Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕФФЕКТИВНІСТЬ АНТРАЛЮ ТА ЕРБІСОЛУ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ПРОСТУ ДІАБЕТИЧНУ РЕТИНОПАТІЮ

Загрузка...

ЕФФЕКТИВНІСТЬ АНТРАЛЮ ТА ЕРБІСОЛУ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ПРОСТУ ДІАБЕТИЧНУ РЕТИНОПАТІЮ

Назва:
ЕФФЕКТИВНІСТЬ АНТРАЛЮ ТА ЕРБІСОЛУ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ПРОСТУ ДІАБЕТИЧНУ РЕТИНОПАТІЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,02 KB
Завантажень:
425
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ІНСТИТУТ ОЧНИХ ХВОРОБ І ТКАНИННОЇ ТЕРАПІЇ
ІМ. В.П.ФІЛАТОВА АМН УКРАЇНИ
Петруня Ольга Михайлівна
УДК 617.735-002:616.633.66:615.37
ЕФФЕКТИВНІСТЬ АНТРАЛЮ ТА ЕРБІСОЛУ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ПРОСТУ ДІАБЕТИЧНУ РЕТИНОПАТІЮ
14.01.18 – очні хвороби
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Одеса – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Луганському державному медичному університеті МОЗ України.
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Логай Іван Михайлович, Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова АМН України, директор
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Кашинцева Людмила Терентіївна, Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова АМН України, головний науковий співробітник відділення офтальмоендокриноло-гії та мікрохірургічного лікування глаукоми
доктор медичних наук, професор Веселовська Зоя Федорівна, Київський міський центр судинно-ендокринних захворювань органу зору Київської міської клінічної лікарні № 1 МОЗ України, директор
Провідна установа: Донецький державний медичний університет ім. М.Горького, кафедра очних хвороб, МОЗ України, м. Донецьк
Захист відбудеться “_25_”_квітня__2003 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.556.01 в Інституті очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова АМН України (65061, Одеса-61, Французький бульвар, 49/51).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова АМН України (65061, Одеса-61, Французький бульвар, 49/51).
Автореферат розісланий “ 25” березня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор медичних наук, професор _____________ Пономарчук В.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Цукровий діабет (ЦД) у теперішній час вий-шов на третє місце серед безпосередніх причин смерті у світі після сер-це-во-судин-них і онкологічних захворювань і займає лідируюче поло-жен-ня по частоті ус-к-ладнень, які призводять до ранньої інвалідізації хворих (Єфімов А.С., 1997). За-раз у світі більш ніж 100 млн. хворих на ЦД, щорічний приріст їх складає 5-7%, а кожні 15 років їх кількість подвоюється (Дедов І.І., 1997). Тому пи-тан-ня лікування і профілактики ускладнень ЦД є одними з важливих в сучасній медицині.
Відповідно до сучасної концепції патогенезу ЦД, провідне значення в ме-ха-нізмі виникнення уражень органів і тканин мають імунопатологічні ре-ак-ції, що грають також важливу роль у формуванні діабетичних мікро-ангіо-па-тій (Єфімов А.С., 1989, 1996; Кашинцева Л.Т., 1990, 1995, 1996; Гогіна І.Ф., 1995; Слепова О.С., 1996; Логай І.М. у співавт., 1998). Доведено роз-ви-ток аутоімунних реакцій у хворих на ЦД, спрямованих проти різних тканин-них структур, у тому числі і проти -клітин підшлункової залози (Єфімов А.С., 1989, 1996; Фролов В.М. у співавт., 1996). У патогенезі ЦД і його уск-лад-нень суттєве значення грають також вільнорадикальні процеси, що приз-во-дять до альтерації клітин і тканин, поразки мікросудинного русла (Ка-шин-це-ва Л.Т., 1995, 1996; Єфімов А.С., 1996). Ці зміни, як правило, від-бува-ють-ся на фоні порушень у системі антиоксидантного захисту, що погіршує пе-ре-біг патологічного процесу, служить причиною розвитку ускладнень діабету.
Ураження органа зору при ЦД, насамперед, розвиток діабетичної ре-тино-па-тії (ДР), є однією з головних причин сліпоти серед населення розвинутих кра-їн світу. При цьому інвалідність по зору мають більш 10% хворих на ЦД (Кац-нельсон Л.А. у співавт., 1995). Сліпота в хворих на ДР настає в 25 разів час-тіше, ніж у загальній популяції. У патогенезі ДР суттєве значення займають імунні і метаболічні порушення, активація аутоімунних реакцій, розлади мікрогемоциркуляції (Єфімов А.С., 1996; Кашинцева Л.Т., 1996; Дегтяренко Т.В., 1996, 1998; Жабоєдов Г.Д. у співавт., 2000).
Лікування пацієнтів на ДР і профілактика ускладнень з боку сітківки за--ли-шається актуальною і далеко невирішеною проблемою сучасної ме-ди-ци-ни. Це пов'язано насамперед з недостатністю в ряді випадків раціональної па-то--ге-не-тично обґрунтованої терапії, спрямованої на нормалізацію ліпідного і біл--кового обміну, імунного і метаболічного гомеостазу.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ЕФФЕКТИВНІСТЬ АНТРАЛЮ ТА ЕРБІСОЛУ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ПРОСТУ ДІАБЕТИЧНУ РЕТИНОПАТІЮ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок