Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА НОВИХ ГЕНІВ ЛЮДИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ NotI-“ЗВ’ЯЗУВАЛЬНИХ” БІБЛІОТЕК

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА НОВИХ ГЕНІВ ЛЮДИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ NotI-“ЗВ’ЯЗУВАЛЬНИХ” БІБЛІОТЕК / сторінка 3

Назва:
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА НОВИХ ГЕНІВ ЛЮДИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ NotI-“ЗВ’ЯЗУВАЛЬНИХ” БІБЛІОТЕК
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,92 KB
Завантажень:
198
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Практичне значення одержаних результатів. У роботі показано, що NotI-”зв’язувальні” клони є маркерами генів людини і можуть бути ефективно використані для ідентифікації нових генів. Застосовуючи нуклеотидну послідовність NotI-”зв’язувальних” клонів, ідентифіковано новий ген калієвого каналу Kv1.7 людини, новий ген hUNC93 людини та новий ген кінази MLK4 людини, що доповнить транскрипційну карту геному людини. Вивчення цих генів може бути корисним при дослідженні патологічних станів людини, оскільки кожен із цих генів виконує потенційно важливу роль в організмі людини.
Визначено оптимальну концентрацію формаміду та гліцерину в реакційній суміші для секвенування GC-багатих матриць. Показано, що додавання формаміду та гліцерину до реакційної суміші значно підвищує ефективність секвенування GC-багатих ДНК і може бути використано як стандартний підхід для секвенування GC-багатих матриць.
Особистий внесок здобувача. Всі дослідження виконувались за безпосередньої участі здобувача. Результати дисертації були отримані в основному самостійно. Результати, які стосуються гена hUNC93, були отримані у співробітництві з канд. біол. наук В.І. Кашубою. Здобувач висловлює щиру подяку докт. біол. наук, чл.-кор. НАН України А.В. Риндич за керівництво, канд. біол. наук В.І. Кашубі та докт. біол. наук Е.Р. Забаровському за корисні поради і обговорення результатів, канд. біол. наук З.В. Лазуркевич за всебічну допомогу, канд. біол. наук А.І. Протопопову та канд. біол. наук О.В. Муравенко за визначення хромосомної локалізації ідентифікованих генів, канд. біол. наук Р.З. Гізатулліну, канд. біол. наук Л. Петренко, Р.М. Подовскі, А.Н. Ал-Аміну, Ф. Ванг та Л. Ксі за допомогу у секвенуванні NotI-”зв’язувальних” клонів. Отримані результати обговорено та опубліковано у спільних працях.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації були представлені на Міжнародній конференції “Human Genome Meeting” (Edinburgh, Scotland, 2001), на конференції для молодих науковців, аспірантів та студентів з молекулярної біології і генетики (Київ, 2001) та на наукових семінарах відділів молекулярної онкогенетики та біосинтезу нуклеїнових кислот ІМБіГ НАН України.
Публікації. За темою дисертації опубліковано 8 робіт, із них 5 статтей у співавторстві, дві з яких у закордонних журналах, та тези 3 доповідей на міжнародних наукових конференціях. Нуклеотидні послідовності кДНК ідентифікованих в цій роботі генів мають такі реєстраційні номери в GenBank: AJ310479, AJ311797, AJ311798, AJ271326.
Cтруктура та обсяг дисертації. Дисертація містить такі розділи: вступ, аналітичний огляд літератури, матеріали та методи досліджень, результати досліджень, аналіз та обговорення результатів досліджень, висновки та список використаних джерел. Дисертацію викладено на 122 сторінках машинописного тексту і проілюстровано 33 рисунками та 1 таблицею. Список літератури охоплює 140 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Матеріали та методи дослідження
Секвенування NotI-“зв’язувальних” клонів та кДНК ідентифікованих генів виконували за допомогою набору реактивів “ABI Prism BigDye terminator cycle sequencing ready reaction kit” (Perkin Elmer, США) відповідно до стандартного протоколу. Для секвенування GC-багатих ДНК в реакційну суміш додавали також 5% формаміду або 7,5-10% гліцерину. Електрофорез реакції проводили за допомогою секвенаторів ABI 310 Sequencer та ABI 377 Sequencer (Perkin Elmer, США) відповідно до протоколу виробника.
Полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР) виконували в 50 мкл розчину, який містив 10 нг кДНК з набору реактивів “Marathon ready cDNA” (Clontech, США) або 50 нг лейкоцитарної геномної ДНК, 5 мкл буфера 3 із набору реактивів “Expand long template PCR system” (Boehringer, Німеччина), 3 мкл 2mM dNTP, 1 мкл кожного з 10 мкM праймерів та 0,5 мкл суміші Taq ДНК - полімерази і Pwo ДНК- полімерази з набору реактивів “Expand long template PCR system” (Boehringer, Німеччина). Цикли ПЛР були такі: 40 циклів із 30 секундами денатурації при 95оС та 3 хвилинами елонгації при 68оС.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА НОВИХ ГЕНІВ ЛЮДИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ NotI-“ЗВ’ЯЗУВАЛЬНИХ” БІБЛІОТЕК

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок