Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ СИНТЕЗУ ОКСИДУ АЗОТУ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА СТЕНОКАРДІЮ НАПРУГИ НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ СИНТЕЗУ ОКСИДУ АЗОТУ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА СТЕНОКАРДІЮ НАПРУГИ НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ / сторінка 3

Назва:
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ СИНТЕЗУ ОКСИДУ АЗОТУ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА СТЕНОКАРДІЮ НАПРУГИ НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,33 KB
Завантажень:
231
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Вперше доведено, що у хворих на стенокардію напруги з супутнім ХОБ ком-біноване (пероральне та інгаляційне) введення донаторів NO органічних нітратів більш ефективне, ніж їх пероральний прийом. Встановлено, що включення до терапії попередника синтезу NO L-аргініну поліпшує бронхіальну прохідність, зменшує ступінь ендотеліальної дисфункції та оптимізує клінічний перебіг стенокардії напруги на тлі ХОБ. Обґрунтовано використання ?-адреноблокатора небівололу, який стимулює синтез NO, в терапії хворих на стенокардію напруги з супутнім ХОБ.
Практичне значення отриманих результатів. Розроблені методики комбінованого (перорального та інгаляційного) введення органічних нітратів для лікування хворих на стенокардію напруги з супутнім ХОБ. Запропоновано і доведено клінічну ефективність (антиангінальну і бронходилатуючу) використання L-аргініну в лікуванні стенокардії напруги з супутнім ХОБ. Доведена доцільність і безпечність призначення ?-адреноблокатора небівололу хворим на стенокардію напруги з супутнім ХОБ.
Матеріали дисертаційної роботи впроваджено в практику Центральної міської клінічної лікарні № 3 м. Донецька, Донецької обласної клінічної лікарні професійних захворювань, Інституту невідкладної і відновної хірургії АМН України, Вінницького обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення, а також у педагогічний процес Донецького, Вінницького і Запорізького медичних вузів.
Особистий внесок здобувача. Внесок здобувача в отримані результати досліджень є основним і складається з підбору і обстеження хворих на стенокардію напруги з супутнім ХОБ, визначення NOX, ультразвукового дослідження ендотелійзалежної та ендотелійнезалежної дилатації плечової артерії, вивчення функції зовнішнього дихання, проведення велоергометричної проби (ВЕМ), оцінки якості життя хворих. Здобувач самостійно провів аналіз отриманих даних, статистичну обробку результатів і впровадження їх у практику. Дисертантом не були використані результати та ідеї співавторів публікацій.
Апробація результатів дисертації. Дисертаційна робота апробована на спільному засіданні кафедр внутрішніх хвороб № 2 і № 1, пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 і № 2 Донецького державного медичного університету ім. М. Горького (грудень, 2002 р.) Основні положення дисертаційної роботи обговорені на науково-практичній конференції студентів та молодих вчених (Донецьк, 2001), об'єднаному пленумі правління Українського наукового товарис-тва кардіологів та Асоціації лікарів-інтерністів (Київ, 2001), Республіканській науково-практичній конференції “Роль первичной и вторичной профилактики основных терапевтических заболеваний в улучшении качества жизни” (Хар-ків, 2001), IV Всеукраїнській науково-практичній конференції “Новое в кли-нической фармакологии и фармакотерапии заболеваний внутренних органов” (Харків, 2002), ІІІ Міжнародній медичній конференції студентів та молодих вчених “Medicine-Health – XXI Centure” (Дніпропетровськ, 2002), ІІ та ІІІ Російському національному конгресі кардіологів (Москва, 2001; С.-Петербург, 2002), ІІІ конгресі кардіологів тюркоязичних країн (Бішкек, 2002), Х Альпійському конгресі кардіологів (Австрія, Відень, 2002).
Публікації. За темою дисертації опубліковано 16 наукових праць, серед яких 5 журнальних статей і 11 робіт у збірках. 3 роботи у фахових виданнях, визнаних ВАК України, є одноосібними.
Структура і обсяг дисертації. Дисертація викладена українською мовою на 188 сторінках тексту, складається зі вступу, 6 розділів (у тому числі огляду літератури, матеріалів і методів, 4 розділів власних досліджень), аналізу та узагальнення одержаних результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, який на 30 сторінках містить 281 найменування (68 кирилицею і 213 латиницею). Роботу ілюстровано 22 таблицями і 12 рису-нками.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
Матеріал і методи дослідження. Обстежено 112 хворих на стенокардію напруги на тлі ХОБ у віці від 39 до 66 років (у середньому 49,81,4 року). Серед пацієнтів було 45 жінок і 67 чоловіків.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ СИНТЕЗУ ОКСИДУ АЗОТУ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА СТЕНОКАРДІЮ НАПРУГИ НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок