Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УДОСКОНАЛЮВАННЯ ГЕНЕРАТОРІВ ТЕРМОАКУСТИЧНИХ КОЛИВАНЬ І ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЧНИХ АГРЕГАТІВ

Загрузка...

УДОСКОНАЛЮВАННЯ ГЕНЕРАТОРІВ ТЕРМОАКУСТИЧНИХ КОЛИВАНЬ І ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЧНИХ АГРЕГАТІВ

Назва:
УДОСКОНАЛЮВАННЯ ГЕНЕРАТОРІВ ТЕРМОАКУСТИЧНИХ КОЛИВАНЬ І ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЧНИХ АГРЕГАТІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,64 KB
Завантажень:
71
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ
Гоцуленко Володимир Володимирович
УДК 629.7:533.6.001
УДОСКОНАЛЮВАННЯ ГЕНЕРАТОРІВ ТЕРМОАКУСТИЧНИХ КОЛИВАНЬ І ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЧНИХ АГРЕГАТІВ
05.14.06- технічна теплофізика і промислова теплоенергетика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ -2005
Дисертація є рукописом
Робота виконана на кафедрі промислової теплоенергетики Дніпродзержинського державного технічного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: Павленко Анатолій Михайлович,
доктор технічних наук, професор,
професор кафедри промислової теплоенергетики,
Дніпродзержинський державний технічний університет;
Офіційні опоненти: Авраменко Андрій Олександрович,
доктор технічних наук,
провідний науковий співробітник,
Інститут технічної теплофізики НАН Укра-їни;
 
Радченко Юрій Миколаєвич,
кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри теплотехніки та екології металургійних
печей,
Національна металургійна академія України.
Провідна установа: Інститут проблем машинобудування НАН Укра-їни
ім. А. М. Підгорного.
Захист відбудеться 17 травня 2005 р. о 14: 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 224.01. в Інституті технічної теплофізики НАН України за адресою 03057, м. Київ -57, вул. Желябова - 2а.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституті технічної теплофізики НАН України за адресою 03057,
Автореферат розісланий 15 квітня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат технічних наук О. І. Чайка
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМИ
Несталі рухи рідин і газів, а саме прикладні задачі, пов’язані з підводом теп-лоти вивчені досить повно, їх дослідження узагальнені в публікаціях, як вітчизняних, так і закордон-них вче-них, зокрема в моногра-фіях академіка А.А. Долінського.
У той час періодичні рухи, обумовлені самозбудженням автоколивань, вив-чені для по-рівняно невеликого числа нестаціонарних явищ і, крім того, не всебічно. Механізми збудження і підтримки коливань в своїй більшості зали-шаються невідомими. У зв’язку з цим керування термо-акустичними коливан-нями є обмеженим і можливе лише в окремих найпростіших випадках.
Автоколивання при русі рідини виникають: при пароутворенні (кипіння, кавітація), при підве-денні теплоти, роботі сифону в періодичному режимі, збу-дженні помпажа лопатевого на-соса. При русі газів автоколивання збуджу-ються: при теплопідводі, як від джерела постійної по-тужності, так і змінної, за-лежної від витрати повітря або диму, що має місце при вібраційному горінні, у режимі помпажа ло-пате-вих нагнітачів, а також у дифузорах на знижених пода-чах ви-трати. Особливу значимість має явище вібраційного горіння в пристроях промислових агрегатів і реактивних двигунів.
Автоколивання малих амплітуд вібраційного горіння поліпшують еконо-мічні й експлуа-та-ційні показники спалюючих пристроїв, але з підвищенням те-плового навантаження амп-літуди ко-ливань зростають і стають руйнівними. Че-рез малу вивченість і суперечливість резуль-та-тів дослі-джень, нейтралізація віб-раційного горіння ведеться наосліп з ви-тратою значних засобів і часу.
Режим вібраційного горіння в регенеративних повітропідігрівачах (кауперах) доменних печей не дозволяє через значні амплітуди коливань підвищити тем-пературу дуття, що забезпечило б на ко-жні 100 підвищення температури еко-номічний ефект близько 3,5 млн. гривень у рік тільки на одній доменній печі.
Автоколивання великих амплітуд складають проблему при створенні висо-кофорсова-них то-пок, та при переході до форсованих режимів горіння.
У той час термоакуститчні коливання можливо застосовувати для генеру-вання значних аку-стичних полів при зовнішніх випробовуваннях; створенні акустичних маяків; плазмених ос-цилляторів у МГД генераторах; для перетво-рення і переносу теплової енергії й у цілому ряді інших промислових високо-температурних технологічних процесах.
Однак поскільки контроль і керування термоакустичними коливаннями, як вище згадува-лось, обме-жені, то область їх можливого використання є не по-вною.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: УДОСКОНАЛЮВАННЯ ГЕНЕРАТОРІВ ТЕРМОАКУСТИЧНИХ КОЛИВАНЬ І ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЧНИХ АГРЕГАТІВ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок