Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Ринкова трансформація внутрішньої торгівлі України

Ринкова трансформація внутрішньої торгівлі України

Назва:
Ринкова трансформація внутрішньої торгівлі України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,82 KB
Завантажень:
319
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ХАРКIВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМIЯ ТЕХНОЛОГIЇ
ТА ОРГАНIЗАЦIЇ ХАРЧУВАННЯ
ЧЕХУНОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
УДК 339.16.012.23:339.3(477)
Ринкова трансформація внутрішньої торгівлі України
Спецiальнiсть 08.07.05 - економiка торгiвлi та послуг
Автореферат дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата економiчних наук
Харкiв - 2001


Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Харкiвськiй державнiй академiї технологiї та органiзацiї харчування Мiнiстерства освiти і науки України.
Науковий керiвник кандидат економiчних наук, доцент
Ушакова Наталія Григорівна
Харкiвська державна академiя технологiї та
органiзацiї харчування, зав. кафедри економічної
теорії та зовнішньоекономічної діяльності
Офiцiйнi опоненти:
Доктор економiчних наук, професор Карсекін Валерій Іванович
Київський національний торговельно- економічний університет,
професор кафедри економіки і менеджменту готельного господарства і туризму
Кандидат економiчних наук, професор Власова Наталія Олексіївна
Харкiвська державна академiя технологiї та органiзацiї харчування,
зав. кафедри економiки пiдприємств харчування та торгівлі
Провiдна установа
Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського,
кафедра економіки підприємств, Міністерства освіти і науки України,
м. Донецьк
Захист вiдбудеться “27” квітня 2001 року о 10 годинi 00 хвилин на засiданнi
спецiалiзованої вченої ради К64.088.02 при Харкiвськiй державнiй академiї
технологiї та органiзацiї харчування за адресою:
61051, Харкiв, вул. Клочкiвська, 333.
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Харкiвської державної
академiї технологiї та органiзацiї харчування за адресою:
61051, Харкiв, вул. Клочкiвська, 333.
Автореферат розiсланий “27” березня 2001 року
 
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради Оспiщев В.I.


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми.
Внутрішня торгівля є важливим сектором господарства, який залучає зростаючі обсяги ресурсів живої та упредметненої праці. І якщо в останні десятиліття в розвинених країнах питома вага "традиційних" сфер економіки (сільського господарства, ряду галузей промисловості) знижувалася, то для торгівлі цей показник залишався стабільним, що свідчить про високі темпи її розвитку. У розвинених країнах на внутрішню торгівлю припадає від 15 до 23% зайнятого населення і від 10 до 18% ВВП (для України цей показник складає відповідно 6,2 % і 9%).
Протягом останнього десятиліття на внутрішньому ринку України відбулися істотні зміни в системі взаємозв'язків виробництва і споживання. Нова структура динаміки розвитку виробництва продукції, зміни в структурі зайнятості і доходів населення, лібералізація внутрішнього ринку, глибокі зрушення в структурі суспільних потреб значною мірою ускладнили взаємозв'язки виробництва і споживання, які має забезпечувати внутрішня торгівля.
Зазначені обставини диктують необхідність теоретичного дослідження проблем розвитку внутрішньої торгівлі України в процесі ринкової трансформації і визначення пріоритетних напрямків розвитку галузі за умов економічного зростання.
Теоретичні та практичні проблеми різноманітних аспектів ринкової трансформації внутрішньої торгівлі знайшли висвітлення у наукових працях вітчизняних вчених-економістів І.А. Бланка, Н.Д, Виноградського, О.П. Градова, В.І. Карсекіна, А.А. Мазаракі, В.М. Новікова, Л.О. Омельянович, А.А. Пересади, Н.М. Ушакової та зарубіжних економістів Б.А Вейтца, Джоунса В., А. Крие, Ж. Жаллэ, М. Леві, Дж. Сигау, Э. Фэйрхурста, Р. Монкрифа, В. Тейлора, В.А. Абчука, М.С. Абрютиної, Ю.К. Баженова, А.І. Грібнєва, С.Л. Комлєва та ін.
Аналіз економічної літератури, присвяченої даній проблемі, свідчить, що практично неопрацьованими залишились питання, пов'язані з теоретичними дослідженнями і практичними рекомендаціями в області визначення змісту, аналізу чинників та умов ринкової трансформації внутрішньої торгівлі; підвищення ефективності реалізації її функцій в здійсненні взаємозв'язку “виробництво-споживання”, регулюванні макроекономічних параметрів; спеціальних заходів державного впливу на функціонування внутрішньої торгівлі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Ринкова трансформація внутрішньої торгівлі України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок