Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОРУШЕННЯ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ І МЕТАБОЛІЗМУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПАРОДОНТА В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ

ПОРУШЕННЯ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ І МЕТАБОЛІЗМУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПАРОДОНТА В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ

Назва:
ПОРУШЕННЯ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ І МЕТАБОЛІЗМУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПАРОДОНТА В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,29 KB
Завантажень:
56
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
КОСОВЕРОВ Юрій Євгенович
УДК 616.314-056.71:(-008.1)-053.3.
ПОРУШЕННЯ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ І МЕТАБОЛІЗМУ
КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПАРОДОНТА
В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ
14.01.22 – стоматологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Одеса – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті стоматології АМН України.
Науковий керівник:
доктор медичних наук, професор, член-кор. АМН України,
Косенко Костянтин Миколайович, Інститут стоматології
АМН України, директор
 
Офіційні опоненти:
- доктор медичних наук, професор Куцевляк Валентина Федорівна, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри терапевтичної та дитячої стоматології
- доктор медичних наук, професор Білоклицька Галина Федорівна, Інститут стоматології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри терапевтичної стомато-логії
 
Провідна установа:
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, кафедра терапевтичної стоматології
Захист відбудеться " 24 " травня 2004 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.563.01 в Інституті стоматології АМН України за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська,11.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту стоматології АМН України (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська,11).
Автореферат розісланий " 23 " квітня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Чумакова Ю.Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Проблема захворювань пародонта є найбільш актуаль---ною і найважливішою в стоматології, що обумовлено масовою пошире-ніс-тю їх у насе-лення, виникненням вогнища хронічної інфекції в організмі, прогре-суючим перебігом, що приводить при великому ураженні навколозубних тканин до втрати значної кількості зубів (Белоклицкая Г.Ф., 1996; Иванов В.С., 1998; Лемецкая Т.И., 1998; Вишняк Г.Н., 1999; Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В., 2000; Мащенко И.С., 2003; Самойленко А.В., 2003; Newman H.N., 1994).
Літературні дані останніх років свідчать про зростання поширеності захво---рю-вань пародонта в осіб молодого віку, більш ранні прояви генера-лізо-ва-них захво-рю-вань пародонта, більш часті виявлення атипових, "агресивних" форм паро-дон-ти-ту (Вишняк Г.Н., 1999; Петрушанко Т.О., 2000; Безрукова И.В., Грудянов А.И., 2002). Це потребує подальшого вивчення найбільш значущих місцевих і систем-них факторів ризику розвитку даної патології в молодому віці і відповідної корекції лікувально-профілактичних заходів.
Загальновизнаним є факт, що дистрофічно-деструктивні процеси в паро-до-н--ті прогресують з віком. Більшість дослідників зв'язують цей факт із доведе-ним, залеж-ним від віку, зменшенням мінеральної насиченості і щільності кіст-ко---вої ткани-ни кістяка, що приводить до виникнення остеопенічного синдрому, а при втра-ті 30-40% кісткової маси – до розвитку остео-по-розу (Поворознюк В.В. із співавт., 1998; Корж Н.А. с соавт., 2002; Повороз-нюк В.В., Мазур И.П., 2003). Але це не дозволяє пояснити зростання пошире-но-сті і ступеня тяжкості деструктивно-резорб-тивних уражень пародонта в моло-до-му віці, у період форму-вання піка кісткової маси, який настає в 25-30 років.
Суперечливість наявних відомостей про стан мінерального обміну (Дани-ле-в---ский Н.Ф., Грохольский А.П., 1974; Валиева Р.М., 1987; Помойницький В.Г. із спів-авт., 1999; Фастовець О.О., 2000) і структурно-функціональний стан кіст--ко--вої тка-нини кістяка (Фастовець О.О., 2000; Мазур И.П., Поворознюк В.В., 2002; Хаса-нов Р.А. с соавт., 2002; Hildebolt C.F., 1997; Jeffcoat M.K., 1998; Reddy M.S., 2001) у хворих на генералізований пародонтит підкреслює доціль-ність прове-дення по-даль--ших досліджень з вивчення порушень кальцій-фосфор-но-го гомео-ста-зу і мета-бо-лізму кісткової тканини в хворих різних вікових груп з метою з'ясу-вання впливу їх на перебіг захворювання і розробки оптимальних мето-дів корегуючої терапії.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Реферат на тему: ПОРУШЕННЯ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ І МЕТАБОЛІЗМУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПАРОДОНТА В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок