну оцiнку i основнi напрями агротехнiки столових сор-тiв винограду що пропонуються.
Наукова новизна. Вперше в умовах захiдноi передгiрсько - приморськоi зони Криму показанi особливостi росту, плодоношення, транспортабель-ностi, стiйкостi до хвороб i морозу, дається економiчна оцiнка 25 нових столових сортiв винограду, рiзних строкiв визрiвання селекцii Молдови, Росii, Болгарii, Югославii, Румунii, США та Украiни. Встановлено, що найбiльш врожайними являються сорта Юбiлей-70, Мерцiшор, Кантемирiвський, Бiруiнца, якi перевищили за продуктивнiстю контрольнi сорти на 42, 49, 60, 58 i 40% вiдповiдно.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: АГРОГОСПОДАРСЬКА ОЦIНКА НОВИХ СТIЙКИХ СТОЛОВИХ СОРТIВ ВИНОГРАДУ В УМОВАХ ЗАХIДНОI ПЕРЕДГIРСЬКО-ПРИМОРСЬКОI ЗОНИ КРИМУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок