Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИМВОЛІЧНОГО ОБРАЗУ В ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИМВОЛІЧНОГО ОБРАЗУ В ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ / сторінка 4

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИМВОЛІЧНОГО ОБРАЗУ В ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,11 KB
Завантажень:
204
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Практичне значення роботи полягає у розробці спеціальних методичних засобів активізації творчої мисленнєвої діяльності та можливості використання їх у навчально-виховному процесі з метою стимулювання розвитку творчого мислення, оптимізації навчання на уроках образотворчого мистецтва, в гуртковій, позакласній роботі, під час засвоєння ієрогліфіки в процесі вивчення східних мов. Отримані матеріали дослідження можуть бути також використані для розробки спецкурсів із психології художньої творчості, для створення діагностичних засобів виявлення обдарованих дітей.
Дослідження проводилося протягом трьох (1999–2002) років у три етапи: перший етап (1999-2000) - розробка теоретичних положень і загальна апробація методичних засобів дослідження; другий етап (2000-2001) - здійснення конста-туючого та формуючого експериментів; третій етап (2001-2002) - проведення аналізу та математичної обробки отриманих результатів, оформлення роботи.
Експериментальні дослідження проводилися на базі зош № 43, гімназії східних мов № 1 та ліцею № 38 м. Києва. Загальна кількість залучених дітей складала 248 осіб. В ході експериментів отримано 2284 рисунки.
Апробація та впровадження результатів дослідження.
Матеріали дисертації було викладено на науково-практичній конференції ?Психолого-педагогічні проблеми особистісно орієнтованої підготовки педагогів і профільного навчання учнівської молоді? (Київ, 2000), на Четвертій Міжнародній конференції молодих науковців ?Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень? (Київ, 2001), на наукових читаннях ?Українське мистецтвознавство: сучасний стан та перспектива розвитку? (Київ, 2001), на Міжнародній науковій конференції ?Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології? (Київ, 2001), на Міжнародній конференції ?Людина в світі духовної культури? (Київ, 2002), на Четвертій Всеукраїнській науково-практичній конференції ?Україна – країни Сходу в 21 столітті: діалог культур, цивілізацій та педагогічних технологій? (Київ, 2002), на П’ятій Міжнародній конференції молодих науковців ?Проблема особистості в науці: результати та перспективи досліджень? (Київ, 2002), на Міжнародній науковій конференції ?Україна на межі тисячоліть: етнос, нація і культура? (Київ, 2002), на Міжнародній науковій конференції ?Творчість у контексті розвитку людини? (Київ, 2003) та ін.
Основні ідеї та результати дослідження повідомлялися та обговорювалися на звітній науковій сесії: "Психологічні проблеми навчання, виховання та розвитку особистості" (2003) Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України та на засіданнях лабораторії психології творчості.
Зміст і результати роботи відображено в 12 публікаціях, з них 4 у фахових виданнях, затверджених ВАК України.
Матеріали проведених згідно з темою дисертації досліджень впроваджено в процес психолого-педагогічної роботи ліцею № 38, гімназії східних мов № 1, зош № 43 в м. Києві.
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (254 найменувань, з них 12 іноземними мовами) та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 236 сторінок, з них: текст дисертації - 173 сторінки; додатки, що містять таблиці, схеми, малюнки, становлять 45 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність проблеми дослідження, сформульовано об’єкт, предмет, мету, гіпотезу та завдання дослідження, висвітлено вихідні методологічні положення і методи, визначено наукову новизну та практичне значення роботи, наведено відомості про апробацію та впровадження результатів дослідження, про кількість публікацій, в яких відбито основний зміст роботи, а також подано загальну структуру роботи.
У першому розділі – ?Теоретико-методологічні проблеми психологічного дослідження образу? – здійснено огляд наукової літератури, яка стосується проблеми образу, його ролі в творчому процесі, оперування образами на рівні мислення.
Центральним поняттям нашої роботи є образ, що розглядається в рамках вітчизняної традиції - в руслі теорії відображення, а саме як чуттєве відображення об’єктивного світу в свідомості людини.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИМВОЛІЧНОГО ОБРАЗУ В ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок