Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> CТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ МАРКЕРИ АДАПТАЦІЇ МІКРОВОДОРОСТЕЙ ПРИ ДІЇ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН

CТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ МАРКЕРИ АДАПТАЦІЇ МІКРОВОДОРОСТЕЙ ПРИ ДІЇ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН

Назва:
CТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ МАРКЕРИ АДАПТАЦІЇ МІКРОВОДОРОСТЕЙ ПРИ ДІЇ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
37,63 KB
Завантажень:
471
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ПАРШИКОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА
УДК 57.08 : 535.37 : 582.261
CТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ МАРКЕРИ АДАПТАЦІЇ МІКРОВОДОРОСТЕЙ ПРИ ДІЇ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН
03.00.12 – фізіологія рослин
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора біологічних наук
Київ – 2003


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі фізіології та екології рослин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий консультант: доктор біологічних наук, професор, членкор
УААН МУСІЄНКО Микола Миколайович,
Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, завідувач кафедри фізіології та
екології рослин
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор МУСАТЕНКО
Людмила Іванівна, Інститут ботаніки імені
М.Г.Холодного НАН України, завідувач відділу
фітогормонології
доктор біологічних наук, професор ГОЛОВКО
Ераст Анатолійович, Національний ботанічний
сад імені М.М.Гришка НАН України, завідувач
відділу алелопатії
доктор біологічних наук ТАРАНОВА Людмила
Анатоліївна
Провідна установа: Донецький національний університет Міністерства
освіти та науки України
Захист відбудеться “24 ” лютого 2003 р. о 14 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.001.24 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03127, Київ, проспект акад. Глушкова, 2, корпус 12 (біологічний факультет), ауд. 215.
Поштова адреса: 01033, Київ, вул. Володимирська, 64, спецрада Д26.001.24, біологічний факультет.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий “ 23” січня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат біологічних наук, професор Брайон О.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи
Водорості є основними первинними продуцентами органічних речовин, кисню та утилізаторами вуглекислого газу водних екосистем як континентальних водних об’єктів, так і Світового океану. Завдяки високому фотосинтетичному потенціалу вони синтезують до 74% органічних речовин водних екосистем або 24% сумарної продукції земної кулі (Considine, 1984; Саут, Уиттик, 1990). Разом з тим щорічно об’єми споживання поверхнево-активних речовин (ПАР) та їх попадання у водні об’єкти істотно збільшуються. Так, наприклад, якщо прийняти рівень споживання синтетичних ПАР у 1985р. за 100%, то у 2000 р. темпи зростання їхнього використання в різних галузях коливались від 116 до 750% (Поверхностно-активные …, 1989; Савин и др., 1991; Остроумов, Федоров, 1999; Остроумов, 2001). Це й обумовлює збільшення частоти випадків значного перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) вмісту ПАР у природних водах. Створені завдяки успіхам хімії синтетичні ПАР (СПАР) поступово перетворюються в стрес-фактор водного середовища, що істотно впливає на функціональну активність не лише водоростей, але й інших гідробіонтів.
Не зважаючи на це механізми дії ПАР на життєдіяльність водоростей, зміни фотосинтетичної активності, водного обміну, шляхи формування стійкості останніх не з’ясовані.
Успішному розв’язанню даної проблеми в значній мірі заважає відсутність інформаційних маркерів експрес-виявлення початкових етапів дії ПАР на клітини водоростей. Мало відомі реакції на контакт з ПАР основних структурних компонентів та функціональних показників у представників різних систематичних відділів водоростей залежно від фізіологічного стану клітин. Обмежена також й інформація щодо значення в процесах стійкості до ПАР їх метаболічних характеристик, особливостей виживання мутантних організмів та їх адаптації до дії ПАР. Це й обумовило проведення комплексу досліджень, які склали основу даної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, проектами. Дисертаційна робота виконувалася у рамках бюджетних тем кафедри фізіології та екології рослин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, проектів Фонду фундаментальних досліджень України де дисертант була виконавцем тем: “Забруднення навколишнього середовища поверхнево-активними сполуками як фактор регуляції росту та продуктивності водоростей” (N 0197U017067); “Дослідження структурно-функціонального стану мікроводоростей під впливом присутніх у воді поверхнево-активних речовин” (N 0102U004059); “ Екзогенна індукція адаптивних реакцій для стабілізації продуктивності зернових культур в несприятливих екологічних умовах” (N 0197U003136); “Адаптивні реакції рослин в системі моніторингу агро- та фітоценозів за умов дії факторів довкілля та антропогенного забруднення” (N 01БФ036-02); спільного гранту уряду України та Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF) “Вплив поверхнево-активних речовин на адгезію та сорбцію важких й благородних металів клітинами мікроводоростей” (UB1-320) Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, проекту INTAS N 99-0130 “Особливості зміни біорізноманіття фітопланктону під дією екологічних факторів” Інституту Південних морів НАН України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 Реферат на тему: CТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ МАРКЕРИ АДАПТАЦІЇ МІКРОВОДОРОСТЕЙ ПРИ ДІЇ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок