Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Державне регулювання зайнятості населення в крупних містах України

Державне регулювання зайнятості населення в крупних містах України

Назва:
Державне регулювання зайнятості населення в крупних містах України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,18 KB
Завантажень:
382
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Українська Академія державного управління
при Президентові України
Коваль Олег Михайлович
УДК 331.52
Державне регулювання зайнятості населення в крупних містах України
25.00.04 – регіональне управління
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українській Академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник: кандидат економічних наук
Лебединська Ольга Юріївна,
Українська Академія державного управління при Президентові України,
доцент кафедри управління містом.
Офіційні опоненти: доктор наук з державного управління
Рижих Василь Миколайович,
Головне контрольне управління Адміністрації Президента України,
завідувач відділом контролю виконання актів і доручень Президента України;
кандидат економічних наук
Гудзинський Сергій Олексійович,
Головне науково-експертне управління апарату ВР України,
заступник завідуючого відділом з питань бюджету, оподаткування та банківської діяльності.
Провідна установа: Донецька державна академія управління
Захист відбудеться 16 травня 2002 р. о 17.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради 26.810.01 в Українській Академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м.Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, к. 201.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Української Академії державного управління при Президентові України (03057, м.Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, к. 201).
Автореферат розісланий 15 квітня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.К.Майборода
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. Сьогодні більшість країн світу усві-дом-лює, що політику зайнятості необхідно провадити в межах загальної економіч-ної політики, де зайнятість - одна з головних економічних цілей дер-жави. Основним інструментом вирішення проблеми безробіття є не тільки полі-тика регулювання ринку праці та зайнятості населення, а й розвиток економіки і здійснення еконо-мічних реформ. Важливу роль в економічному й політичному розвитку країни віді-грає регіональне управління.
Серед нових соціально-економічних реалій, породжених процесами рин-ко-вого реформування, ринки праці і ринки робочої сили концентрують най-більш гос-трі проблеми перехідних суспільств: зростання безробіття, посилення структурних і регіональних диспропорцій зайнятості, неконтрольований відтік робочої сили, регре-сивні зміни в якості робочої сили й мотивації до праці, ка-тастрофічне зни-ження рівня реальних доходів населення. Ці проблеми впли-вають на політичне й економічне життя країн, стають істотним чинником по-глиблення кризових явищ, стримування структурних перетворень і створення передумов для стабілізації й економічного піднесення.
Орієнтація реформ переважно на загальні макроекономічні перетворення без урахування регіонально-галузевих особливостей економіки призвела до того, що більшість регіонів України сьогодні знаходяться в критичному стані й мають по-требу в спеціальних програмах протидії зростанню безробіття. Зазна-чене зумовлює необхідність коригування існуючого механізму забезпечення зайнятості і вклю-чення його до системи державних пріоритетів. У цьому зв'язку особливого зна-чення набуває вивчення й узагальнення нагромадженого світо-вою і вітчизняною практикою досвіду регулювання ринку праці для вико-ристання його в українській економіці. Тому тема дисертації продиктована прагнен-ням дослідити формування, розподіл і використання трудових ресурсів, а також механізм і форми регулювання ринку праці та зайнятості населення в сучасних умовах, не тільки виходячи із зага-льних закономірностей розвитку, а й з урахуванням його регіональних особливос-тей.
В останні роки вчені приділяли значну увагу розвитку ринку праці, осмисленню світового досвіду і власної практики в галузі управління й регулю-вання процесів зайнятості. Різні аспекти даної проблеми одержали широке висвіт-лення в працях Є.Бреєва, А.Дадашева, Т.Заславської, Д.Карпухіна, В.Костакова, А.Котляра, І.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Реферат на тему: Державне регулювання зайнятості населення в крупних містах України

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок